Communication

Communication

Sort by: Newest posts

5 ứng dụng thay thế cho Slack tuyệt vời nhất cho Team Communication

1.9K 8 3
10

Tổng hợp các website tự học programing.

425 0 0
1

Giao tiếp hiệu quả trong môi trường doanh nghiệp

2.2K 1 0
0

[ThaoVTP] Một số lời chúc thông dụng vào dịp cuối năm và đầu năm của người Nhật

1.6K 0 0
0

[ThaoVTP] một số từ ngoại lai hay được sử dụng trong tiếng nhật IT (Tiếng Nhật - Anh -Việt)

257 1 1
2

[ThaoVTP] Cách đọc một số Ký tự đặc biệt trong Tiếng Nhật

840 6 1
8

The myth of mobile network connections

82 1 0
0

Phong cách Làm việc Nhật Bản

977 2 0
3

[ThaoVTP] một số thuật ngữ IT hay dùng (Tiếng Nhật - Anh -Việt) - Phần 2

259 0 0
4

[ThaoVTP] một số thuật ngữ IT hay dùng (Tiếng Nhật - Anh -Việt)

1.7K 3 2
-1

MemoQ Translation software_Part 2: MemoQ Guidline_Translation Document Import

400 0 0
0

[ThaoVTP] Dịch bài viết về một phụ nữ Nhật đi lên làm kỹ sư IT từ con số 0

225 0 1
2

Một số business maner cơ bản khi làm việc với người Nhật

3.7K 1 0
0

DDoS

679 1 0
0

SEO

114 1 0
0

Prezi - Công cụ thuyết trình chuyên nghiệp

6.2K 2 1
0

Kỹ năng HORENSO

3.4K 2 1
3

FACEBOOK API

2.7K 4 1
4

TWITTER REST API

737 1 0
0

Introduction about Real time communication in Web (WebRTC)

1.1K 3 0
2