Dao Dinh Cuong

@dao.dinh.cuong

Report

Tạo hiệu ứng di chuyển, thay đổi kích thước cho đối tượng trong game.

21 0 0
0

Mẹo sử dụng google docs để làm hòm thư góp ý trong game.

47 0 0
1

Hướng dẫn kết nối thiết bị Mixed Reality với Unity.

39 0 0
1

Giới thiệu về EasyAR.

84 0 0
1

Áp dụng Command pattern trong Unity.

145 0 0
1

Hướng dẫn tạo nhắc nhở đều đặn trên chatwork.

137 1 0
5

Hướng dẫn tích hợp ARcore vào Unity.

206 0 0
0

FilerException: Source file already created

37 0 0
0

Khắc phục lỗi không vào được gmail từ chrome.

525 0 0
0

Gửi thông báo tới user của game thông qua firebase.

188 1 1
3

[Unity+Machine Learning] Tập 2: Training model cho sample của Unity.

294 0 0
2

[Unity+Machine Learning] Tập 1: Tạo môi trường training.

640 0 0
1

Hướng dẫn làm game craze math với HTML5.

192 0 0
2

Hướng dẫn chơi Everwing chế độ debug.

295 0 0
4

AdWords campaigns - tăng lượt download một cách đơn giản

737 1 2
1

Tích hợp Google Play Games API vào Unity

337 0 0
0

Anima2D giải pháp giảm dung lượng game cho Unity

630 0 2
3

Virtual driving simulator

34 0 0
0

Probuilder - Maya thu nhỏ - phần 2

79 0 0
0

Probuilder - Maya thu nhỏ - phần 1

119 0 0
1