Bug

Bug

Sort by: Newest posts

Vòng đời của bug trong kiểm thử phần mềm

65 0 0
0

Tại sao Bug / Defect Triage lại quan trọng trong kiểm thử phần mềm ?

97 1 0
0

Vòng đời của bug/defect trong Kiểm thử phần mềm

328 1 0
1

Cách giảm 75% báo cáo lỗi trùng lặp

65 0 0
0

Cognitive Bias In Software Testing: Why Do Testers Miss Bugs?

86 0 0
1

Chia sẻ 1 số kiến thức về Incident

160 0 1
1

Làm thế nào để report Mobile bugs?

100 1 3
1

Log bug gồm những thông tin gì

868 2 0
2

Cách log bug hiệu quả và một vài lưu ý khi log bug

1.1K 2 0
2

Lỗi thường gặp và một số giải đáp thắc mắc trong React Native

2.0K 1 0
3

1000 Vấn đề với Task Management (v1)

124 0 0
1

Mức độ nghiêm trọng vs Độ ưu tiên của bug

237 0 0
0

Tôi đã học để trở thành Tester như thế nào? (P4)

149 0 0
0

Tại sao lại xảy ra bug trong quá trình phát triển phần mềm?

337 0 0
3

Vòng đời của bug và cách log 1 bug lên redmine

3.3K 5 1
7

Bug trùng lặp, cách xem xét và lời khuyên cho hướng giải quyết

143 0 0
0

Vòng đời khiếm khuyết, lỗi (bug) trong kiểm thử phần mềm

1.0K 0 0
0

Các lỗi cơ bản của phần mềm

214 1 0
0

Log Bug giỏi như một Kỹ sư!

4.0K 1 0
1