Productivity

Mac Productivity - Awesome Alfred

57 0 0
1

Từ lập trình viên 10x tới lập trình viên 0.1x: tối ưu hoá bằng cách giản lược

251 1 0
4

10 lời khuyên cho việc quản lý thời gian trong một thế giới đa nhiệm

368 1 0
2

Làm việc ít thời gian hơn để tăng năng suất và giảm stress

496 4 0
4

Dẹp tan sự trì hoãn bằng "quy tắc 2 phút"

522 6 1
14

Sức mạnh của khởi đầu không hoàn hảo

204 1 0
2

Time Assets và Time Debts: một hướng suy nghĩ khác về cải thiện năng suất

79 2 0
1

Log Bug giỏi như một Kỹ sư!

2.2K 1 0
1

Chiến lược của Warrent Buffett: Làm thế nào để tối đa sự tập trung và làm chủ những điều ưu tiên của bạn

129 2 0
3

Ảo tưởng Multitasking

635 5 0
4

Phương pháp Ivy Lee: lời khuyên cho công việc thường nhật để đạt được năng suất cực đại

309 4 0
4

Bạn sử dụng 48 quả cà chua như thế nào trong ngày ?

324 2 0
3

Standing Desk chỉ là phong cách làm việc thời thượng?

497 4 0
3