ViewModel

ViewModel

Sắp xếp theo: Bài viết mới nhất
Avatar

Khởi tạo ViewModel sao cho hợp thời đại

2.7K 10 8
  • Avatar
  • Avatar
20
Avatar

Saved State module for ViewModel

682 1 0
2
Avatar

LiveData & ViewModel - Sự kết hợp tạo nên những điều kỳ diệu

1.4K 1 0
-1
Avatar

[Android] Giao tiếp giữa các fragment không dùng interface. Bạn đã thử chưa ?

997 5 3
  • Avatar
  • Avatar
12
Avatar

Giao tiếp giữa các Fragment

2.3K 1 0
9
Avatar

ViewModel làm việc như thế nào trong Android

13.8K 8 3
  • Avatar
  • Avatar
21
Avatar

MVVM (Model View ViewModel) + Kotlin + Google Jetpack

5.9K 2 0
14
Avatar

Shared ViewModel trong Android: Chia sẻ ViewModel giữa các fragments

4.4K 1 0
3
Avatar

Saving state trong Android

1.2K 0 0
-1
Avatar

Thời điểm nào là thích hợp để load dữ liệu trong ViewModel?

365 0 0
2
Avatar

When to load data in ViewModels

258 0 0
1
Avatar

ViewModels với Saved State, Jetpack Navigation, Data Binding và Coroutines

1.4K 0 0
5
Avatar

LiveData với SingleLiveEvent và Event Wrapper

3.3K 0 0
2
Avatar

Sử dụng reactive pattern với LiveData trong ViewModel part II

255 2 0
1
Avatar

Quản lý Logic trong View với Laravel View Model

948 2 1
  • Avatar
6
Avatar

Sử dụng reactive pattern với LiveData trong ViewModel part I

1.6K 1 0
4
Avatar

Android Architecture Components - ViewModel

293 0 0
9
Avatar

Series ASP.NET MVC - Part 3: Sử dụng ViewModel

9.1K 4 7
  • Avatar
  • Avatar
3
Avatar

Hiểu rõ về vòng đời của Data Loading với Architecture Components

630 1 0
1
Avatar

Tìm hiểu Android Architecture Components Phần 1 - ViewModel

1.6K 2 0
3
Viblo
Hãy đăng ký một tài khoản Viblo để nhận được nhiều bài viết thú vị hơn.
Đăng kí