ViewModel

ViewModel

Sort by: Newest posts
Avatar

LiveData & ViewModel - Sự kết hợp tạo nên những điều kỳ diệu

47 0 0
0
Avatar

[Android] Giao tiếp giữa các fragment không dùng interface. Bạn đã thử chưa ?

475 5 3
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
12
Avatar

Giao tiếp giữa các Fragment

205 0 0
6
Avatar

ViewModel làm việc như thế nào trong Android

4.9K 1 2
 • Avatar
 • Avatar
9
Avatar

MVVM (Model View ViewModel) + Kotlin + Google Jetpack

3.0K 2 0
10
Avatar

Shared ViewModel trong Android: Chia sẻ ViewModel giữa các fragments

1.4K 0 0
2
Avatar

Saving state trong Android

632 0 0
-1
Avatar

Thời điểm nào là thích hợp để load dữ liệu trong ViewModel?

295 0 0
2
Avatar

When to load data in ViewModels

154 0 0
1
Avatar

ViewModels với Saved State, Jetpack Navigation, Data Binding và Coroutines

703 0 0
4
Avatar

LiveData với SingleLiveEvent và Event Wrapper

1.0K 0 0
2
Avatar

Sử dụng reactive pattern với LiveData trong ViewModel part II

221 1 0
1
Avatar

Quản lý Logic trong View với Laravel View Model

563 1 1
 • Avatar
5
Avatar

Sử dụng reactive pattern với LiveData trong ViewModel part I

1.2K 0 0
3
Avatar

Android Architecture Components - ViewModel

219 0 0
9
Avatar

Series ASP.NET MVC - Part 3: Sử dụng ViewModel

5.6K 4 7
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
1
Avatar

Hiểu rõ về vòng đời của Data Loading với Architecture Components

463 0 0
1
Avatar

Tìm hiểu Android Architecture Components Phần 1 - ViewModel

1.2K 2 0
2
Avatar

Android - Architecture Components ViewModel - xử lý configuration changes chưa bao giờ đơn giản đến thế.

10.4K 28 11
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
61
Avatar

Android Architecture Components: ViewModel

602 1 0
2
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.