Bug

Bug

Sort by: Newest posts

Điều gì sẽ xảy ra nếu khách hàng không thể tái tạo lỗi của bạn?

101 1 0
1

Vòng đời của bug trong kiểm thử phần mềm

160 0 0
0

Tại sao Bug / Defect Triage lại quan trọng trong kiểm thử phần mềm ?

143 1 0
0

Vòng đời của bug/defect trong Kiểm thử phần mềm

1.1K 1 0
1

Cách giảm 75% báo cáo lỗi trùng lặp

72 0 0
0

Cognitive Bias In Software Testing: Why Do Testers Miss Bugs?

101 0 0
1

Chia sẻ 1 số kiến thức về Incident

277 0 1
1

Làm thế nào để report Mobile bugs?

131 1 3
1

Log bug gồm những thông tin gì

1.3K 2 0
2

Cách log bug hiệu quả và một vài lưu ý khi log bug

1.8K 2 0
2

Lỗi thường gặp và một số giải đáp thắc mắc trong React Native

2.5K 1 0
3

1000 Vấn đề với Task Management (v1)

154 0 0
1

Mức độ nghiêm trọng vs Độ ưu tiên của bug

533 0 0
0

Tôi đã học để trở thành Tester như thế nào? (P4)

169 0 0
0

Tại sao lại xảy ra bug trong quá trình phát triển phần mềm?

357 0 0
3

Vòng đời của bug và cách log 1 bug lên redmine

3.7K 5 1
7

Bug trùng lặp, cách xem xét và lời khuyên cho hướng giải quyết

164 0 0
0

Vòng đời khiếm khuyết, lỗi (bug) trong kiểm thử phần mềm

1.1K 0 0
0

Các lỗi cơ bản của phần mềm

221 1 0
0

Log Bug giỏi như một Kỹ sư!

4.4K 1 0
1