Unity

Unity

Sort by: Newest posts
Avatar

Giới thiệu Unity Scripting (P3)

534 1 0
2
Avatar

Giới thiệu Unity Scripting (P2)

1.0K 0 0
0
Avatar

Cài đặt Iphone X thành remote để test ARKit.

165 0 0
0
Avatar

Giới thiệu Unity Scripting (P1)

2.6K 1 0
0
Avatar

Sử dụng Swift code trong project Unity

573 1 0
2
Avatar

Hướng dẫn tạo app quét mã QR bằng Unity.

1.1K 1 1
 • Avatar
1
Avatar

Upload game lên Facebook dễ như ăn kẹo!

3.8K 8 5
 • Avatar
 • Avatar
8
Avatar

Tích hợp Admob vào Unity

2.3K 1 0
3
Avatar

Thuật toán NegaMax - Biến thể tối giản của MiniMax

2.0K 2 6
 • Avatar
 • Avatar
3
Avatar

Tối ưu code giúp game chạy nhanh hơn.

985 0 0
3
Avatar

Hướng dẫn tạo server, client và gửi tin nhắn qua lại bằng Unity.

1.8K 0 0
3
Avatar

Tạo hiệu ứng di chuyển, thay đổi kích thước cho đối tượng trong game.

3.3K 1 0
0
Avatar

Mẹo sử dụng google docs để làm hòm thư góp ý trong game.

473 1 0
2
Avatar

Giới thiệu về Unity Engine - Game Engine phổ biến nhất hiện nay.

13.8K 1 1
 • Avatar
7
Avatar

Hướng dẫn kết nối thiết bị Mixed Reality với Unity.

218 0 0
1
Avatar

Giới thiệu về EasyAR.

298 0 0
2
Avatar

Áp dụng Command pattern trong Unity.

1.2K 0 3
 • Avatar
 • Avatar
3
Avatar

Hướng dẫn tích hợp ARcore vào Unity.

1.0K 0 2
 • Avatar
 • Avatar
0
Avatar

Gửi thông báo tới user của game thông qua firebase.

822 1 1
 • Avatar
3
Avatar

ARKit 1.5 Update

229 0 0
0
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.