Avatar

Root Of Genius

#Sudo

18 10 3
Avatar

Build dashboard grafana với datasource là MySQL

700 3 1
 • Avatar
8
Avatar

[Review code] Trách nhiệm đến từ hai phía (P2)

369 0 0
4
Avatar

[Review code] Trách nhiệm đến từ hai phía (P1)

1.0K 2 2
 • Avatar
 • Avatar
10
Avatar

Build web API trong Golang từ con số 0 - Một trải nghiệm thú vị (P1)

1.2K 4 1
 • Avatar
15
Avatar

Tôi đã dùng Service Pattern trong NuxtJS như thế nào ?

641 1 0
5
Avatar

ViteJS - Người chơi hệ Hackspeed trong làng Frontend build tools

3.3K 9 1
 • Avatar
24
Avatar

Pair Programing - Một trong những kỹ thuật phát triển phần mềm thượng thừa nên biết.

2.1K 4 6
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
15
Avatar

Bạn đã biết những gì về môi trường Production?

2.4K 3 1
 • Avatar
6
Avatar

Làm thế nào để có 1 terminal xịn ?

1.7K 7 2
 • Avatar
 • Avatar
8
Avatar

Cài đặt nvm + node + yarn trên ubuntu 18. và 20.

795 0 1
 • Avatar
4
Avatar

Cài đặt rvm, ruby, rails trên ubuntu ver 18. và 20.

990 0 0
4
Avatar

AWS TIP: Đôi nét về IAM

406 2 0
4
Avatar

Các chrome extension mà hữu ích với developer

1.0K 3 3
 • Avatar
 • Avatar
4
Avatar

Thế quái nào data trong Vue lại là function ???

644 0 0
5
Avatar

Basic Authentication

2.2K 3 2
 • Avatar
 • Avatar
6
Avatar

Một số tip tricks về VueJS (P2)

2.7K 5 0
10
Avatar

Một số tip tricks về VueJS (P1)

3.9K 18 5
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
18
Avatar

Chuyện bên lề của dev

222 1 0
4
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.