Avatar

Root Of Genius

#Sudo

19 9 3
Avatar

Build dashboard grafana với datasource là MySQL

511 3 1
 • Avatar
7
Avatar

Monitoring System với Grafana Prometheus Cadvisor Node Exporter

492 2 1
 • Avatar
5
Avatar

[Review code] Trách nhiệm đến từ hai phía (P2)

347 0 0
3
Avatar

[Review code] Trách nhiệm đến từ hai phía (P1)

955 1 2
 • Avatar
 • Avatar
10
Avatar

Build web API trong Golang từ con số 0 - Một trải nghiệm thú vị (P1)

1.1K 4 1
 • Avatar
15
Avatar

Tôi đã dùng Service Pattern trong NuxtJS như thế nào ?

536 1 0
5
Avatar

ViteJS - Người chơi hệ Hackspeed trong làng Frontend build tools

1.9K 7 1
 • Avatar
21
Avatar

Pair Programing - Một trong những kỹ thuật phát triển phần mềm thượng thừa nên biết.

2.0K 4 6
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
14
Avatar

Bạn đã biết những gì về môi trường Production?

1.8K 3 1
 • Avatar
6
Avatar

Làm thế nào để có 1 terminal xịn ?

1.5K 7 2
 • Avatar
 • Avatar
8
Avatar

Cài đặt nvm + node + yarn trên ubuntu 18. và 20.

495 0 1
 • Avatar
3
Avatar

Cài đặt rvm, ruby, rails trên ubuntu ver 18. và 20.

659 0 0
4
Avatar

AWS TIP: Đôi nét về IAM

370 2 0
4
Avatar

Các chrome extension mà hữu ích với developer

997 3 3
 • Avatar
 • Avatar
4
Avatar

Thế quái nào data trong Vue lại là function ???

494 0 0
5
Avatar

Basic Authentication

1.6K 3 2
 • Avatar
 • Avatar
6
Avatar

Một số tip tricks về VueJS (P2)

2.6K 5 0
10
Avatar

Một số tip tricks về VueJS (P1)

3.7K 19 5
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
18
Avatar

Chuyện bên lề của dev

195 0 0
4
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.