Dao Dinh Cuong

@dao.dinh.cuong

Report

Tối ưu code giúp game chạy nhanh hơn.

177 0 0
3

Hướng dẫn tạo server, client và gửi tin nhắn qua lại bằng Unity.

251 0 0
3

Tạo hiệu ứng di chuyển, thay đổi kích thước cho đối tượng trong game.

238 1 0
0

Mẹo sử dụng google docs để làm hòm thư góp ý trong game.

87 0 0
1

Hướng dẫn kết nối thiết bị Mixed Reality với Unity.

78 0 0
1

Giới thiệu về EasyAR.

105 0 0
1

Áp dụng Command pattern trong Unity.

194 0 1
1

Hướng dẫn tạo nhắc nhở đều đặn trên chatwork.

164 1 0
5

Hướng dẫn tích hợp ARcore vào Unity.

284 0 0
0

FilerException: Source file already created

43 0 0
0

Khắc phục lỗi không vào được gmail từ chrome.

2K 0 0
0

Gửi thông báo tới user của game thông qua firebase.

253 1 1
3

[Unity+Machine Learning] Tập 2: Training model cho sample của Unity.

361 0 0
2

[Unity+Machine Learning] Tập 1: Tạo môi trường training.

812 0 0
1

Hướng dẫn làm game craze math với HTML5.

240 0 0
2

Hướng dẫn chơi Everwing chế độ debug.

319 0 0
4

AdWords campaigns - tăng lượt download một cách đơn giản

1K 1 3
1

Tích hợp Google Play Games API vào Unity

438 0 0
0

Anima2D giải pháp giảm dung lượng game cho Unity

726 0 2
4

Virtual driving simulator

37 0 0
0