BrSE

BrSE

Sort by: Newest posts

PHẦN II: CÁC QUY TẮC ỨNG XỬ CẦN BIẾT TRONG GIAO TIẾP ĐIỆN THOẠI BẰNG TIẾNG NHẬT

9 0 0
0

PHẦN I: CÁC QUY TẮC ỨNG XỬ CẦN BIẾT TRONG GIAO TIẾP ĐIỆN THOẠI BẰNG TIẾNG NHẬT

20 0 0
0

Tổng hợp kính ngữ trong tiếng Nhật dễ nhầm lẫn (PHẦN III)

18 0 0
0

Tổng hợp kính ngữ trong tiếng Nhật dễ nhầm lẫn (PHẦN II)

51 0 0
0

Tổng hợp kính ngữ trong tiếng Nhật dễ nhầm lẫn (PHẦN I)

115 0 0
1

Định nghĩa yêu cầu (要件定義), làm sao cho tốt?

62 3 0
3

Kỹ năng về ngôn ngữ cần có của BrSE - xử lý thông tin và truyền đạt thông tin

95 0 0
3

BrSE có cần thiết phải master một ngôn ngữ lập trình?

845 2 1
10

Những khó khăn khi bước vào nghiệp BrSE

601 4 0
10

Khái quát về Offshore và nhu cầu BrSE (3/3)

516 0 0
3

Khái quát về Offshore và nhu cầu BrSE (2/3)

390 0 0
3

Khái quát về Offshore và nhu cầu BrSE (1/3)

1.0K 0 0
3

[Training] Lập trình viên phát triển sự nghiệp như thế nào?

3.4K 20 1
35

2 năm từ Dev lên BrSE – Giấc mơ trong tầm tay

508 4 1
4