Communication

Communication

Sort by: Newest posts
Avatar

Tổng quan về công nghệ PLC

2.7K 3 0
0
Avatar

Một số vấn đề tiêu biểu khi phát triển offshore giữa Việt Nam và Nhật Bản

421 0 0
1
Avatar

PHƯƠNG PHÁP HỌC TIẾNG NHẬT NHƯ THẾ NÀO

674 0 0
1
Avatar

8 điều khác nhau giữa người nói chuyện dễ hiểu và khó hiểu

4.0K 1 0
1
Avatar

Giới thiệu văn hoá Nhật Bản: Giáo dục gia đình

450 1 0
0
Avatar

Vấn đề giao tiếp giữa developers và testers

1.2K 2 0
1
Avatar

13 cách để phát triển kỹ năng giao tiếp tại nơi làm việc

2.7K 1 0
1
Avatar

Tìm hiểu về Node.js vàMocha

551 1 0
0
Avatar

[ThaoVTP] Sưu tầm một số cách nói tính cách, tâm trạng con người bằng tiếng Nhật

253 1 0
0
Avatar

Kiểm thử độc lập và Giao tiếp trong nhóm

671 2 0
0
Avatar

Kỹ năng quan trọng để trở thành một BrSE

1.0K 1 0
2
Avatar

Giới thiệu văn hoá Nhật Bản:Thế gian

133 0 0
1
Avatar

Tại sao phải thực hiện các giải pháp Bảo mật thông tin

8.8K 0 0
0
Avatar

Phương pháp rèn luyện và tăng năng lực tiếng Nhật của bản thân hằng ngày

1.5K 4 0
4
Avatar

Giới thiệu văn hoá Nhật Bản: Bên trong (uchi) và bên ngoài (soto)

955 0 0
0
Avatar

Người Nhật khó hiểu

397 0 0
1
Avatar

[ThaoVTP] [Sưu tầm] Những điều cần biết để làm việc với người Nhật tốt hơn

2.1K 6 1
  • Avatar
2
Avatar

Quản lý các bên liên quan trong dự án (Project Stakeholder Management)

11.9K 2 1
  • Avatar
0
Avatar

Năng lực giao tiếp

1.7K 1 0
0
Avatar

Sự tin tưởng và tầm quan trọng trong dự án đối với người kỹ sư cầu nối

1.6K 0 0
0
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.