reverse engineering

reverse engineering

Sort by: Newest posts

[Write up] EVABSv4 (Phần 2)

49 0 0
4

[Write up] EVABSv4 (Phần 1)

118 2 0
3

Let's fix Chat++ Emo - Part 2

84 1 0
8

Let's fix Chat++ Emo - Part 1

124 1 0
10

[Write up] Owasp UnCrackable Level 1: luyện tập cơ bản về Hooking functions bằng Frida và chèn smali code

228 1 0
3

[Write up] KGB messenger: phân tích và giải thích chi tiết

136 1 5
5

Tìm hiểu dạng CTF Reverse Android: dịch ngược và patch file APK

1.0K 3 2
10

Tiếp cận reverse engineering javascript - Case study: Chatwork

722 10 5
39

Cơ bản các bước tiếp cận để dịch ngược một game Unity

2.7K 5 2
18

reverse engineering