Kiểm thử

Kiểm thử

Sort by: Newest posts

Project Risks và giải pháp trong quản lý kiểm thử

28 0 0
1

Kiểm thử Use Case

166 1 0
0

Tổng quan về Agile Testing

92 1 0
2

Vòng đời của bug trong kiểm thử phần mềm

223 0 0
0

Cùng QA/Tester, yêu lại từ đầu với SQL nào!!!

229 1 1
5

Kiểm thử hệ thống - System Testing

741 0 0
0

Trót crush "Online payment" thì đọc ngay thôi nào!

316 1 2
4

Giới thiệu về kiểm thử API

566 1 1
0

Kiểm thử Mobile và Responsive

126 0 0
0

Kỹ thuật đoán lỗi trong kiểm thử phần mềm

912 0 0
2

Những ngộ nhận phổ biến về nghề kiểm thử phần mềm

55 1 0
0

Con đường sự nghiệp của một QA mà bạn có thể lựa chọn

250 0 0
0

Laravel Unit Testing - Developer cũng sẽ ĐƯỢC test (Phần 1)

169 0 0
6

Các hướng dẫn để trở thành một người kiểm thử

203 0 0
0

Visualization: Your secret weapon in testing

60 1 0
0

Quy trình kiểm thử phần mềm

2.2K 4 6
6

7 Kỹ năng mềm mà mọi QA cần có

323 1 0
3

Ngộ nhận quan điểm “Ai cũng có thể làm kiểm thử phần mềm”

1.1K 1 0
1

Các khái niệm cơ bản về kiểm thử phần mềm

23.3K 14 13
22

CHƯƠNG 1 CÁC YẾU TỐ CƠ BẢN CỦA KIỂM THỬ - TIẾN TRÌNH KIỂM THỬ CĂN BẢN

518 1 0
0