Productivity

Mac Productivity - Awesome Alfred

41 0 0
1

Từ lập trình viên 10x tới lập trình viên 0.1x: tối ưu hoá bằng cách giản lược

237 1 0
4

10 lời khuyên cho việc quản lý thời gian trong một thế giới đa nhiệm

129 1 0
2

Làm việc ít thời gian hơn để tăng năng suất và giảm stress

411 3 0
4

Dẹp tan sự trì hoãn bằng "quy tắc 2 phút"

455 6 1
14

Sức mạnh của khởi đầu không hoàn hảo

160 1 0
2

Time Assets và Time Debts: một hướng suy nghĩ khác về cải thiện năng suất

72 2 0
1

Log Bug giỏi như một Kỹ sư!

1513 1 0
0

Chiến lược của Warrent Buffett: Làm thế nào để tối đa sự tập trung và làm chủ những điều ưu tiên của bạn

117 2 0
3

Ảo tưởng Multitasking

587 5 0
4

Phương pháp Ivy Lee: lời khuyên cho công việc thường nhật để đạt được năng suất cực đại

269 4 0
4

Bạn sử dụng 48 quả cà chua như thế nào trong ngày ?

287 2 0
2

Standing Desk chỉ là phong cách làm việc thời thượng?

440 4 0
3