Avatar

Root Of Genius

#Sudo

10 38 3 21.0K
Avatar

[Review code] Trách nhiệm đến từ hai phía (P2)

540 0 0
4
Avatar

[Review code] Trách nhiệm đến từ hai phía (P1)

1.3K 3 2
  • Avatar
  • Avatar
10
Avatar

Pair Programing - Một trong những kỹ thuật phát triển phần mềm thượng thừa nên biết.

2.3K 4 6
  • Avatar
  • Avatar
16
Avatar

Làm thế nào để có 1 terminal xịn ?

2.4K 7 2
  • Avatar
  • Avatar
8
Avatar

Cài đặt nvm + node + yarn trên ubuntu 18. và 20.

2.3K 0 1
  • Avatar
4
Avatar

Cài đặt rvm, ruby, rails trên ubuntu ver 18. và 20.

2.3K 0 0
4
Avatar

AWS TIP: Đôi nét về IAM

625 2 0
4
Avatar

Thế quái nào data trong Vue lại là function ???

1.3K 0 0
5
Avatar

Basic Authentication

7.4K 5 2
  • Avatar
  • Avatar
7
Avatar

Chuyện bên lề của dev

305 1 0
5
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.