Bug

Bug

Sort by: Newest posts
Avatar

Tôi đã vô tình Hack của sàn S****e 500K. Và câu chuyện về xử lý case Timeout(504)

2.2K 5 3
  • Avatar
  • Avatar
22
Avatar

Xử lý lỗi PendingIntent không thể gửi tới activity khi ứng dụng đang ở foreground

Mayfest2023 Android Bug
189 0 0
2
Avatar

Quá tam ba bận, sao 1 task của bạn phải làm tới tận 3 lần ???

943 4 2
  • Avatar
  • Avatar
9
Avatar

Bug và những điều liên quan đến nó trong kiểm thử phần mềm.

1.4K 0 0
0
Avatar

Burp Suite Cơ Bản - Dò Lỗ Hổng Bảo Mật Trên Ứng Dụng Web

9.2K 9 0
6
Avatar

Điều gì sẽ xảy ra nếu khách hàng không thể tái tạo lỗi của bạn?

209 2 0
1
Avatar

Vòng đời của bug trong kiểm thử phần mềm

3.5K 1 0
0
Avatar

Tại sao Bug / Defect Triage lại quan trọng trong kiểm thử phần mềm ?

635 1 0
0
Avatar

Vòng đời của bug/defect trong Kiểm thử phần mềm

19.0K 3 0
2
Avatar

Cách giảm 75% báo cáo lỗi trùng lặp

130 1 0
0
Avatar

Cognitive Bias In Software Testing: Why Do Testers Miss Bugs?

208 0 0
1
Avatar

Chia sẻ 1 số kiến thức về Incident

1.1K 0 1
  • Avatar
1
Avatar

Làm thế nào để report Mobile bugs?

519 1 3
  • Avatar
  • Avatar
1
Avatar

Log bug gồm những thông tin gì

7.6K 4 0
5
Avatar

Cách log bug hiệu quả và một vài lưu ý khi log bug

9.2K 4 0
4
Avatar

Lỗi thường gặp và một số giải đáp thắc mắc trong React Native

4.5K 2 0
5
Avatar

1000 Vấn đề với Task Management (v1)

354 1 0
1
Avatar

Mức độ nghiêm trọng vs Độ ưu tiên của bug

3.9K 1 0
0
Avatar

Tôi đã học để trở thành Tester như thế nào? (P4)

696 0 0
1
Avatar

Tại sao lại xảy ra bug trong quá trình phát triển phần mềm?

516 0 0
3
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.