Nguyen Tien Trung

@nguyen.tien.trung

Report

Rails concerns

42 0 2
0

Caching trong Rails 5.2 - phần 2

29 2 0
1

Caching trong Rails 5.2

70 2 0
3

Xây dựng checklist cho ứng dụng Rails của bạn

72 0 0
0

Thủ thuật truy vấn ActiveRecord

101 1 2
4

Tìm hiểu về CSRF protection trong Rails

158 1 0
3

Join hay không join? Một hành động #includes

265 2 2
1

Tìm hiểu về ứng dụng Rack và Middleware

327 5 2
3

7 sai lầm chết người của Ruby developer với metaprogramming

86 1 0
3

Rails Database Best Practices

259 3 1
5

8 cách để thay đổi thói quen

2K 0 0
2

Một vài lời khuyên cho việc lập kế hoạch nghề nghiệp

826 3 1
1

10 lỗi thường mắc phải của Rails developer

195 0 0
1

Global Autocomplete Search

157 2 0
2

Sử dụng domain model events để làm gọn controller và model trong Rails

105 0 0
0

Cấu trúc của các component trong Rails và các cách refactor code với các Ruby object - Part 3

109 1 0
2

Cấu trúc của các component trong Rails và các cách refactor code với các Ruby object - Part 2

242 2 0
2

Cấu trúc của các component trong Rails và các cách refactor code với các Ruby object

335 4 6
4

Tự động backup database với gem backup và whenever trong Rails

333 3 0
3

AUTHENTICATING REACTJS APP WITH DEVISE GEM

301 0 0
3