Bug

Bug

Sort by: Newest posts

Nguyên lý Pareto và ảnh hưởng trong phát triển phần mềm

28 0 0
0

Cognitive Bias In Software Testing: Why Do Testers Miss Bugs?

33 0 0
1

Chia sẻ 1 số kiến thức về Incident

35 0 1
1

Làm thế nào để report Mobile bugs?

39 1 3
1

Log bug gồm những thông tin gì

136 1 0
2

Cách log bug hiệu quả và một vài lưu ý khi log bug

178 2 0
2

Lỗi thường gặp và một số giải đáp thắc mắc trong React Native

689 0 0
2

1000 Vấn đề với Task Management (v1)

57 0 0
1

Mức độ nghiêm trọng vs Độ ưu tiên của bug

46 0 0
0

Tôi đã học để trở thành Tester như thế nào? (P4)

76 0 0
0

5 lý do bạn thường bỏ sót lỗi và cách ngăn chặn

86 0 0
1

Tại sao lại xảy ra bug trong quá trình phát triển phần mềm?

306 0 0
3

Bug trùng lặp, cách xem xét và lời khuyên cho hướng giải quyết

85 0 0
0

Vòng đời khiếm khuyết, lỗi (bug) trong kiểm thử phần mềm

539 0 0
0

Các lỗi cơ bản của phần mềm

190 1 0
0

Log Bug giỏi như một Kỹ sư!

3.2K 1 0
1