Productivity

Productivity

Sort by: Newest posts

MVP or EVP: What is the Right Option for Your Startup?

18 0 0
0

Git: Task Automation Using Hooks

65 1 0
2

Mac Productivity - Awesome Alfred

95 0 0
1

Từ lập trình viên 10x tới lập trình viên 0.1x: tối ưu hoá bằng cách giản lược

257 1 0
4

10 lời khuyên cho việc quản lý thời gian trong một thế giới đa nhiệm

482 1 0
2

Làm việc ít thời gian hơn để tăng năng suất và giảm stress

646 4 0
4

Dẹp tan sự trì hoãn bằng "quy tắc 2 phút"

662 7 1
14

Sức mạnh của khởi đầu không hoàn hảo

260 1 0
2

Time Assets và Time Debts: một hướng suy nghĩ khác về cải thiện năng suất

91 2 0
1

Log Bug giỏi như một Kỹ sư!

3.3K 1 0
1

Chiến lược của Warrent Buffett: Làm thế nào để tối đa sự tập trung và làm chủ những điều ưu tiên của bạn

184 3 0
3

Ảo tưởng Multitasking

857 6 0
4

Phương pháp Ivy Lee: lời khuyên cho công việc thường nhật để đạt được năng suất cực đại

439 5 0
5

Bạn sử dụng 48 quả cà chua như thế nào trong ngày ?

371 2 0
3

Standing Desk chỉ là phong cách làm việc thời thượng?

561 4 0
3