+1

Thôi nhầm lẫn giữa agile và Agile

Một cái là tính trạng, cái kia là phương pháp. Chúng tôi làm Agile. Chúng tôi rất nhanh nhẹn.

Thật không may, chỉ có từ "nhanh nhẹn"(agile) đã gây ra một vụ tai tiếng gần đây, được gọi là một số loại thuốc chữa bách bệnh, phân biệt hoặc cơ chế bán hàng giữa các ngành công nghiệp. Bài viết này nhằm mục đích làm sáng tỏ sư khác biệt giữa tổ chức nhanh nhẹn (agility) và phương pháp Agile. Mục tiêu là làm rõ hơn và nâng cao mức độ cuộc trò chuyển giữa những người thực hành thay đổi.

Cái gì (what)

Agile là một phương pháp lặp đi lặp lại để phát triển phần mềm và quản trị dự án với các nguyên tắc, giá trị, phương pháp, vai trò, quy trình và công cụ đã được khớp nối (xem tuyển ngôn Agile cho hiện thân ban đầu). Bằng cách giảm bớt công việc, sử dụng các nhóm tự tổ chức và yêu cầu phản hồi nhanh, sự phát triển và kết quả sẽ được cải thiện. Tuyên ngôn Agile được ra đời năm 2001 bở một nhóm các nhà thiết kế phần mềm nhằm mục đích "khám phá những cách tốt hơn để phát triển phần mềm". Tuyên ngôn Agile đưa ra bốn giá trị và 12 nguyên tắc hướng dẫn các nỗ lực phát triển Agile.

Mặt khác, từ "agile" là một tính năng được nhúng hoặc thuộc tính được đặc trưng bởi độ bền, khả năng chống chọi, tốc độ, sự linh hoạt , tinh khiến và chuẩn bị. Đây là năng lực cốt lõi và là nguồn lợi thế cạnh tranh. Sự nhanh nhẹn của tổ chức là một phẩn của DNA của tổ chức. Nó không được thực hiện hoặt áp dụng ; nó được sống mỗi ngày. Prosci phát hành một mô hình mô tả 10 thuộc tính của các tổ chức nhanh nhẹn:

*Agile là những gì chúng ta làm agile nói chúng ta là ai *

Tại sao (why)

Các phương pháp Agile có hiệu quả trong việc nâng cao tầm nhìn và khả năng thích ứng, đẩy mạnh giá trị kinh doanh và giảm rủi ro trong suốt thời gian của một sáng kiến. Trong nghiên cứa điểm chuẩn của Prosci về giao điểm của Agile và quản lý thay đổi, người tham gia đã xác định ba động lực chính để áp dụng Agile như là phương pháp để thực hiện các sáng kiến :

  1. Tăng tốc độ giao hàng
  2. Đảm bảo sự hài lòng của khách hàng
  3. Tối ưu hóa hiệu quả và tính linh hoạt

Tính nhanh nhẹn (agile/agility) làm cho tổ chức của chúng ta ở trong trạng thái mà nó có thể xử lý được tốc độ thay đổi ngày nay và trong tương lai một cách có hiệu quả và giảm thiểu sự gián đoạn, mang lại lợi thế cạnh tranh. Các tổ chức đang trải qua sự thay đổi lớn hơn, phức tạp hơn và nhiều chức năng hơn. Đồng thời, họ đang quản lý thêm thông tin và được kết nối nhiều hơn bao giờ hết. Các yếu tố bên trong và áp lực bên ngoài thay đổi đang gia tăng với tốc độ đòi hỏi các tổ chức hàng đầu thay đổi tốt hươn - để tăng tính linh hoạt trong tổ chức của họ. Nghiên cứu hiện tại cho thấy số lượng thay đổi dự kiến sẽ chỉ tăng trong những năm tới.

Ai (who)

Agile được thực hành bởi các nhóm giải quyết các vấn đề cụ thể hoặc các cơ hội với một sáng kiến có điều lệ. Nó thúc đấy các nhóm tự tổ chức và các vai tròn như scrum master, product owner, chuyên gia kỹ thuật và người dùng cuối. Trong khi Agile bắt đầu trong phát triển phần mềm, nó đang ngày càng được áp dụng cho những thay đổi không phải là CNTT, như được minh chứng trong nghiên cứu của Prosci.

Nhanh nhẹn (agile/agility) được chứng minh bởi mỗi thành viên của tổ chức khi họ "dấn thân" vào sự thay đổi và thể hiện sự linh hoạt, đồ bền và khả năng phục hồi. Các vai trò khác nhau có trách nhiệm duy nhất trong một tổ chức nhanh nhẹn, nhưng mọi người đều đóng một vai trò. Các nỗ lực để "tăng sụ nhanh nhẹn tổ chức" của chúng ta thường được các nhà quản lý cấp cao tài trợ và lãnh đạo làm việc để thực hiện đầu tư chiến lược trong tương lai của tổ chức.

