Productivity

Productivity

Sort by: Newest posts

MVP or EVP: What is the Right Option for Your Startup?

28 0 0
0

Git: Task Automation Using Hooks

77 1 0
2

Mac Productivity - Awesome Alfred

126 0 0
1

Từ lập trình viên 10x tới lập trình viên 0.1x: tối ưu hoá bằng cách giản lược

269 1 0
4

10 lời khuyên cho việc quản lý thời gian trong một thế giới đa nhiệm

533 1 0
2

Làm việc ít thời gian hơn để tăng năng suất và giảm stress

756 4 0
5

Dẹp tan sự trì hoãn bằng "quy tắc 2 phút"

763 8 1
14

Sức mạnh của khởi đầu không hoàn hảo

292 1 0
2

Time Assets và Time Debts: một hướng suy nghĩ khác về cải thiện năng suất

101 2 0
1

Log Bug giỏi như một Kỹ sư!

3.8K 1 0
1

Chiến lược của Warrent Buffett: Làm thế nào để tối đa sự tập trung và làm chủ những điều ưu tiên của bạn

235 3 0
4

Ảo tưởng Multitasking

984 6 0
4

Phương pháp Ivy Lee: lời khuyên cho công việc thường nhật để đạt được năng suất cực đại

530 5 0
5

Bạn sử dụng 48 quả cà chua như thế nào trong ngày ?

393 2 0
3

Standing Desk chỉ là phong cách làm việc thời thượng?

623 4 0
3