Bug

Bug

Sort by: Newest posts

Cách giảm 75% báo cáo lỗi trùng lặp

44 0 0
0

Cognitive Bias In Software Testing: Why Do Testers Miss Bugs?

50 0 0
1

Chia sẻ 1 số kiến thức về Incident

64 0 1
1

Làm thế nào để report Mobile bugs?

56 1 3
1

Log bug gồm những thông tin gì

333 2 0
2

Cách log bug hiệu quả và một vài lưu ý khi log bug

521 2 0
2

Lỗi thường gặp và một số giải đáp thắc mắc trong React Native

1.3K 1 0
2

1000 Vấn đề với Task Management (v1)

86 0 0
1

Mức độ nghiêm trọng vs Độ ưu tiên của bug

87 0 0
0

Tôi đã học để trở thành Tester như thế nào? (P4)

103 0 0
0

Tại sao lại xảy ra bug trong quá trình phát triển phần mềm?

319 0 0
3

Bug trùng lặp, cách xem xét và lời khuyên cho hướng giải quyết

104 0 0
0

Vòng đời khiếm khuyết, lỗi (bug) trong kiểm thử phần mềm

721 0 0
0

Các lỗi cơ bản của phần mềm

200 1 0
0

Log Bug giỏi như một Kỹ sư!

3.6K 1 0
1