Pham Xuan Lu

@pham.xuan.lu

Report

Basic Painting with Views on Android

66 0 0
2

Tích hợp Admob vào Unity

128 1 0
2

Kotlin Android Extensions: Sử dụng View Binding đúng cách

90 0 1
2

Phát âm thanh trong game Android sử dụng SoundPool

90 1 1
1

Tạo custom notification cho ứng dụng Android

293 0 0
2

Một số kinh nghiệm trong quá trình phát triển ứng dụng Android

143 1 0
5

Bí mật đằng sau thư mục .idea trong Android Studio

232 2 0
0

Sửa lỗi SecurityException trên Android 8 do thiếu ContentProvider.

220 1 0
3

Làm việc background tasks với WorkManager

360 2 0
4

Tạo ứng dụng đọc các loại mã vạch với Mobile Vision API

259 1 0
1

Tạo mã QR với thư viện ZXing

221 1 0
1

Shared Preferences trong Android

809 1 0
0

Ý nghĩa của các tệp tin sau quá trình Proguard

243 2 0
2

Đọc QRCode/Barcode với thư viện barcodescanner

606 2 1
5

Giới thiệu Photoshop Script auto export drawable cho Android.

180 2 2
1

Cài đặt quảng cáo từ Facebook Audience Network cho ứng dụng Android

343 1 1
1

Cursor trong lập trình Android

1.1K 0 0
2

Hiểu về Flag Attributes trong Android

442 2 0
2

Build các phiên bản apk với tính năng khác nhau bằng flavors trong Android Studio

628 3 0
4

Một vài tips & tricks nên biết trong Android Studio

681 0 0
0