0

Một số các câu hỏi và câu trả lời phỏng vấn về Agile ? (Phần III)

Thêm một số các câu hỏi và câu trả lời phỏng vấn về Agile 

11) Test stub là gì?

Trả lời: Test stub là một đoạn code nhỏ bắt chước một thành phần cụ thể nào đó trong hệ thống và có thể thay thế nó. Đầu ra của nó giống như thành phần mà nó thay thế.

12) Một Tester Agile giỏi cần có những phẩm chất gì?

Câu trả lời:

Anh ta cần hiểu các yêu cầu một cách nhanh chóng. Anh ta nên biết các khái niệm và nguyên tắc Agile. Khi các yêu cầu liên tục thay đổi, anh ta nên hiểu rủi ro liên quan đến nó. Tester nhanh nhẹn có thể sắp xếp thứ tự ưu tiên công việc dựa trên các yêu cầu. Giao tiếp là điều bắt buộc đối với Tester Agile vì nó đòi hỏi phải giao tiếp nhiều với các nhà phát triển và cộng sự kinh doanh.

13) Sự khác biệt giữa Epic, User story & Tasks là gì?

Câu trả lời:

User story: Nó xác định yêu cầu nghiệp vụ thực tế. Nói chung là do khách hàng tạo ra. Tasks: Để hoàn thành các yêu cầu nghiệp vụ, nhóm phát triển tạo các Tasks. Epic: Một nhóm các yêu cầu của người dùng có liên quan được gọi là Epic.

14) Bảng tác vụ trong Agile là gì?

Trả lời: Taskboard là một bảng điều khiển hiển thị tiến độ của dự án.

Nó chứa:

User story: Nó có yêu cầu nghiệp vụ thực tế. To Do: Các công việc có thể thực hiện. Inprogress: Công việc đang được thực hiện. To Verify: Các nhiệm vụ đang chờ xác minh hoặc test Done: Đã hoàn thành nhiệm vụ.

15) Test Driven Development (TDD) là gì?

Trả lời: Đây là phần phát triển kỹ thuật test đầu tiên, trong kỹ thuật này chúng tôi thêm một thử nghiệm ở giai đoạn trước khi chúng tôi viết code hoàn chỉnh. Tiếp theo, chúng tôi chạy test và dựa trên kết quả đó code cấu trúc lại để đáp ứng yêu cầu khách hàng.

16) Làm cách nào QA có thể tăng giá trị cho một agile team?

Trả lời: QA có thể cung cấp giá trị bằng cách suy nghĩ thêm rộng hơn về nhiều các tình huống khác nhau khi test phần mềm. Họ có thể cung cấp phản hồi nhanh chóng cho các nhà phát triển về việc liệu chức năng mới có hoạt động tốt hay không.

17) Lệnh cấm Scrum là gì?

Trả lời: Đây là một mô hình phát triển phần mềm kết hợp giữa Scrum và Kanban. Scrumban được xem xét để duy trì các dự án có sự thay đổi thường xuyên hoặc các user story không mong muốn. Nó có thể giảm thời gian tối thiểu hoàn thành các user story

18) Application Binary Interface là gì?

Trả lời: Giao diện ứng dụng nhị phân hoặc ABI được định nghĩa là giao diện cho các chương trình tuân thủ ứng dụng hoặc chúng ta có thể nói nó mô tả giao diện cấp thấp giữa ứng dụng và hệ điều hành.

19) Zero sprint trong Agile là gì?

Trả lời: Có thể định nghĩa đây là bước chuẩn bị trước cho sprint đầu tiên. Các hoạt động như thiết lập môi trường phát triển, chuẩn bị công việc tồn đọng, v.v. cần được thực hiện trước khi bắt đầu sprint đầu tiên và có thể được coi là Sprint zero.

20) Spike là gì?

Trả lời: Có thể có một số vấn đề kỹ thuật hoặc vấn đề thiết kế trong dự án cần được giải quyết trước. Để cung cấp giải pháp cho vấn đề này, "Spikes" được tạo ra.

Có hai loại Spikes - Functional and Technical.

21) Kể tên một số chiến lược chất lượng Agile.

Trả lời: Một số chiến lược chất lượng Agile là

  1. Re-factoring
  2. Small feedback cycles
  3. Dynamic code analysis
  4. Iteration

22) Tầm quan trọng của họp hàng ngày là gì?

Trả lời: Cuộc họp đứng lên hàng ngày là điều cần thiết cho bất kỳ nhóm nào, trong đó nhóm có thể thảo luận như sau:

  • Bao nhiêu công việc đã được hoàn thành?
  • Kế hoạch giải quyết các vấn đề kỹ thuật là gì?
  • Những bước cần thực hiện để hoàn thành dự án, vv?

23) tracer bullet là gì?

Trả lời: Nó có thể được định nghĩa là một sự tăng đột biến với kiến trúc hiện tại hoặc tập hợp các phương pháp hay nhất hiện tại. Mục đích của nó là lần vết là để kiểm tra cách thức hoạt động của một quy trình end-to-end và kiểm tra tính khả thi.

24) Vận tốc của nước rút được đo như thế nào?

Trả lời: Nếu công suất được đo = % của 40h/tuần thì coi như đã hoàn thành effort của nhóm 5 sao

Nếu năng lực được đo bằng giờ công thì: Số point spec đã hoàn thành / effort của nhóm

25) Tuyên ngôn Agile là gì?

Trả lời: Tuyên ngôn Agile xác định cách tiếp cận lặp đi lặp lại và lấy con người làm trung tâm để phát triển phần mềm. Nó có 4 giá trị chính và 12 giá trị khác.

Nguồn: https://www.softwaretestinghelp.com/25-best-agile-testing-interview-questions-and-answers/


All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.