Avatar

Điểm tin AI tuần qua: 05/03/2023 - 12/03/2023

211 0 0
4
Avatar

Khó khăn trong việc chuyển đổi môi trường On-prem lên Cloud? Cơ hội thực tập Cloud ở FPT?

804 0 0
1
Avatar

Pandas dành cho Data Analysis: Xử lý dữ liệu bán hàng

305 0 0
5
Avatar

Điểm tin AI tuần qua: 27/02/2023 - 05/03/2023

181 1 0
9
Avatar

Điểm tin AI tuần qua: 20/02/2023 - 26/02/2023

152 0 0
5
Avatar

Người mới nên học AWS như thế nào? Làm thế nào để trở thành AWS Solutions Architect?

1.0K 1 1
  • Avatar
11
Avatar

Semantic Segmentation with PyTorch - Bài 2.2: Chuẩn bị dữ liệu

130 0 0
4
Avatar

Điểm tin AI tuần qua: 13/02/2023 - 19/02/2023

187 1 0
4
Avatar

Làm thế nào để trở thành DevOps Engineer?

968 6 0
7
Avatar

Semantic Segmentation with PyTorch - Bài 2.1: Lý thuyết pipeline cơ bản

186 0 0
3
Avatar

Semantic Segmentation with PyTorch - Bài 1: Giới thiệu khóa học

316 0 0
3
Avatar

Điểm tin AI tuần qua: 05/02/2023 - 11/02/2023

211 0 0
5
Avatar

Khóa học: Pandas cho phân tích dữ liệu - Xử lý dữ liệu Financial

482 1 0
6
Avatar

Điểm tin AI tuần qua số thứ 7: 01/06/2022 - 01/15/2023

183 0 0
3
Avatar

Điểm tin AI tuần qua số thứ 6: 25/12/2022 - 01/01/2023

219 0 0
6
Avatar

Điểm tin AI tuần qua: số thứ 5: 19/12/2022 - 24/12/2022

312 0 0
4
Avatar

[Điểm tin AI tuần qua] Số thứ tư: 12/12/2022 - 18/12/2022

166 0 0
3
Avatar

[Điểm tin AI tuần qua] Số thứ ba: 04/12/2022 - 10/12/2022

270 0 0
6
Avatar

[Điểm Tin AI Tuần Qua] Số thứ nhất: 20/11/2022 - 27/11/2022

259 0 0
6
Avatar

[Điểm Tin AI Tuần Qua] Số thứ hai: 28/11/2022 - 03/12/2022

152 0 0
5
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.