Nguyen Tien Trung

@nguyen.tien.trung

Report

Caching trong Rails 5.2

26 1 0
3

Xây dựng checklist cho ứng dụng Rails của bạn

55 0 0
0

Thủ thuật truy vấn ActiveRecord

98 1 2
3

Tìm hiểu về CSRF protection trong Rails

111 1 0
3

Join hay không join? Một hành động #includes

224 2 2
1

Tìm hiểu về ứng dụng Rack và Middleware

251 5 2
3

7 sai lầm chết người của Ruby developer với metaprogramming

83 1 0
3

Rails Database Best Practices

212 3 1
5

8 cách để thay đổi thói quen

1.3K 0 0
2

Một vài lời khuyên cho việc lập kế hoạch nghề nghiệp

643 3 1
1

10 lỗi thường mắc phải của Rails developer

169 0 0
1

Global Autocomplete Search

118 2 0
2

Sử dụng domain model events để làm gọn controller và model trong Rails

85 0 0
0

Cấu trúc của các component trong Rails và các cách refactor code với các Ruby object - Part 3

100 1 0
2

Cấu trúc của các component trong Rails và các cách refactor code với các Ruby object - Part 2

215 2 0
2

Cấu trúc của các component trong Rails và các cách refactor code với các Ruby object

316 4 6
4

Tự động backup database với gem backup và whenever trong Rails

283 3 0
3

AUTHENTICATING REACTJS APP WITH DEVISE GEM

281 0 0
3

Sử dụng ReactJS với Action cable Rails

129 2 0
1

Rails ActionCable — The good and bad parts

80 0 0
0