+3

Waterfall vs Agile vs Scrum - Part 4: Agile vs Waterfall. Con đường nào phù hợp với bạn

Other posts

Agile vs Waterfall

1. Sự khác nhau và giống nhau giữa Waterfall và Agile

Sự khác nhau về phương pháp luận giữa Waterfall và Agile có thể tổng kết trong 2 từ: cứng nhắc và linh hoạt. Trong khi Waterfall là 1 process khá cứng nhắc và nguyên tắc, thì Agile lại rất linh hoạt và không ngừng thay đổi. Chi tiết hơn về sự khác nhau như sau:

Waterfall là quy trình có cấu trúc, bạn không thể bắt đầu công đoạn mới cho đến khi công đoạn trước đấy được hoàn thành. Agile là quy trình linh hoạt, cho phép bạn chạy dự án theo cách mà bạn muốn. Waterfall là tuần tự, và Agile thì ép buộc vào 1 quy trình tuần tự nào. Các dự án theo quy trình Waterfall thường cần define cụ thể yêu cầu của dự án, trong khi các yêu cầu trong các dự án Agile có thể thay đổi và phát triển. Trong các dự án Waterfall, bạn không thể thay đổi những thứ bạn đã làm trong những công đoạn trước, tuy nhiên Agile rất phù hợp và có thể đáp ứng được các thay đổi.

Có không nhiều sự giống nhau giữa Waterfall và Agile; Agile có thể nói là trái ngược với Waterfall. Tuy nhiên, chúng ta có thể nói rằng cả Agile và Waterfall đề có mục tiêu chung. Cả 2 quy trình đều nhằm mục đích tạo ra và deliver những sản phẩm có chất lượng bằng cách hiệu quả nhất.

2. Khi nào nên dùng Waterfall, khi nào nên dùng Agile?

Bạn nên sử dụng Waterfall nếu:

Dự án không có nhiều thay đổi về phạm vi, và bạn đang làm 1 dự án có hợp đồng fixed-price. Dự án tương đối đơn giản hoặc bạn đã làm những dự án tương tự nhiều lần trước đó. Yêu cầu dự án được hiểu rõ, và cố định. Khách hàng biết chính xác họ muốn gì. Bạn đang làm ở những dự án có trật tự và có thể dự đoán trước được.

Và bạn nên dùng Agile nếu:

Sản phẩm cuối cùng chưa được định nghĩa rõ ràng. Khách hàng/stakeholder có khả năng thay đổi phạm vi công việc Bạn có thể dự đoán trước nhiều loại thay đổi trong suốt dự án Mục tiêu của dự án là phát triển nhanh.

Khi lựa chọn giữa Agile và Waterfall, bạn có thể tập trung vào: nêu bạn dự đoán trước hay mong đợi có những thay đổi trong suốt dự án, hãy dùng Agile. Nếu bạn biết dự án là cố định, không thể thay đổi thì Waterfall là lựa chọn tốt nhất cho bạn.

3. Agile hay Waterfall tốt hơn?

Bởi vì Agile và Waterfall gần như là đối ngược nhau nên rất khó để nói cái nào tốt hơn. Điều này phụ thuộc nhiều vào dự án, mức độ rõ ràng về yêu cầu, mức độ linh hoạt mà bạn cần cho dự án.\

Nếu bạn có 1 cái nhìn rõ ràng về sản phẩm cuối cùng của dự án, bạn cho rằng các yêu cầu sẽ không thay đổi và bạn đang thực hiện 1 dự án đơn giản, thì có ý kiến cho rằng Waterfall sẽ là lựa chọn tốt hơn. Nếu không cần đối ứng nhiều thay đổi, thì waterfall là 1 process đơn giản và hiệu quả. Vấn đề sẽ phát sinh khi bạn đối ứng các thay đổi.

Nếu bạn không có được 1 bức tranh rõ ràng về sản phẩm cuối cùng, bạn thấy những thay đổi và bạn đang làm trong 1 dự án phức tạp, Agile sẽ thích hợp hơn. Agile được thiết kế để đối ứng những thay đổi về tạo mới hay update yêu cầu trong bất kỳ thời điểm nào của dự án, trong khi Waterfall không cho phép bạn quay lại những công đoạn đã hoàn thành để thay đổi.

4. Sự kết hợp: Agifall hay WAgile

Nếu bạn vẫn băn khoăn giữa Waterfall và Agile, bạn có thể kết hợp những nguyên tắc của cả hai và sử dụng quy trình kết hợp này.

Agifall là 1 ví dụ, bạn có thể tăng tốc độ và chất lượng bằng cách đưa những phương pháp luận của Agile và quy trình waterfall. Trong dự án Agigall, bạn có thể chia việc tìm hiểu, đưa ra chiến lược và lên kế hoạch dự án thành các task và chia sprints để hoàn thành các task này. Công đoạn phát triển có thể giống như các dự án Agile khác, nhưng mọi thông tin sẽ được xác định rõ hơn từ trước. Bạn cũng có thể không cần đợi cho 1 công đoạn kết thúc mới bắt đầu công đoạn tiếp theo, theo cách mà Waterfall vẫn làm. Với Agifall, khi dự án bắt đầu, nó có thể bắt đầu khi dự án bắt đầu.

Wagile có ý nghĩa tiêu cực hơn so với Agifall. Thep Wikipedia thì định nghĩa của Wagile là , “1 nhóm các phương pháp luận được tạo nên bằng cách chuyển từ Agile sang Waterfall. thực hiện nhiều bước Waterfall trong thời gian ngắn và nghĩ đó là Agile, là sự giả mạo từ Waterfall sang Agile". Wagile áp dụng Agile ở các điểm như chia dự án thành những vòng lặp ngắn hạn, meeting đứng, hoặc kết hợp liên tục ở các công đoạn đầu của waterfall, mà không thật sự thay đổi cách làm của Waterfall truyền thống.

※Source

https://www.smartsheet.com/agile-vs-scrum-vs-waterfall-vs-kanban


All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.