BrSE

BrSE

Sort by: Newest posts

Hou-ren-sou có tầm quan trọng như thế nào trong dự án phần mềm?

147 0 0
3

Kỹ năng tạo tài liệu dễ hiểu

85 1 0
0

[For BrSE] [Writing skills] Viết tài liệu sao cho ai cũng hiểu. Bài 2: Outline cho Proposal

152 0 0
1

10 Bài Học Lớn Về Quá Trình " Đặc Tả Yêu Cầu Phần Mềm" (Phần 1)

139 3 0
2

[For BrSE] [Writing skills] Viết tài liệu sao cho ai cũng hiểu (Bài 1)

159 0 0
1

PHẦN II: CÁC QUY TẮC ỨNG XỬ CẦN BIẾT TRONG GIAO TIẾP ĐIỆN THOẠI BẰNG TIẾNG NHẬT

115 0 0
0

PHẦN I: CÁC QUY TẮC ỨNG XỬ CẦN BIẾT TRONG GIAO TIẾP ĐIỆN THOẠI BẰNG TIẾNG NHẬT

52 0 0
0

Tổng hợp kính ngữ trong tiếng Nhật dễ nhầm lẫn (PHẦN III)

233 0 0
0

Tổng hợp kính ngữ trong tiếng Nhật dễ nhầm lẫn (PHẦN II)

182 0 0
0

Tổng hợp kính ngữ trong tiếng Nhật dễ nhầm lẫn (PHẦN I)

693 0 0
2

Định nghĩa yêu cầu (要件定義), làm sao cho tốt?

218 3 2
4

Kỹ năng về ngôn ngữ cần có của BrSE - xử lý thông tin và truyền đạt thông tin

147 0 0
3

BrSE có cần thiết phải master một ngôn ngữ lập trình?

1.4K 2 1
11

Những khó khăn khi bước vào nghiệp BrSE

718 4 0
11

Khái quát về Offshore và nhu cầu BrSE (3/3)

849 1 0
4

Khái quát về Offshore và nhu cầu BrSE (2/3)

637 0 0
4

Khái quát về Offshore và nhu cầu BrSE (1/3)

2.0K 0 0
3

2 năm từ Dev lên BrSE – Giấc mơ trong tầm tay

1.4K 5 1
12