UX

UX

Sort by: Newest posts

5 factors make your website usability easily

89 0 0
6

Checkbox và Toggle Switch trong UX Design

34 0 0
0

Tooltip Android Flexible Và Đơn Giản (Có ví dụ thực tế)

232 1 0
2

Làm thế nào để có một công việc như một UX/Product design

408 0 0
0

MotionLayout - Cách Đơn Giản Để UI Có Hiệu Ứng Chuyển Động Đẹp Và Hơn Thế Nữa

285 0 1
2

UI UX là gì? UI, UX design là gì?

3.0K 1 2
7

Why UX and UI should remain separate - Vì sao UX và UX nên tách biệt?

129 0 0
0

16 lời khuyên để tạo Form Đăng Ký và Đăng Nhập có UX tốt

460 2 0
2

Kiểm thử UI/UX: Tổng hợp những điều cần lưu ý (Phần 3- Phần cuối)

227 0 0
4

Zooming Image By Double Tap

72 0 0
2

MotionLayout và ShapeOfView một sự kết hợp tuyệt vời trong thiết kế UI UX trong ứng dụng Android

178 2 0
3

Night mode in Android

283 1 0
1

Tối ưu việc load ảnh với RxJava

460 4 0
5

UX Best Practice: Hack não người dùng để làm cho trang web và ứng dụng của bạn "cảm giác" nhanh hơn

4.3K 20 1
36

Kiểm thử UI/UX: Tổng hợp những điều cần lưu ý (Phần 1)

620 2 0
2

UI/UX Best Practice: Hướng dẫn từng bước về quy trình thiết kế ứng dụng chế độ ăn cho thú cưng

2.4K 7 0
11

UI Best Practice: Cách thiết kế một phần mềm phức tạp

732 12 1
8

Performance Best Practice: Cải thiện hiệu năng trang web Tinder.com

1.4K 10 2
9

UX Best Practices: Thiết kế lại ảnh chụp App cho thật nổi bật (Updated)

1.5K 27 3
42

Sự quan trọng của UX/UI trong quá trình xây dựng và phát triển một sản phẩm

540 0 0
3