BrSE

BrSE

Sort by: Newest posts

[For BrSE] [Comunication skills] Communication skill dùng cho khi hearing với khách hàng (Part 2)

34 0 0
0

Lộ trình trở thành kỹ sư cầu nối (BrSE)

664 7 1
19

[For BrSE] [Comunication skills] Communication skill dùng cho khi hearing với khách hàng (Part 1)

60 0 0
0

Hou-ren-sou có tầm quan trọng như thế nào trong dự án phần mềm?

177 0 0
3

Kỹ năng tạo tài liệu dễ hiểu

99 1 0
0

[For BrSE] [Writing skills] Viết tài liệu sao cho ai cũng hiểu. Bài 2: Outline cho Proposal

181 0 0
1

10 Bài Học Lớn Về Quá Trình " Đặc Tả Yêu Cầu Phần Mềm" (Phần 1)

158 3 0
2

[For BrSE] [Writing skills] Viết tài liệu sao cho ai cũng hiểu (Bài 1)

188 0 0
1

PHẦN II: CÁC QUY TẮC ỨNG XỬ CẦN BIẾT TRONG GIAO TIẾP ĐIỆN THOẠI BẰNG TIẾNG NHẬT

125 0 0
0

PHẦN I: CÁC QUY TẮC ỨNG XỬ CẦN BIẾT TRONG GIAO TIẾP ĐIỆN THOẠI BẰNG TIẾNG NHẬT

61 0 0
0

Tổng hợp kính ngữ trong tiếng Nhật dễ nhầm lẫn (PHẦN III)

255 0 0
0

Tổng hợp kính ngữ trong tiếng Nhật dễ nhầm lẫn (PHẦN II)

215 0 0
0

Tổng hợp kính ngữ trong tiếng Nhật dễ nhầm lẫn (PHẦN I)

740 0 0
2

Định nghĩa yêu cầu (要件定義), làm sao cho tốt?

304 3 2
4

Kỹ năng về ngôn ngữ cần có của BrSE - xử lý thông tin và truyền đạt thông tin

157 0 0
3

BrSE có cần thiết phải master một ngôn ngữ lập trình?

1.5K 3 1
11

Những khó khăn khi bước vào nghiệp BrSE

736 5 0
11

Khái quát về Offshore và nhu cầu BrSE (3/3)

912 1 0
4

Khái quát về Offshore và nhu cầu BrSE (2/3)

677 0 0
4

Khái quát về Offshore và nhu cầu BrSE (1/3)

2.1K 0 0
3