Dao Dinh Cuong

@dao.dinh.cuong

Áp dụng Command pattern trong Unity.

52 0 0
1

Hướng dẫn tạo nhắc nhở đều đặn trên chatwork.

92 1 0
5

Hướng dẫn tích hợp ARcore vào Unity.

135 0 0
0

FilerException: Source file already created

29 0 0
0

Khắc phục lỗi không vào được gmail từ chrome.

148 0 0
0

Gửi thông báo tới user của game thông qua firebase.

143 1 1
3

[Unity+Machine Learning] Tập 2: Training model cho sample của Unity.

239 0 0
2

[Unity+Machine Learning] Tập 1: Tạo môi trường training.

498 0 0
1

Hướng dẫn làm game craze math với HTML5.

130 0 0
2

Hướng dẫn chơi Everwing chế độ debug.

257 0 0
4

AdWords campaigns - tăng lượt download một cách đơn giản

506 0 2
1

Tích hợp Google Play Games API vào Unity

235 0 0
0

Anima2D giải pháp giảm dung lượng game cho Unity

503 0 0
2

Virtual driving simulator

32 0 0
0

Probuilder - Maya thu nhỏ - phần 2

75 0 0
0

Probuilder - Maya thu nhỏ - phần 1

109 0 0
1

Libgdx cài đặt và một vài vấn đề phát sinh

107 0 0
0

Những mẹo nhỏ trong unity phần 5

499 0 0
0

Những mẹo nhỏ trong unity phần 4

331 0 0
0

Những mẹo nhỏ trong unity phần 3

426 0 0
0