Huongntt

@Huongntt

Lời giải thích đơn giản cho 'The Internet Of Things'

48 0 0
0

Những điều lưu ý khi kiểm tra chức năng tìm kiếm

314 1 0
0

Các xu hướng kiểm thử phần mềm của năm 2018

145 0 0
1

Tips nhỏ về kiểm thử iOS

91 0 0
1

Kiểm tra tính năng Email của một ứng dụng

87 0 0
1

Các lỗi cơ bản của phần mềm

157 1 0
0

Hướng dẫn cho người mới bắt đầu về Kiểm thử ứng dụng trên điện thoại di động

282 0 0
2

Tiến hành kiểm thử bảo mật cho các ứng dụng Web

395 0 0
0

Top 10 đầu sách Agile Tester nên đọc

555 0 0
0

Sử dụng Cause Effect Graph - Đồ thị nguyên nhân kết quả trong thiết kế Testcase

528 0 0
0

Kiểm thử cổng thanh toán - Hướng dẫn với checklist

735 4 0
3

Tập trung kiểm thử bằng việc hiểu khách hàng sử dụng sản phẩm như thế nào

117 0 0
0

Một số Chrome Extensions hữu ích dành cho việc Test Web Apps

1282 5 1
2

Những vấn đề gặp phải trong kiểm thử chấp nhận sản phẩm (UAT) và giải pháp

1394 0 0
0

Risk-based testing - Kiểm thử dựa trên rủi ro

461 0 0
0

HOW TO TEST RESPONSIVE WEB DESIGN

372 1 0
0

Kiểm thử website thương mại điện tử - E-commerce Website

780 2 0
3

Top Chrome Extensions dành cho việc Test Web Apps

554 4 0
1

Sử dụng Decision table - Bảng quyết định trong kiểm thử phần mềm

3476 3 0
0

Các mẹo trong việc thiết kế dữ liệu test

596 1 0
2