Bug

Bug

Sort by: Newest posts

Lỗi thường gặp và một số giải đáp thắc mắc trong React Native

83 0 0
2

1000 Vấn đề với Task Management (v1)

40 0 0
1

Mức độ nghiêm trọng vs Độ ưu tiên của bug

25 0 0
0

Tôi đã học để trở thành Tester như thế nào? (P4)

61 0 0
0

5 lý do bạn thường bỏ sót lỗi và cách ngăn chặn

51 0 0
0

Tại sao lại xảy ra bug trong quá trình phát triển phần mềm?

301 0 0
3

Bug trùng lặp, cách xem xét và lời khuyên cho hướng giải quyết

65 0 0
0

Vòng đời khiếm khuyết, lỗi (bug) trong kiểm thử phần mềm

365 0 0
0

Các lỗi cơ bản của phần mềm

187 1 0
0

Log Bug giỏi như một Kỹ sư!

2.8K 1 0
1