BrSE

BrSE

Sort by: Newest posts
Avatar

[For beginners in PM] Part 3: Time Management

52 0 0
2
Avatar

[For BrSE] [Comunication skills] Communication skill dùng cho khi hearing với khách hàng (Part 2)

43 0 0
0
Avatar

Lộ trình trở thành kỹ sư cầu nối (BrSE)

1.0K 11 1
  • Avatar
21
Avatar

[For BrSE] [Comunication skills] Communication skill dùng cho khi hearing với khách hàng (Part 1)

96 0 0
0
Avatar

Hou-ren-sou có tầm quan trọng như thế nào trong dự án phần mềm?

196 0 0
3
Avatar

Kỹ năng tạo tài liệu dễ hiểu

111 1 0
0
Avatar

[For BrSE] [Writing skills] Viết tài liệu sao cho ai cũng hiểu. Bài 2: Outline cho Proposal

203 0 0
1
Avatar

10 Bài Học Lớn Về Quá Trình " Đặc Tả Yêu Cầu Phần Mềm" (Phần 1)

195 3 0
2
Avatar

[For BrSE] [Writing skills] Viết tài liệu sao cho ai cũng hiểu (Bài 1)

205 0 0
1
Avatar

PHẦN II: CÁC QUY TẮC ỨNG XỬ CẦN BIẾT TRONG GIAO TIẾP ĐIỆN THOẠI BẰNG TIẾNG NHẬT

136 0 0
0
Avatar

PHẦN I: CÁC QUY TẮC ỨNG XỬ CẦN BIẾT TRONG GIAO TIẾP ĐIỆN THOẠI BẰNG TIẾNG NHẬT

64 0 0
0
Avatar

Tổng hợp kính ngữ trong tiếng Nhật dễ nhầm lẫn (PHẦN III)

284 0 0
0
Avatar

Tổng hợp kính ngữ trong tiếng Nhật dễ nhầm lẫn (PHẦN II)

258 0 0
0
Avatar

Tổng hợp kính ngữ trong tiếng Nhật dễ nhầm lẫn (PHẦN I)

854 0 0
2
Avatar

Định nghĩa yêu cầu (要件定義), làm sao cho tốt?

404 3 2
  • Avatar
  • Avatar
4
Avatar

Kỹ năng về ngôn ngữ cần có của BrSE - xử lý thông tin và truyền đạt thông tin

168 0 0
3
Avatar

BrSE có cần thiết phải master một ngôn ngữ lập trình?

1.6K 3 1
  • Avatar
11
Avatar

Những khó khăn khi bước vào nghiệp BrSE

770 6 0
11
Avatar

Khái quát về Offshore và nhu cầu BrSE (3/3)

960 1 0
4
Avatar

Khái quát về Offshore và nhu cầu BrSE (2/3)

717 0 0
4
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.