Software Testing

Software Testing

Sort by: Newest posts

Giới thiệu về kiểm thử API

154 1 1
0

7 hoạt động kiểm thử phần mềm cơ bản cần biết trước khi quyết định làm tester

118 0 0
1

Kiểm thử phần mềm (testing) và tester

138 0 0
1

Tại sao bạn nên kiểm thử trên môi trường Production?

86 0 0
1

Kiểm Thử Phần Mềm Dành Cho Người Mới Bắt Đầu (Phần III)

213 0 0
0

Kiểm Thử Phần Mềm Dành Cho Người Mới Bắt Đầu (Phần II)

149 2 0
1

Thuật ngữ trong kiểm thử phần mềm phần III

83 0 0
0

Tìm hiểu Failure trong Kiểm thử phần mềm

385 1 0
0

Tổng quan về Software testing

272 0 0
2

Top Defects/ Bugs Tracking Tool of Software Testing

65 0 0
0

Kiểm Thử Phần Mềm Dành Cho Người Mới Bắt Đầu - Nhập Môn Kiểm Thử Phần Mềm (Phần I)

244 1 0
2

Giới thiệu về kiểm thử phần mềm

177 0 0
0

Kiểm thử nội dung website

131 0 0
2

10 phương pháp kiểm thử cơ bản

298 1 0
0

Sự quan trọng của kiểm thử trong phát triển phần mềm

210 0 0
0

Kiểm thử phần mềm nên bắt đầu khi nào trong quá trình phát triển phần mềm?

573 0 0
0

Tiêu chí đầu vào và đầu ra trong kiểm thử phần mềm

445 0 0
1

Tìm hiểu về các cấp độ kiểm thử - test levels

1.5K 0 0
0

Software Testing Strategies - Part 2

55 1 0
0

Sự khác nhau giữa kiểm thử ứng dụng trên iOS và Android

290 0 0
4

Software Testing