Bug

Bug

Sort by: Newest posts
Avatar

Xử lý lỗi PendingIntent không thể gửi tới activity khi ứng dụng đang ở foreground

Mayfest2023 Android Bug
135 0 0
2
Avatar

Quá tam ba bận, sao 1 task của bạn phải làm tới tận 3 lần ???

853 2 2
  • Avatar
  • Avatar
9
Avatar

Bug và những điều liên quan đến nó trong kiểm thử phần mềm.

1.1K 0 0
0
Avatar

Burp Suite Cơ Bản - Dò Lỗ Hổng Bảo Mật Trên Ứng Dụng Web

6.6K 7 0
6
Avatar

Điều gì sẽ xảy ra nếu khách hàng không thể tái tạo lỗi của bạn?

176 1 0
1
Avatar

Vòng đời của bug trong kiểm thử phần mềm

2.8K 1 0
0
Avatar

Tại sao Bug / Defect Triage lại quan trọng trong kiểm thử phần mềm ?

582 1 0
0
Avatar

Vòng đời của bug/defect trong Kiểm thử phần mềm

16.1K 3 0
2
Avatar

Cách giảm 75% báo cáo lỗi trùng lặp

120 1 0
0
Avatar

Cognitive Bias In Software Testing: Why Do Testers Miss Bugs?

200 0 0
1
Avatar

Chia sẻ 1 số kiến thức về Incident

1.0K 0 1
  • Avatar
1
Avatar

Làm thế nào để report Mobile bugs?

476 1 3
  • Avatar
  • Avatar
1
Avatar

Log bug gồm những thông tin gì

6.6K 4 0
4
Avatar

Cách log bug hiệu quả và một vài lưu ý khi log bug

8.0K 4 0
4
Avatar

Lỗi thường gặp và một số giải đáp thắc mắc trong React Native

4.4K 2 0
5
Avatar

1000 Vấn đề với Task Management (v1)

329 1 0
1
Avatar

Mức độ nghiêm trọng vs Độ ưu tiên của bug

3.4K 1 0
0
Avatar

Tôi đã học để trở thành Tester như thế nào? (P4)

681 0 0
1
Avatar

Tại sao lại xảy ra bug trong quá trình phát triển phần mềm?

505 0 0
3
Avatar

Vòng đời của bug và cách log 1 bug lên redmine

6.1K 9 1
  • Avatar
9
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.