Software Testing

Software Testing

Sort by: Newest posts

Một số câu hỏi tình huống khi đi phỏng vấn Tester

1.1K 1 0
6

Leverage Quality Software Testing Services in USA

25 0 0
1

Hiểu biết của bạn về Software Testing? Mock Test và lý giải chi tiết

250 1 0
0

Giới thiệu về kiểm thử API

582 1 1
0

7 hoạt động kiểm thử phần mềm cơ bản cần biết trước khi quyết định làm tester

222 0 0
1

Kiểm thử phần mềm (testing) và tester

283 0 0
1

Tại sao bạn nên kiểm thử trên môi trường Production?

183 0 0
1

Kiểm Thử Phần Mềm Dành Cho Người Mới Bắt Đầu (Phần III)

250 0 0
0

Kiểm Thử Phần Mềm Dành Cho Người Mới Bắt Đầu (Phần II)

196 2 0
1

Thuật ngữ trong kiểm thử phần mềm phần III

169 0 0
0

Tìm hiểu Failure trong Kiểm thử phần mềm

758 1 0
0

Tổng quan về Software testing

626 0 0
4

Top Defects/ Bugs Tracking Tool of Software Testing

77 0 0
0

Kiểm Thử Phần Mềm Dành Cho Người Mới Bắt Đầu - Nhập Môn Kiểm Thử Phần Mềm (Phần I)

389 1 0
2

Giới thiệu về kiểm thử phần mềm

383 0 0
0

Kiểm thử nội dung website

185 0 0
2

10 phương pháp kiểm thử cơ bản

318 1 0
0

Sự quan trọng của kiểm thử trong phát triển phần mềm

220 0 0
0

Kiểm thử phần mềm nên bắt đầu khi nào trong quá trình phát triển phần mềm?

846 0 0
0

Tiêu chí đầu vào và đầu ra trong kiểm thử phần mềm

816 0 0
1

Software Testing