Avatar

Root Of Genius

#Sudo

15 8 3

Build web API trong Golang từ con số 0 - Một trải nghiệm thú vị (P1)

1.0K 4 1
15

Tôi đã dùng Service Pattern trong NuxtJS như thế nào ?

438 1 0
5

ViteJS - Người chơi hệ Hackspeed trong làng Frontend build tools

1.3K 7 1
16

Pair Programing - Một trong những kỹ thuật phát triển phần mềm thượng thừa nên biết.

2.0K 4 6
14

Bạn đã biết những gì về môi trường Production?

1.2K 3 1
5

Làm thế nào để có 1 terminal xịn ?

1.4K 6 2
7

Cài đặt nvm + node + yarn trên ubuntu 18. và 20.

316 0 1
2

Cài đặt rvm, ruby, rails trên ubuntu ver 18. và 20.

415 0 0
4

AWS TIP: Đôi nét về IAM

339 2 0
3

Các chrome extension mà hữu ích với developer

976 3 3
4

Thế quái nào data trong Vue lại là function ???

412 0 0
5

Basic Authentication

1.1K 3 2
5

Một số tip tricks về VueJS (P2)

2.6K 5 0
10

Một số tip tricks về VueJS (P1)

3.5K 17 5
17

Chuyện bên lề của dev

171 0 0
4