Nguyen Tien Trung

@nguyen.tien.trung

Thủ thuật truy vấn ActiveRecord

84 1 2
3

Tìm hiểu về CSRF protection trong Rails

60 1 0
2

Join hay không join? Một hành động #includes

137 1 2
1

Tìm hiểu về ứng dụng Rack và Middleware

142 5 0
4

7 sai lầm chết người của Ruby developer với metaprogramming

79 1 0
3

Rails Database Best Practices

161 3 1
5

8 cách để thay đổi thói quen

818 0 0
2

Một vài lời khuyên cho việc lập kế hoạch nghề nghiệp

448 3 1
1

10 lỗi thường mắc phải của Rails developer

138 0 0
1

Global Autocomplete Search

99 2 0
2

Sử dụng domain model events để làm gọn controller và model trong Rails

74 0 0
0

Cấu trúc của các component trong Rails và các cách refactor code với các Ruby object - Part 3

95 1 0
2

Cấu trúc của các component trong Rails và các cách refactor code với các Ruby object - Part 2

199 2 0
1

Cấu trúc của các component trong Rails và các cách refactor code với các Ruby object

296 4 6
4

Tự động backup database với gem backup và whenever trong Rails

254 3 0
2

AUTHENTICATING REACTJS APP WITH DEVISE GEM

258 0 0
3

Sử dụng ReactJS với Action cable Rails

123 2 0
1

Rails ActionCable — The good and bad parts

75 0 0
0

Tagging in rails

225 0 0
1

Build form object với gem reform trong Rails

353 3 0
1