ViewModel

ViewModel

Sort by: Newest posts
Avatar

Khởi tạo ViewModel sao cho hợp thời đại

1.1K 7 8
  • Avatar
  • Avatar
15
Avatar

Saved State module for ViewModel

278 1 0
2
Avatar

LiveData & ViewModel - Sự kết hợp tạo nên những điều kỳ diệu

142 0 0
0
Avatar

[Android] Giao tiếp giữa các fragment không dùng interface. Bạn đã thử chưa ?

705 5 3
  • Avatar
  • Avatar
12
Avatar

Giao tiếp giữa các Fragment

748 0 0
6
Avatar

ViewModel làm việc như thế nào trong Android

7.8K 3 3
  • Avatar
  • Avatar
16
Avatar

MVVM (Model View ViewModel) + Kotlin + Google Jetpack

4.1K 2 0
12
Avatar

Shared ViewModel trong Android: Chia sẻ ViewModel giữa các fragments

2.3K 1 0
3
Avatar

Saving state trong Android

840 0 0
-1
Avatar

Thời điểm nào là thích hợp để load dữ liệu trong ViewModel?

333 0 0
2
Avatar

When to load data in ViewModels

188 0 0
1
Avatar

ViewModels với Saved State, Jetpack Navigation, Data Binding và Coroutines

878 0 0
4
Avatar

LiveData với SingleLiveEvent và Event Wrapper

1.6K 0 0
2
Avatar

Sử dụng reactive pattern với LiveData trong ViewModel part II

234 1 0
1
Avatar

Quản lý Logic trong View với Laravel View Model

668 2 1
  • Avatar
5
Avatar

Sử dụng reactive pattern với LiveData trong ViewModel part I

1.4K 0 0
3
Avatar

Android Architecture Components - ViewModel

239 0 0
9
Avatar

Series ASP.NET MVC - Part 3: Sử dụng ViewModel

6.7K 4 7
  • Avatar
  • Avatar
1
Avatar

Hiểu rõ về vòng đời của Data Loading với Architecture Components

496 0 0
1
Avatar

Tìm hiểu Android Architecture Components Phần 1 - ViewModel

1.3K 2 0
2
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.