Avatar

Hướng dẫn tự học Tensorflow Cơ bản - Bài 3 - Eager Executing trong Linear Regression

1.3K 2 1
  • Avatar
9
Avatar

Ứng dụng Blockchain trong đời sống - Thách thức và cơ hội cho Hardcore Developers

273 0 0
2
Avatar

Hướng dẫn tự học Tensorflow cơ bản - Phần 2 - Linear Regression

2.5K 4 2
  • Avatar
  • Avatar
10
Avatar

Hướng dẫn tự học Tensorflow Cơ bản Phần 1 - Basic data types and Operators

6.4K 18 6
  • Avatar
  • Avatar
32
Avatar

Security in Blockchain Era

270 0 0
1
Avatar

IoT and AI: Thinking Linking Things - Age of VUI

541 2 0
1
Avatar

Umbala Network - A Blockchain based camera streaming economy

1.0K 0 1
  • Avatar
4
Avatar

A User centered approach to Apps monetization

143 0 0
2
Avatar

Ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong bán lẻ như thế nào?

1.2K 3 0
4
Avatar

How will Messaging Apps impact Marketing trends in Vietnam

222 0 0
1
Avatar

Ứng dụng công nghệ Blockchain xây dựng nền tảng giao dịch phi tập trung

718 0 1
  • Avatar
2
Avatar

Phương thức xây dựng nền tảng AI để giúp doanh nghiệp tạo ra những ưu thế cạnh tranh mới trong kỷ nguyên 4.0

435 0 0
2
Avatar

Tầm quan trọng của thiết kế trải nghiệm người dùng

422 1 1
  • Avatar
3
Avatar

Tối ưu tỉ lệ chuyển đổi với Google Optimize và Google Analytics

398 1 0
2
Avatar

Natural Language Processing techniques for control Internet of Things devices

388 0 0
8
Avatar

How to find the right Growth Hacking channel for your business based on Data

242 0 0
4
Avatar

Making chatbot with BotPlatform, Integrated in Mobile

289 1 0
4
Avatar

Conversation & Chatbot System

321 2 0
3
Avatar

Hệ thống truy vấn hình ảnh Thời trang sử dụng Deep Learning trên nền tảng Mobile và Cloud Computing

1.7K 11 2
  • Avatar
  • Avatar
12
Avatar

Artificial Intelligence driven Mobile Apps

322 0 0
4
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.