reverse engineering

reverse engineering

Sort by: Newest posts

[Write up] EVABSv4 (Phần 2)

274 0 0
4

[Write up] EVABSv4 (Phần 1)

283 2 0
3

Let's fix Chat++ Emo - Part 2

117 1 0
9

Let's fix Chat++ Emo - Part 1

163 1 0
10

[Write up] Owasp UnCrackable Level 1: luyện tập cơ bản về Hooking functions bằng Frida và chèn smali code

693 2 0
3

[Write up] KGB messenger: phân tích và giải thích chi tiết

255 1 5
5

Tìm hiểu dạng CTF Reverse Android: dịch ngược và patch file APK

2.9K 4 4
13

Tiếp cận reverse engineering javascript - Case study: Chatwork

807 12 5
39

Cơ bản các bước tiếp cận để dịch ngược một game Unity

4.3K 6 7
19

Software cracking

2.3K 8 1
6

reverse engineering