Bug

Bug

Sort by: Newest posts
Avatar

Bug và những điều liên quan đến nó trong kiểm thử phần mềm.

38 0 0
0
Avatar

Burp Suite Cơ Bản - Dò Lỗ Hổng Bảo Mật Trên Ứng Dụng Web

760 4 0
4
Avatar

Điều gì sẽ xảy ra nếu khách hàng không thể tái tạo lỗi của bạn?

109 1 0
1
Avatar

Vòng đời của bug trong kiểm thử phần mềm

292 0 0
0
Avatar

Tại sao Bug / Defect Triage lại quan trọng trong kiểm thử phần mềm ?

201 1 0
0
Avatar

Vòng đời của bug/defect trong Kiểm thử phần mềm

2.5K 1 0
1
Avatar

Cách giảm 75% báo cáo lỗi trùng lặp

78 0 0
0
Avatar

Cognitive Bias In Software Testing: Why Do Testers Miss Bugs?

106 0 0
1
Avatar

Chia sẻ 1 số kiến thức về Incident

394 0 1
  • Avatar
1
Avatar

Làm thế nào để report Mobile bugs?

164 1 3
  • Avatar
  • Avatar
  • Avatar
1
Avatar

Log bug gồm những thông tin gì

2.1K 2 0
2
Avatar

Cách log bug hiệu quả và một vài lưu ý khi log bug

2.6K 2 0
2
Avatar

Lỗi thường gặp và một số giải đáp thắc mắc trong React Native

2.8K 2 0
5
Avatar

1000 Vấn đề với Task Management (v1)

173 0 0
1
Avatar

Mức độ nghiêm trọng vs Độ ưu tiên của bug

790 0 0
0
Avatar

Tôi đã học để trở thành Tester như thế nào? (P4)

449 0 0
0
Avatar

Tại sao lại xảy ra bug trong quá trình phát triển phần mềm?

368 0 0
3
Avatar

Bug trùng lặp, cách xem xét và lời khuyên cho hướng giải quyết

187 0 0
0
Avatar

Vòng đời khiếm khuyết, lỗi (bug) trong kiểm thử phần mềm

1.2K 0 0
0
Avatar

Các lỗi cơ bản của phần mềm

226 1 0
0
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.