Bug

Bug

Sort by: Newest posts
Avatar

Quá tam ba bận, sao 1 task của bạn phải làm tới tận 3 lần ???

563 2 2
  • Avatar
  • Avatar
9
Avatar

Bug và những điều liên quan đến nó trong kiểm thử phần mềm.

417 0 0
0
Avatar

Burp Suite Cơ Bản - Dò Lỗ Hổng Bảo Mật Trên Ứng Dụng Web

2.2K 6 0
4
Avatar

Điều gì sẽ xảy ra nếu khách hàng không thể tái tạo lỗi của bạn?

129 1 0
1
Avatar

Vòng đời của bug trong kiểm thử phần mềm

1.1K 1 0
0
Avatar

Tại sao Bug / Defect Triage lại quan trọng trong kiểm thử phần mềm ?

373 1 0
0
Avatar

Vòng đời của bug/defect trong Kiểm thử phần mềm

8.6K 1 0
1
Avatar

Cách giảm 75% báo cáo lỗi trùng lặp

101 1 0
0
Avatar

Cognitive Bias In Software Testing: Why Do Testers Miss Bugs?

138 0 0
1
Avatar

Chia sẻ 1 số kiến thức về Incident

564 0 1
  • Avatar
1
Avatar

Làm thế nào để report Mobile bugs?

274 1 3
  • Avatar
  • Avatar
1
Avatar

Log bug gồm những thông tin gì

4.5K 2 0
2
Avatar

Cách log bug hiệu quả và một vài lưu ý khi log bug

4.8K 3 0
3
Avatar

Lỗi thường gặp và một số giải đáp thắc mắc trong React Native

3.4K 2 0
5
Avatar

1000 Vấn đề với Task Management (v1)

224 1 0
1
Avatar

Mức độ nghiêm trọng vs Độ ưu tiên của bug

1.7K 0 0
0
Avatar

Tôi đã học để trở thành Tester như thế nào? (P4)

591 0 0
0
Avatar

Tại sao lại xảy ra bug trong quá trình phát triển phần mềm?

403 0 0
3
Avatar

Vòng đời của bug và cách log 1 bug lên redmine

5.3K 9 1
  • Avatar
8
Avatar

Bug trùng lặp, cách xem xét và lời khuyên cho hướng giải quyết

301 0 0
0
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.