+2

Mời các bạn góp ý project multi digit recognition với CNN

Model Multi digit Recognition . (HOG + SVM accuracy có 90%) trong khi đó CNN đạt 99%. Model này mình đã thêm "image data generation" để tránh trường hợp digit bị skew. Tuy vậy khi đưa vào multi recognite thì số 1 toàn bị fail .Chưa tìm ra được nguyên nhân để khắc phục. Có lẽ là do phần image processing trước khi nhận dạng. Đã cố gắng padding cho nó 1 khoảng rồi mà vẫn không được.

p/s : Nếu có nhiều người quan tâm mình sẽ viết 1 bài hướng dẫn từ A - Z ha.


All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.