ViewModel

ViewModel

Sort by: Newest posts
Avatar

Khởi tạo ViewModel sao cho hợp thời đại

1.7K 9 8
Avatar

Saved State module for ViewModel

402 1 0
2
Avatar

LiveData & ViewModel - Sự kết hợp tạo nên những điều kỳ diệu

618 0 0
0
Avatar

[Android] Giao tiếp giữa các fragment không dùng interface. Bạn đã thử chưa ?

832 5 3
Avatar

Giao tiếp giữa các Fragment

1.3K 0 0
8
Avatar

ViewModel làm việc như thế nào trong Android

10.0K 4 3
Avatar

MVVM (Model View ViewModel) + Kotlin + Google Jetpack

4.9K 2 0
13
Avatar

Shared ViewModel trong Android: Chia sẻ ViewModel giữa các fragments

3.2K 1 0
3
Avatar

Saving state trong Android

992 0 0
-1
Avatar

Thời điểm nào là thích hợp để load dữ liệu trong ViewModel?

346 0 0
2
Avatar

When to load data in ViewModels

219 0 0
1
Avatar

ViewModels với Saved State, Jetpack Navigation, Data Binding và Coroutines

1.1K 0 0
4
Avatar

LiveData với SingleLiveEvent và Event Wrapper

2.4K 0 0
2
Avatar

Sử dụng reactive pattern với LiveData trong ViewModel part II

240 1 0
1
Avatar

Quản lý Logic trong View với Laravel View Model

760 2 1
  • Avatar
5
Avatar

Sử dụng reactive pattern với LiveData trong ViewModel part I

1.5K 0 0
3
Avatar

Android Architecture Components - ViewModel

258 0 0
9
Avatar

Series ASP.NET MVC - Part 3: Sử dụng ViewModel

7.5K 4 7
Avatar

Hiểu rõ về vòng đời của Data Loading với Architecture Components

526 0 0
1
Avatar

Tìm hiểu Android Architecture Components Phần 1 - ViewModel

1.5K 2 0
3
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.