Bug

Bug

Sort by: Newest posts

Làm thế nào để report Mobile bugs?

29 1 3
0

Log bug gồm những thông tin gì

63 1 0
2

Cách log bug hiệu quả và một vài lưu ý khi log bug

109 1 0
2

Lỗi thường gặp và một số giải đáp thắc mắc trong React Native

255 0 0
2

1000 Vấn đề với Task Management (v1)

48 0 0
1

Mức độ nghiêm trọng vs Độ ưu tiên của bug

35 0 0
0

Tôi đã học để trở thành Tester như thế nào? (P4)

71 0 0
0

5 lý do bạn thường bỏ sót lỗi và cách ngăn chặn

61 0 0
0

Tại sao lại xảy ra bug trong quá trình phát triển phần mềm?

303 0 0
3

Bug trùng lặp, cách xem xét và lời khuyên cho hướng giải quyết

71 0 0
0

Vòng đời khiếm khuyết, lỗi (bug) trong kiểm thử phần mềm

424 0 0
0

Các lỗi cơ bản của phần mềm

190 1 0
0

Log Bug giỏi như một Kỹ sư!

3.0K 1 0
1