Communication

Communication

Sort by: Newest posts

Một số vấn đề tiêu biểu khi phát triển offshore giữa Việt Nam và Nhật Bản

306 0 0
1

PHƯƠNG PHÁP HỌC TIẾNG NHẬT NHƯ THẾ NÀO

447 0 0
1

8 điều khác nhau giữa người nói chuyện dễ hiểu và khó hiểu

2.1K 1 0
1

Giới thiệu văn hoá Nhật Bản: Giáo dục gia đình

252 1 0
0

Vấn đề giao tiếp giữa developers và testers

468 2 0
0

13 cách để phát triển kỹ năng giao tiếp tại nơi làm việc

1.6K 1 0
0

Tìm hiểu về Node.js vàMocha

342 1 0
0

[ThaoVTP] Sưu tầm một số cách nói tính cách, tâm trạng con người bằng tiếng Nhật

194 1 0
0

Kiểm thử độc lập và Giao tiếp trong nhóm

204 1 0
0

Kỹ năng quan trọng để trở thành một BrSE

692 1 0
1

Giới thiệu văn hoá Nhật Bản:Thế gian

98 0 0
1

Tại sao phải thực hiện các giải pháp Bảo mật thông tin

4.7K 0 0
0

Phương pháp rèn luyện và tăng năng lực tiếng Nhật của bản thân hằng ngày

1.0K 4 0
4

Giới thiệu văn hoá Nhật Bản: Bên trong (uchi) và bên ngoài (soto)

506 0 0
0

Người Nhật khó hiểu

263 0 0
1

[ThaoVTP] [Sưu tầm] Những điều cần biết để làm việc với người Nhật tốt hơn

1.2K 5 1
2

Quản lý các bên liên quan trong dự án (Project Stakeholder Management)

6.2K 2 1
0

Năng lực giao tiếp

1.0K 1 0
0

Sự tin tưởng và tầm quan trọng trong dự án đối với người kỹ sư cầu nối

419 0 0
0

[ThaoVT] Tìm hiểu về các ngày lễ trong năm của Nhật Bản

739 0 0
1