Productivity

Productivity

Sort by: Newest posts
Avatar

Quá tam ba bận, sao 1 task của bạn phải làm tới tận 3 lần ???

559 2 2
  • Avatar
  • Avatar
9
Avatar

Đơn giản hóa công việc và cải thiện hiệu suất với "4 hours rule"

242 0 0
0
Avatar

Proactive - Phong cách làm việc mới trong ngành IT

1.7K 4 1
  • Avatar
7
Avatar

Github CLI - Đơn giản hóa cuộc sống cho developer

1.0K 3 0
0
Avatar

50 tips cho mọi lập trình viên (Phần 2)

641 2 0
4
Avatar

Cheat.sh - Google cho developer

1.5K 7 3
  • Avatar
  • Avatar
10
Avatar

50 tips cho mọi lập trình viên (Phần 1)

1.0K 3 0
4
Avatar

Tôi đã học Vim như thế nào?

2.2K 9 2
  • Avatar
  • Avatar
13
Avatar

MVP or EVP: What is the Right Option for Your Startup?

64 0 0
0
Avatar

Git: Task Automation Using Hooks

117 1 0
2
Avatar

Mac Productivity - Awesome Alfred

227 0 0
1
Avatar

Từ lập trình viên 10x tới lập trình viên 0.1x: tối ưu hoá bằng cách giản lược

316 1 0
4
Avatar

10 lời khuyên cho việc quản lý thời gian trong một thế giới đa nhiệm

739 1 0
2
Avatar

Làm việc ít thời gian hơn để tăng năng suất và giảm stress

982 5 0
5
Avatar

Dẹp tan sự trì hoãn bằng "quy tắc 2 phút"

959 8 1
  • Avatar
14
Avatar

Sức mạnh của khởi đầu không hoàn hảo

368 1 0
2
Avatar

Time Assets và Time Debts: một hướng suy nghĩ khác về cải thiện năng suất

126 2 0
1
Avatar

Log Bug giỏi như một Kỹ sư!

6.7K 1 0
1
Avatar

Chiến lược của Warrent Buffett: Làm thế nào để tối đa sự tập trung và làm chủ những điều ưu tiên của bạn

318 3 0
4
Avatar

Ảo tưởng Multitasking

1.2K 6 0
4
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.