Khi nào (when)

Các phương pháp Agile có thể được đưa vào thực hiện khá nhanh chóng, miễn là đội được chuẩn bị đầy đủ và đưa vào những người sẽ tham gia một cách hiệu quả. Sự nhanh nhẹn(agile/agility) mất nhiều thời gian - trong nhiều trường hợp là nhiều năm - để phá triền và nuôi dưỡng như một phần của cấu trúc DNA và văn hóa tổ chức. Prosci hỗ trợ trực tiếp cho các tổ chức hàng đầu làm việc để xây dựng sự nhanh nhẹn bằng cách đưa một nhóm lại với nhau để xác định một trạng thái tương lai, đánh giá tình trạng hiện tại và thiết kế một kế hoạch để điều hướng tình trạng chuyển đổi.

Agile và agile liên hệ với nhau như thế nào ?

Agile và agile đương nhiên có liên hệ với nhau. Khi một tổ chức khởi chạy, thực hành và phát triển phương pháp Agile của nó, nó có thể làm tăng sự nhanh nhẹn của mình. Tương tự như vậy, nhiều tổ chức đang tập trung cải thiện sự nhanh nhẹn của họ đã quyết định sử dụng phương pháp tiếp cận phát triển Agile dựa trên tính chất và kết quả mong muốn của phương pháp tiếp cận.

Tuy nhiên, chúng đều có thể tồn tại độc lập mà không bắt buộc phải tồn tại cái kia. Có rất nhiều tổ chức làm việc chuyên cần để tăng sự nhanh nhẹn tổ chức của họ nhưng không sử dụng phương pháp phát triển lặp đi lặp lại Agile. Tương tự như vậy, một số tổ chức đầu tư mạnh vào việc triển khai phương pháp phát triển lặp đi lặp lại Agile không phải là nỗ lực phối hợp để tăng tính linh hoạt trong tổ chức của họ.

Agile và agile là khác nhau nhưng thường được tìm thấy và nổi lên cùng nhau trong các tổ chức làm việc để đặt nền móng cho sự thay đổi nhanh chóng và hiệu quả hơn.

Quản lý thay đổi và phương pháp Agile

Áp dụng quản lý thay đổi trong một dự án sử dụng phương pháp phát triển lặp đi lặp lại Agile đang nổi lên trong những năm gần đây và thường là một chủ đề quan tâm tại Prosci Change Management Certification Programs. Vào cuối năm 2016, Prosci đã đưa ra một nghiên cứu điểm chuẩn được nhắm mục tiêu để khám phá khía cạnh thay đổi Agile của con người. Nghiên cứu đã giải quyết cả cách thích ứng và điều chỉnh thực tiễn quản lý thay đổi trong một dự án bằng cách sử dụng phát triển lặp đi lặp lại Agile và làm thế nào để thúc đẩy và sử dụng Agile hiệu quả hơn như là một cách tiếp cận có hệ thống để thay đổi. Các phát hiện từ nghiên cứu này đã được công bố trong một báo cáo vào tháng 9 năm 2017.

Quản lý thay đổi và sự nhanh nhẹn (agile)

Mặc dù không phải chỉ là một phần của một tổ chức nhanh, nhưng khả năng quản lý thay đổi là một yếu tố quan trọng cho sự nhanh nhẹn trong công việc của Prosci và nhiều người khác. Prosci đã có hơn một chục năm kinh nghiệm, nghiên cứu và phát triển tập trung vào việc xây dựng năng lực quản lý thay đổi tổ chức. Chúng tôi cung cấp cho khách hàng và sự hỗ trợ trực tiếp cũng như bộ gồm phương pháp, công cụ và đào tạo theo vai trò để nâng cao năng lực thay đổi doanh nghiệp.

Kết luận

Tốc độ của thay đổi tiếp tục tăng, khi các tổ chức trải nghiệm những thay đổi phức lớn hơn, nhanh hơn và phức tạp hơn và nhiều thay đổi liên chức năng. Đồng thời, nhu cầu cung cấp kết quả mong đợi và kết quả tiếp tục tăng cũng dựa trên áp lực của lãnh đạo, đối thủ cạnh tranh, khách hàng và thị trường.

Cả hai trường hợp phương pháp Agile và sự nhanh nhẹn (agile) nhằm trang bị cho các tổ chức để đáp ứng hiệu quả hơn và nắm bắt cơ hội. Nhưng chúng khác nhau. Trường hợp Agile là một phương pháp tiếp cận một sáng kiến cụ thể có nguồn gốc từ phát triển phần mềm nhưng đã mở rộng sang các loại thay đổi khác. Trường hợp sự nhanh nhẹn (agile) là một đặc điểm được đánh dấu bằng khả năng thay đổi hiệu quả hơn và ít đau đớn hơn. Bằng cách hiểu được sự khác biệt, các học viên có thể làm tăng sự rõ ràng và liên kết xung quanh các chủ đề gây tranh cãi này.

(Nguồn :https://www.prosci.com/change-management/thought-leadership-library/stop-confusing-agile-with-agile?utm_campaign=Enterprise - Inbound Funnel&utm_source=hs_email&utm_medium=email&utm_content=57690701&_hsenc=p2ANqtz-8OZnOs2L04RuflGgbncq3wliuABsQQnNqsbhS9UW9_nFMeZ6Q8SpbEOGmt3zG_4teNZ7mpB0o7HKkGydWWrldQhji1Tg&_hsmi=57690809)


All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.