Huongntt

@Huongntt

Các xu hướng kiểm thử phần mềm của năm 2018

44 0 0
1

Tips nhỏ về kiểm thử iOS

53 0 0
1

Kiểm tra tính năng Email của một ứng dụng

54 0 0
1

Các lỗi cơ bản của phần mềm

114 1 0
0

Hướng dẫn cho người mới bắt đầu về Kiểm thử ứng dụng trên điện thoại di động

217 0 0
2

Tiến hành kiểm thử bảo mật cho các ứng dụng Web

325 0 0
0

Top 10 đầu sách Agile Tester nên đọc

421 0 0
0

Sử dụng Cause Effect Graph - Đồ thị nguyên nhân kết quả trong thiết kế Testcase

437 0 0
0

Kiểm thử cổng thanh toán - Hướng dẫn với checklist

623 4 0
3

Tập trung kiểm thử bằng việc hiểu khách hàng sử dụng sản phẩm như thế nào

114 0 0
0

Một số Chrome Extensions hữu ích dành cho việc Test Web Apps

Những vấn đề gặp phải trong kiểm thử chấp nhận sản phẩm (UAT) và giải pháp

1109 0 0
0

Risk-based testing - Kiểm thử dựa trên rủi ro

414 0 0
0

HOW TO TEST RESPONSIVE WEB DESIGN

326 1 0
0

Kiểm thử website thương mại điện tử - E-commerce Website

655 2 0
3

Top Chrome Extensions dành cho việc Test Web Apps

508 4 0
1

Sử dụng Decision table - Bảng quyết định trong kiểm thử phần mềm

2879 3 0
0

Các mẹo trong việc thiết kế dữ liệu test

557 1 0
2

Web Application Security Testing

758 0 0
0

Những điều một tester nên tránh

216 0 0
0