Productivity

Productivity

Sort by: Newest posts

Github CLI - Đơn giản hóa cuộc sống cho developer

765 3 0
0

50 tips cho mọi lập trình viên (Phần 2)

582 2 0
4

Cheat.sh - Google cho developer

1.4K 7 3
10

50 tips cho mọi lập trình viên (Phần 1)

851 3 0
3

Tôi đã học Vim như thế nào?

1.7K 9 2
12

MVP or EVP: What is the Right Option for Your Startup?

40 0 0
0

Git: Task Automation Using Hooks

96 1 0
2

Mac Productivity - Awesome Alfred

147 0 0
1

Từ lập trình viên 10x tới lập trình viên 0.1x: tối ưu hoá bằng cách giản lược

281 1 0
4

10 lời khuyên cho việc quản lý thời gian trong một thế giới đa nhiệm

587 1 0
2

Làm việc ít thời gian hơn để tăng năng suất và giảm stress

841 4 0
5

Dẹp tan sự trì hoãn bằng "quy tắc 2 phút"

843 8 1
14

Sức mạnh của khởi đầu không hoàn hảo

316 1 0
2

Time Assets và Time Debts: một hướng suy nghĩ khác về cải thiện năng suất

115 2 0
1

Log Bug giỏi như một Kỹ sư!

4.4K 1 0
1

Chiến lược của Warrent Buffett: Làm thế nào để tối đa sự tập trung và làm chủ những điều ưu tiên của bạn

290 3 0
4

Ảo tưởng Multitasking

1.0K 6 0
4

Phương pháp Ivy Lee: lời khuyên cho công việc thường nhật để đạt được năng suất cực đại

659 5 0
5

Bạn sử dụng 48 quả cà chua như thế nào trong ngày ?

421 2 0
4

Standing Desk chỉ là phong cách làm việc thời thượng?

677 4 0
3