Software Testing

Sort by: Newest posts

Tìm hiểu về các cấp độ kiểm thử - test levels

7 0 0
0

Software Testing Strategies - Part 2

7 0 0
0

Sự khác nhau giữa kiểm thử ứng dụng trên iOS và Android

23 0 0
4

Làm sao để người quản lý chất lượng có thể trở thành một trong những tác nhân thay đổi của tổ chức

8 0 0
0

Tìm hiểu về 7 nguyên tắc cơ bản của kiểm thử phần mềm thông qua các ví dụ

15 0 0
1

Những công cụ kiểm thử di động phổ biến nhất hiện nay.

18 0 0
0

Con đường sự nghiệp với Kiểm thử phần mềm (Kỹ năng, Mức lương, Tăng trưởng) - Phần 1

50 0 0
0

Kiến thức cơ bản giúp kiểm thử API hiệu quả hơn (Part 2)

51 0 0
0

Tìm hiểu về nghề Tester cho người mới bắt đầu

14 0 1
0

Test Scenario (Kịch bản thử nghiệm) là gì?

34 1 0
1

How to test mobile application? Những giai đoạn còn lại, một vài mẹo nhỏ trong kiểm thử ứng dụng di động (Phần 4)

39 0 0
0

Dự đoán xu hướng kiểm thử phần mềm cho năm 2019

32 0 0
0

Kiểm thử tích hợp hệ thống (System Integration Testing-SIT) là gì và ví dụ.

33 0 0
0

Database Testing: Hướng dẫn cách kiểm tra dữ liệu

157 0 0
0

Ứng dụng hỗ trợ Copy Text trên SmartPhone

43 0 0
0

10 xu hướng kiểm thử phần mềm cần quan tâm năm 2019

95 0 0
1

Entry Criteria in Software Testing

25 0 0
0

Vòng đời kiểm thử phần mềm (STLC) & Các tiêu chí Entry/Exit

23 0 0
0

5 điều ảnh hưởng tới tương lai của kiểm thử phần mềm

13 0 0
1

Kỹ thuật thiết kế kịch bản kiểm thử (Phần I: Kỹ thuật tĩnh)

51 0 0
1

Software Testing