Bug

Bug

Sort by: Newest posts

Tại sao Bug / Defect Triage lại quan trọng trong kiểm thử phần mềm ?

59 1 0
0

Vòng đời của bug/defect trong Kiểm thử phần mềm

69 1 0
1

Cách giảm 75% báo cáo lỗi trùng lặp

51 0 0
0

Cognitive Bias In Software Testing: Why Do Testers Miss Bugs?

59 0 0
1

Chia sẻ 1 số kiến thức về Incident

94 0 1
1

Làm thế nào để report Mobile bugs?

72 1 3
1

Log bug gồm những thông tin gì

456 2 0
2

Cách log bug hiệu quả và một vài lưu ý khi log bug

722 2 0
2

Lỗi thường gặp và một số giải đáp thắc mắc trong React Native

1.5K 1 0
2

1000 Vấn đề với Task Management (v1)

98 0 0
1

Mức độ nghiêm trọng vs Độ ưu tiên của bug

114 0 0
0

Tôi đã học để trở thành Tester như thế nào? (P4)

125 0 0
0

Tại sao lại xảy ra bug trong quá trình phát triển phần mềm?

326 0 0
3

Bug trùng lặp, cách xem xét và lời khuyên cho hướng giải quyết

117 0 0
0

Vòng đời khiếm khuyết, lỗi (bug) trong kiểm thử phần mềm

826 0 0
0

Các lỗi cơ bản của phần mềm

207 1 0
0

Log Bug giỏi như một Kỹ sư!

3.7K 1 0
1