Productivity

Mac Productivity - Awesome Alfred

49 0 0
1

Từ lập trình viên 10x tới lập trình viên 0.1x: tối ưu hoá bằng cách giản lược

243 1 0
4

10 lời khuyên cho việc quản lý thời gian trong một thế giới đa nhiệm

186 1 0
2

Làm việc ít thời gian hơn để tăng năng suất và giảm stress

449 4 0
4

Dẹp tan sự trì hoãn bằng "quy tắc 2 phút"

485 6 1
14

Sức mạnh của khởi đầu không hoàn hảo

167 1 0
2

Time Assets và Time Debts: một hướng suy nghĩ khác về cải thiện năng suất

75 2 0
1

Log Bug giỏi như một Kỹ sư!

1.8K 1 0
1

Chiến lược của Warrent Buffett: Làm thế nào để tối đa sự tập trung và làm chủ những điều ưu tiên của bạn

121 2 0
3

Ảo tưởng Multitasking

606 5 0
4

Phương pháp Ivy Lee: lời khuyên cho công việc thường nhật để đạt được năng suất cực đại

288 4 0
4

Bạn sử dụng 48 quả cà chua như thế nào trong ngày ?

302 2 0
3

Standing Desk chỉ là phong cách làm việc thời thượng?

457 4 0
3