Bug

Sort by: Newest posts

1000 Vấn đề với Task Management (v1)

24 0 0
0

Mức độ nghiêm trọng vs Độ ưu tiên của bug

19 0 0
0

Tôi đã học để trở thành Tester như thế nào? (P4)

57 0 0
0

5 lý do bạn thường bỏ sót lỗi và cách ngăn chặn

47 0 0
0

Tại sao lại xảy ra bug trong quá trình phát triển phần mềm?

299 0 0
3

Bug trùng lặp, cách xem xét và lời khuyên cho hướng giải quyết

63 0 0
0

Vòng đời khiếm khuyết, lỗi (bug) trong kiểm thử phần mềm

296 0 0
0

Các lỗi cơ bản của phần mềm

184 1 0
0

Log Bug giỏi như một Kỹ sư!

2.6K 1 0
1