reverse engineering

reverse engineering

Sắp xếp theo: Bài viết mới nhất
Avatar

GoogleCTF 2023 writeup - "write-flag-where2" challenge - a different solution to Google's

164 0 0
4
Avatar

[Write up] NaHamCon CTF 2023 - Android challenge

7.6K 5 2
 • Avatar
 • Avatar
7
Avatar

Phương pháp thu thập file phục vụ phân tích lỗ hổng one-day từ các bản cập nhật hệ điều hành Windows

178 1 0
1
Avatar

Giải bài Tea trong SHELL CTF

198 1 0
6
Avatar

[Write-up] Nahamcon2022 CTF - Rev Challenges - Part 3

352 1 0
6
Avatar

[Write-up] Nahamcon2022 CTF - Rev Challenges - Part 2

386 2 0
5
Avatar

[Write-up] Nahamcon2022 CTF - Rev Challenges - Part 1

1.1K 3 2
 • Avatar
 • Avatar
6
Avatar

Write - Porostar: Stack0

120 1 0
2
Avatar

[Rootme] Cracking Writeups (phần 1)

943 0 0
4
Avatar

Write up challenge "BabyRE" cuộc thi zh3r0 CTF 2021

427 1 2
 • Avatar
 • Avatar
8
Avatar

[Write up] EVABSv4 (Phần 2)

980 0 0
5
Avatar

[Write up] EVABSv4 (Phần 1)

1.0K 3 0
5
Avatar

Let's fix Chat++ Emo - Part 2

202 1 0
10
Avatar

Let's fix Chat++ Emo - Part 1

254 1 0
10
Avatar

[Write up] Owasp UnCrackable Level 1: luyện tập cơ bản về Hooking functions bằng Frida và chèn smali code

3.0K 3 0
6
Avatar

[Write up] KGB messenger: phân tích và giải thích chi tiết

840 2 5
 • Avatar
 • Avatar
6
Avatar

Tìm hiểu dạng CTF Reverse Android: dịch ngược và patch file APK

8.4K 6 9
 • Avatar
 • Avatar
16
Avatar

Tiếp cận reverse engineering javascript - Case study: Chatwork

1.1K 13 5
 • Avatar
 • Avatar
40
Avatar

Cơ bản các bước tiếp cận để dịch ngược một game Unity

12.1K 10 7
 • Avatar
 • Avatar
22
Avatar

Software cracking

3.4K 9 1
 • Avatar
8
Viblo
Hãy đăng ký một tài khoản Viblo để nhận được nhiều bài viết thú vị hơn.
Đăng kí