Bug

Bug

Sort by: Newest posts
Avatar

Quá tam ba bận, sao 1 task của bạn phải làm tới tận 3 lần ???

673 2 2
  • Avatar
  • Avatar
9
Avatar

Bug và những điều liên quan đến nó trong kiểm thử phần mềm.

730 0 0
0
Avatar

Burp Suite Cơ Bản - Dò Lỗ Hổng Bảo Mật Trên Ứng Dụng Web

3.6K 6 0
5
Avatar

Điều gì sẽ xảy ra nếu khách hàng không thể tái tạo lỗi của bạn?

130 1 0
1
Avatar

Vòng đời của bug trong kiểm thử phần mềm

1.7K 1 0
0
Avatar

Tại sao Bug / Defect Triage lại quan trọng trong kiểm thử phần mềm ?

472 1 0
0
Avatar

Vòng đời của bug/defect trong Kiểm thử phần mềm

11.5K 2 0
1
Avatar

Cách giảm 75% báo cáo lỗi trùng lặp

112 1 0
0
Avatar

Cognitive Bias In Software Testing: Why Do Testers Miss Bugs?

151 0 0
1
Avatar

Chia sẻ 1 số kiến thức về Incident

705 0 1
  • Avatar
1
Avatar

Làm thế nào để report Mobile bugs?

333 1 3
Avatar

Log bug gồm những thông tin gì

5.5K 3 0
3
Avatar

Cách log bug hiệu quả và một vài lưu ý khi log bug

6.0K 3 0
3
Avatar

Lỗi thường gặp và một số giải đáp thắc mắc trong React Native

3.8K 2 0
5
Avatar

1000 Vấn đề với Task Management (v1)

249 1 0
1
Avatar

Mức độ nghiêm trọng vs Độ ưu tiên của bug

2.3K 1 0
0
Avatar

Tôi đã học để trở thành Tester như thế nào? (P4)

611 0 0
0
Avatar

Tại sao lại xảy ra bug trong quá trình phát triển phần mềm?

432 0 0
3
Avatar

Vòng đời của bug và cách log 1 bug lên redmine

5.6K 9 1
  • Avatar
9
Avatar

Bug trùng lặp, cách xem xét và lời khuyên cho hướng giải quyết

364 0 0
0
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.