Avatar

Root Of Genius

#Sudo

18 34 3 49.1K
Avatar

Build dashboard grafana với datasource là MySQL

1.5K 4 1
 • Avatar
9
Avatar

[Review code] Trách nhiệm đến từ hai phía (P2)

464 0 0
4
Avatar

[Review code] Trách nhiệm đến từ hai phía (P1)

1.2K 3 2
 • Avatar
 • Avatar
10
Avatar

Build web API trong Golang từ con số 0 - Một trải nghiệm thú vị (P1)

1.9K 6 1
 • Avatar
16
Avatar

Tôi đã dùng Service Pattern trong NuxtJS như thế nào ?

946 2 1
 • Avatar
6
Avatar

ViteJS - Người chơi hệ Hackspeed trong làng Frontend build tools

12.6K 16 1
 • Avatar
42
Avatar

Pair Programing - Một trong những kỹ thuật phát triển phần mềm thượng thừa nên biết.

2.2K 4 6
Avatar

Bạn đã biết những gì về môi trường Production?

6.3K 5 1
 • Avatar
7
Avatar

Làm thế nào để có 1 terminal xịn ?

2.2K 7 2
 • Avatar
 • Avatar
8
Avatar

Cài đặt nvm + node + yarn trên ubuntu 18. và 20.

1.8K 0 1
 • Avatar
4
Avatar

Cài đặt rvm, ruby, rails trên ubuntu ver 18. và 20.

1.9K 0 0
4
Avatar

AWS TIP: Đôi nét về IAM

550 2 0
4
Avatar

Các chrome extension mà hữu ích với developer

1.1K 4 3
 • Avatar
 • Avatar
4
Avatar

Thế quái nào data trong Vue lại là function ???

1.1K 0 0
5
Avatar

Basic Authentication

5.2K 3 2
 • Avatar
 • Avatar
6
Avatar

Một số tip tricks về VueJS (P2)

2.9K 6 0
11
Avatar

Một số tip tricks về VueJS (P1)

4.4K 18 5
Avatar

Chuyện bên lề của dev

268 1 0
5
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.