+2

Sự kiện Scrum Hàng Ngày

Scrum hàng ngày (Standup meeting) là gì

Scrum Hång ngày là một nghi thức quan trọng diễn ra đểu đặn hằng ngày. Đây là một buổi trao đổi ngắn không kéo dài quá 15 phút với mục đích giúp các Nhà Phát triển đồng bộ công việc và lập kế hoạch cho ngày làm việc tiếp theo. Đây là một sự kiện dành cho các Nhà Phát triển, tất cả Nhà Phát triển đểu phải tham dự. Scrum Master thường tham dự nhưng chỉ để đảm bảo các Nhà Phát triển thực hiện đúng công việc này chứ không trực tiếp tham gia điều hành hay phát biểu đóng góp vào nội dung của sự kiện. Product Owner và một số người khác có thể tham dự nhưng chi được lắng nghe và không đóng bất cứ vai trò nào trong sự kiện này. Buổi Scrum hằng ngày nên được diễn ra tại một địa điểm và khung thời gian cố định để giảm thiểu sự phức tạp

Thời gian chuẩn cho Scrum hàng ngày

Thời điểm tổ chức được các Nhà Phát triển lựa chọn sao cho thuận lợi nhất đối với tất cả các thành viên. Thường thì các nhóm lựa chọn thời điểm Scrum Hằng ngày là đầu buổi sáng để khởi động cho một ngày làm việc mới. Việc lựa chọn thời điem tùy thuộc vào nhóm, điều quan trọng là đảm bảo sự kiện này luôn luôn diễn ra đúng thời điểm đã lựa chọn nhằm tạo ra thói quen và không biến nó thành một sự kiện phức tạp.

Làm sao để có thể thực hiện Scrum Hàng ngày đúng đắn

Thông thường, các Nhà Phát triển họp Scrum trước Sprint Backlog và Biếu đó Burndown của mình để có thể cập nhật luôn những thay đổi vào Sprint Backlog cũng như có thể nằm được thông tin tổng thể về những việc cần phải làm còn lại trong Sprint. Nội dung buối Scrum Hằng ngày chỉ gói trong khoàng thời gian 15 phút, các Nhà Phát triển thường sử dung ba câu hỏi căn bản để giúp thanh tra và thích nghi trong sự kiện Scrum Hằng ngày:

- Tôi đã làm được những gì từ buổi Scrum Hằng ngày trước cho tới bây giờ để giúp Nhóm đạt được Mục tiêu Sprint?

- Tôi sẽ làm những gì từ bây giờ tới hôm sau để giúp Nhóm tiến tới Mục tiều Sprint?

- Tôi đang gặp những khó khăn gì cản trở cả nhóm đạt được Mục tiêu Sprint này?

Mặc dù ba câu hỏi này là rất hữu ích, nhưng không bắt buộc. Các Nhà Phát triển hoàn toàn có thể chon phương thức khác để đạt được mục đich quan trọng nhất của mình là tái lập được kế hoạch hành động cho 24 giờ tiếp theo. Nhiều Nhà Phát triển mắc lỗi khi thưc hiên Scrum hằng ngày không thể đạt được mục tiêu của buổi họp này do sa đà vào thảo luận sâu trong suốt buổi Scrum Hằng ngày, đặc biệt khi phát hiện ra vấn để nào đó. Hãy đảm bảo mỗi thành viên chỉ trả lời ba câu hỏi trên, việc trao đỗi giải quyết các vấn để có thể thực hiện ngay sau khi Scrum Hằng ngày kết thúc. Việc này giúp đảm bảo thời lượng của buổi trao đổi không kéo dài quá 15 phút đông thời giữ tập trung vào việc đồng bộ và phối hợp công việc giữa các thành viên thay vì giải quyết vấn để.

Các nhóm nên đứng trong cuộc họp Scrum Häng ngày để tăng sự tập trung. Đó là lý do sự kiện này còn được gọi là Standup Meeting. Khi họp, các nhóm có thể dùng một vật trao tay, như một quả bóng hoặc một cái gậy để truyền tay nhau, như thể trong một cuộc chạy tiếp sức. Hãy sáng tạo hết sức để cuộc họp Scrum Hằng ngày của bạn thật vui vẻ và hiệu quả.

