-1

Một số các câu hỏi và câu trả lời phỏng vấn về Agile ? (Phần II)

Thêm 10 câu hỏi để bổ sung kinh nghiệm trong phỏng vấn liên quan tới Agile

1) Agile là gì?

Trả lời: Agile là một bài thực hành mà QA phải tuân theo trong môi trường nghiêm ngặt, nơi các yêu cầu kiểm tra liên tục thay đổi theo nhu cầu của khách hàng. Nó được thực hiện song song với hoạt động phát triển của nhóm kiểm thử mỗi khi nhận được code các function nhỏ với tần suất thường xuyên từ nhóm phát triển để thử nghiệm.

2) Sự khác biệt giữa biểu đồ burn-up và burn-down là gì?

Trả lời: Biểu đồ burn-up và burn-down được sử dụng để theo dõi tiến độ của dự án.

Biểu đồ Burn-up biểu thị số lượng công việc đã được hoàn thành trong bất kỳ dự án nào trong khi biểu đồ Burn-down thể hiện công việc còn lại trong một dự án.

3) Xác định vai trò trong Scrum?

Câu trả lời:

Chủ yếu có ba vai trò mà nhóm Scrum có:

Project Owner: có trách nhiệm quản lý tồn đọng sản phẩm. Làm việc với người dùng cuối và khách hàng và cung cấp các yêu cầu phù hợp cho nhóm để xây dựng sản phẩm phù hợp. Scrum Master: làm việc với nhóm scrum để đảm bảo mỗi lần chạy nước rút được hoàn thành đúng hạn. Scrum master đảm bảo quy trình làm việc phù hợp cho nhóm. Nhóm Scrum: Mỗi thành viên trong nhóm nên tự tổ chức, tận tâm và có trách nhiệm với chất lượng cao của công việc.

4) Product Backlog & Sprint Backlog là gì?

Trả lời: Việc tồn đọng Sản phẩm được duy trì bởi Project Owner có chứa mọi tính năng và yêu cầu của sản phẩm.

Sprint tồn đọng có thể được coi là tập hợp con của tồn đọng sản phẩm chỉ chứa các tính năng và yêu cầu liên quan đến lần chạy nước rút cụ thể trước đó.

5) Giải thích Vận tốc trong Agile.

Trả lời: Vận tốc là một số liệu được tính bằng cách cộng tất cả các estimate effort liên quan đến các requirements của người dùng đã hoàn thành trong một lần lặp. Nó dự đoán Agile có thể hoàn thành bao nhiêu % công việc trong một lần chạy nước rút và cần bao nhiêu thời gian để hoàn thành một dự án.

6) Giải thích sự khác biệt giữa mô hình Thác nước truyền thống và mô hình Agile?

Trả lời: Mô hình Agile được thực hiện song song với hoạt động phát triển trong khi mô hình thác nước truyền thống được thực hiện vào cuối quá trình phát triển.

Chính vì thực hiện song song, nên Agile được tiến hành kiểm thử trên các tính năng nhỏ xuyên suốt quá trình phát triển dự án. Trong khi, trong mô hình thác nước được thực hiện trên toàn bộ ứng dụng.

7) Giải thích Pair Programming và lợi ích của nó?

Trả lời: Pair Programming là một kỹ thuật trong đó hai lập trình viên làm việc theo nhóm. Trong nhóm, một lập trình viên viết code và một lập trình viên khác đánh giá code đó. Cả hai đều có thể chuyển đổi vai trò của họ.

Những lợi ích:

Cải thiện chất lượng code: Khi đối tác thứ hai xem xét code đồng thời, nó sẽ giảm khả năng nhầm lẫn. Chuyển giao kiến thức rất dễ dàng: Một đối tác có kinh nghiệm có thể dạy cho đối tác khác về các kỹ thuật và phương hướng code.

8) Re-factoring là gì?

Trả lời: Sửa đổi code mà không thay đổi chức năng của nó để cải thiện hiệu suất được gọi là Re-factoring

9) Giải thích sự phát triển lặp và tăng dần trong Agile?

Câu trả lời:

Phát triển lặp: Phần mềm đã được phát triển và đã cung cấp cho khách hàng và đang được phát triển tiếp dựa trên việc khắc phục hoặc phát triển chức năng áp dụng trên từng chu kỳ hoặc giai đoạn phát hành của sản phẩm. Ví dụ: Phần mềm đã phát hành sau 5 sprints và đã giao cho khách hàng. Bây giờ, khách hàng muốn một số thay đổi, sau đó nhóm phát triển cần có kế hoạch cụ thể tiếp theo để cho phiên bản thứ 2 có thể được hoàn thành trong những sprints tiếp theo, v.v.

Phát triển gia tăng: Phần mềm được phát triển theo từng phần hoặc giai đoạn. Trong mỗi giai đoạn, một phần của yêu cầu hoàn chỉnh được đưa ra.

10) Làm thế nào để bạn đối phó khi yêu cầu thay đổi thường xuyên?

Trả lời: Câu hỏi này là để kiểm tra khả năng phân tích của ứng viên.

Câu trả lời có thể là: Làm việc với PO để hiểu yêu cầu chính xác để cập nhật các trường hợp kiểm thử. Ngoài ra, để nắm được hầu hết rủi ro của việc thay đổi yêu cầu. Hoặc, người ta có thể viết một bản kế hoạch kiểm tra toàn hệ thống và các danh sách các trường hợp kiểm thử. Không được tự động hóa cho đến khi các yêu cầu được hoàn thành.

Tham khảo thêm: https://www.softwaretestinghelp.com/25-best-agile-testing-interview-questions-and-answers/


All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.