Productivity

Productivity

Sort by: Newest posts

Github CLI - Đơn giản hóa cuộc sống cho developer

706 3 0
0

50 tips cho mọi lập trình viên (Phần 2)

557 2 0
3

Cheat.sh - Google cho developer

1.4K 7 3
10

50 tips cho mọi lập trình viên (Phần 1)

801 3 0
2

Tôi đã học Vim như thế nào?

1.5K 7 2
12

MVP or EVP: What is the Right Option for Your Startup?

39 0 0
0

Git: Task Automation Using Hooks

89 1 0
2

Mac Productivity - Awesome Alfred

143 0 0
1

Từ lập trình viên 10x tới lập trình viên 0.1x: tối ưu hoá bằng cách giản lược

279 1 0
4

10 lời khuyên cho việc quản lý thời gian trong một thế giới đa nhiệm

575 1 0
2

Làm việc ít thời gian hơn để tăng năng suất và giảm stress

822 4 0
5

Dẹp tan sự trì hoãn bằng "quy tắc 2 phút"

823 8 1
14

Sức mạnh của khởi đầu không hoàn hảo

312 1 0
2

Time Assets và Time Debts: một hướng suy nghĩ khác về cải thiện năng suất

113 2 0
1

Log Bug giỏi như một Kỹ sư!

4.2K 1 0
1

Chiến lược của Warrent Buffett: Làm thế nào để tối đa sự tập trung và làm chủ những điều ưu tiên của bạn

285 3 0
4

Ảo tưởng Multitasking

1.0K 6 0
4

Phương pháp Ivy Lee: lời khuyên cho công việc thường nhật để đạt được năng suất cực đại

621 5 0
5

Bạn sử dụng 48 quả cà chua như thế nào trong ngày ?

409 2 0
4

Standing Desk chỉ là phong cách làm việc thời thượng?

650 4 0
3