Nhiệm vụ của Scrum Master trong Scrum Hàng ngày!

Nhiệm vụ của Scrum Master trong buổi Scrum Hằng ngày là đảm bảo điều kiện thuận lợi cho các Nhà Phát triển tiến hành sự kiện, ví dụ như địa điểm, đảm bảo nhóm giữ đúng khung thời gian tối đa 15 phút, ghi nhận các trở ngại được nhóm phát lộ, đảm bảo các thành viên tập trung vào đông bộ và phối hợp công việc hiện tại thay vì sa đà vào các vấn để khác. Ngoài ra, Scrum Master quan sát trong suốt cuộc họp để cảm nhận không khí và những vẫn để tiêm ấn. Nếu các vấn để được phát biểu, Scrum Master ghi lại và có thế quản lí trong một Danh sách Trở ngại (Impediment Backlog) và giải quyết dần. Để tháo gỡ khó khăn, đôi khi Scrum Master phải vận dụng kỹ thuật hỏi 5 lần tại sao (5WHYs). Làm sao để cải thiện Scrum Hàng ngày? Đây là kĩ thuật có nguồn gốc từ phương thức sản xuất Toyota đã được dùng phổ biến trong hẩu hết các lĩnh vực. Để điều tra nguyên nhân và các lựa chọn để giải quyết vấn để, người điều tra sẽ hỏi 5 lần liên tiếp tại sao. Dưới đây là ví dụ vể một cuộc điều tra nguyên nhân của việc trả lại hàng:

Vấn để: "Khách hàng phàn nàn về chất lượng lô hàng vừa giao"

Tại sao 1: Tại sao chất lượng lô hàng kém?

Trà lời: Do nguyên vật liệu đầu vào kém chất lượng.

Tại sao 2: Tại sao chất lượng nguyên vật liệu kém?

Trả lời: Do trong quá trình sản xuất bị thiếu nguyên vật liệu nên phải mua bổ sung từ nguồn khác.

Tại sao 3: Tại sao lại thiếu nguyên vật liệu?

Trà lời: Do ước tính không chính xác nên mua thiếu.

Tại sao 4: Tại sao lại ước tính nguyên vật liệu chưa chính xác?

Trả lời: Do không biết yêu cầu nguyên vật liệu của bản thiết kế mới.

Tại sao 5: Tại sao lại không biết yêu câu nguyên vật liệu của thiết kế mới?

Trả lời: Tại vì chưa làm thử trước đó.

Thay vì quay ra đổ lỗi cho khách hàng ngay từ đầu, hoặc đổ lỗi cho đồng nghiệp, hoặc đổ lỗi cho bên giao hàng, chúng ta có thể nhìn ra vấn để gốc rề năm ở qui trình sản xuất để khắc phục và tránh lặp lại. Một ngộ nhận thường thấy là dùng 5WHYS luôn cho ra nguyên nhân gốc rễ (root cause), kì thực 5WHYS chỉ giúp ta tìm ra được những khả năng. Và từ đó ta có thể ra quyết định chính xác hơn.

Những lỗi nên tránh khi Scrum Hàng ngày

  1. Scrum Hằng ngày trở thành một buổi báo cáo công việc cho Scrum Master
  2. Scrum Hảng ngày biến thành nơi dành cho Scrum Master cập nhật tiến độ công việc
  3. Scrum Hảng ngày biến thành một phiên thảo luận để giải quyết vấn để
  4. Scrum Hảng ngày diễn ra quá xa nơi làm việc
  5. Các Nhà Phát triển không thấy giá trị của buối Scrum Hàng ngày
  6. Các thành viên thường báo cáo là không gặp vẫn để gì
  7. Scrum Hằng ngày không diễn ra như là một thói quen, hôm làm hôm bỏ
  8. Scrum Master giao việc cho thành viên trong Scrum Hằng ngày
  9. Mỗi người nói xong là xong việc, không nghe người khác nói tiếp

Các cách để cải thiện Scrum Hàng ngày: Bấm xem

Cảm ơn đã đọc bài viêt !


All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.