Avatar

Root Of Genius

#Sudo

14 7 3

Tôi đã dùng Service Pattern trong NuxtJS như thế nào ?

376 1 0
3

ViteJS - Người chơi hệ Hackspeed trong làng Frontend build tools

1.0K 6 1
14

Pair Programing - Một trong những kỹ thuật phát triển phần mềm thượng thừa nên biết.

1.9K 4 6
13

Bạn đã biết những gì về môi trường Production?

1.0K 3 1
5

Làm thế nào để có 1 terminal xịn ?

1.2K 5 2
7

Cài đặt nvm + node + yarn trên ubuntu 18. và 20.

199 0 1
2

Cài đặt rvm, ruby, rails trên ubuntu ver 18. và 20.

279 0 0
4

AWS TIP: Đôi nét về IAM

315 2 0
3

Các chrome extension mà hữu ích với developer

943 2 3
4

Thế quái nào data trong Vue lại là function ???

370 0 0
5

Basic Authentication

906 3 2
5

Một số tip tricks về VueJS (P2)

2.5K 4 0
9

Một số tip tricks về VueJS (P1)

3.4K 15 5
16

Chuyện bên lề của dev

162 0 0
4

Members List


Technology stacks