Bug

Bug

Sort by: Newest posts

Cognitive Bias In Software Testing: Why Do Testers Miss Bugs?

35 0 0
1

Chia sẻ 1 số kiến thức về Incident

38 0 1
1

Làm thế nào để report Mobile bugs?

45 1 3
1

Log bug gồm những thông tin gì

178 2 0
2

Cách log bug hiệu quả và một vài lưu ý khi log bug

241 2 0
2

Lỗi thường gặp và một số giải đáp thắc mắc trong React Native

857 0 0
2

1000 Vấn đề với Task Management (v1)

63 0 0
1

Mức độ nghiêm trọng vs Độ ưu tiên của bug

52 0 0
0

Tôi đã học để trở thành Tester như thế nào? (P4)

79 0 0
0

Tại sao lại xảy ra bug trong quá trình phát triển phần mềm?

307 0 0
3

Bug trùng lặp, cách xem xét và lời khuyên cho hướng giải quyết

92 0 0
0

Vòng đời khiếm khuyết, lỗi (bug) trong kiểm thử phần mềm

580 0 0
0

Các lỗi cơ bản của phần mềm

195 1 0
0

Log Bug giỏi như một Kỹ sư!

3.3K 1 0
1