UX

UX

Sort by: Newest posts

Checkbox và Toggle Switch trong UX Design

10 0 0
0

Tooltip Android Flexible Và Đơn Giản (Có ví dụ thực tế)

142 1 0
2

Làm thế nào để có một công việc như một UX/Product design

325 0 0
0

MotionLayout - Cách Đơn Giản Để UI Có Hiệu Ứng Chuyển Động Đẹp Và Hơn Thế Nữa

260 0 1
2

UI UX là gì? UI, UX design là gì?

1.0K 1 2
7

Why UX and UI should remain separate - Vì sao UX và UX nên tách biệt?

114 0 0
0

16 lời khuyên để tạo Form Đăng Ký và Đăng Nhập có UX tốt

429 2 0
2

Kiểm thử UI/UX: Tổng hợp những điều cần lưu ý (Phần 3- Phần cuối)

199 0 0
3

Zooming Image By Double Tap

63 0 0
2

MotionLayout và ShapeOfView một sự kết hợp tuyệt vời trong thiết kế UI UX trong ứng dụng Android

161 2 0
3

Night mode in Android

240 1 0
1

Tối ưu việc load ảnh với RxJava

431 4 0
5

UX Best Practice: Hack não người dùng để làm cho trang web và ứng dụng của bạn "cảm giác" nhanh hơn

4.2K 20 1
35

Kiểm thử UI/UX: Tổng hợp những điều cần lưu ý (Phần 1)

474 2 0
2

UI/UX Best Practice: Hướng dẫn từng bước về quy trình thiết kế ứng dụng chế độ ăn cho thú cưng

1.8K 7 0
11

UI Best Practice: Cách thiết kế một phần mềm phức tạp

685 12 1
8

Performance Best Practice: Cải thiện hiệu năng trang web Tinder.com

1.4K 10 2
9

UX Best Practices: Thiết kế lại ảnh chụp App cho thật nổi bật (Updated)

1.5K 27 3
41

Sự quan trọng của UX/UI trong quá trình xây dựng và phát triển một sản phẩm

446 0 0
3

UX design: Những bài học từ video games

375 6 2
8