Avatar

Root Of Genius

#Sudo

12 6 3

Pair Programing - Một trong những kỹ thuật phát triển phần mềm thượng thừa nên biết.

1.9K 4 6
13

Bạn đã biết những gì về môi trường Production?

791 2 1
5

Làm thế nào để có 1 terminal xịn ?

1.1K 4 2
6

Cài đặt nvm + node + yarn trên ubuntu 18. và 20.

104 0 1
2

Cài đặt rvm, ruby, rails trên ubuntu ver 18. và 20.

131 0 0
4

AWS TIP: Đôi nét về IAM

275 2 0
3

Các chrome extension mà hữu ích với developer

887 2 3
4

Thế quái nào data trong Vue lại là function ???

307 0 0
5

Basic Authentication

605 3 2
5

Một số tip tricks về VueJS (P2)

2.4K 4 0
9

Một số tip tricks về VueJS (P1)

3.3K 13 5
13

Chuyện bên lề của dev

143 0 0
4

Members List


Technology stacks