CTF

CTF

Sort by: Newest posts

Writeup cho The Substitution Game - redpwnCTF 2021

140 0 3
7

Nhập môn .NET deserialization

315 2 0
7

Write up challenge "BabyRE" cuộc thi zh3r0 CTF 2021

132 1 2
7

Lần này vẫn có source code, nhưng hack thì dễ hơn

629 4 2
16

Code sạch, Code dễ phát triển,... Lập trình viên đã biết về Code an toàn chưa??? (Phần 3)

1.1K 12 0
5

Java deserialization - Write up MatesCTF 2018 WutFaces

273 0 3
5

Code sạch, Code dễ phát triển,... Lập trình viên đã biết về Code an toàn chưa??? (Phần 2)

1.2K 8 4
23

Code sạch, Code dễ phát triển,... Lập trình viên đã biết về Code an toàn chưa??? (Phần 1)

2.1K 8 2
22

[Write-up] Intigriti's December XSS Challenge 2020

346 3 1
16

Closures.

479 2 0
14

[Write up] EVABSv4 (Phần 2)

462 0 0
4

redpwnCTF2020 Writeup (2/2)

191 3 0
2

redpwnCTF 2020 Writeup (1/2)

513 0 0
8

[Write up] EVABSv4 (Phần 1)

475 2 0
3

m0lecon CTF 2020 Teaser Crypto Writeup

1.3K 0 0
16

[Write up] Owasp UnCrackable Level 1: luyện tập cơ bản về Hooking functions bằng Frida và chèn smali code

1.0K 2 0
3

[Write up] KGB messenger: phân tích và giải thích chi tiết

388 2 5
5

Santa's Leak Writeups

61 0 1
0

@ivRodriguezCA iOS CTF Writeups

309 1 0
2

Tìm hiểu dạng CTF Reverse Android: dịch ngược và patch file APK

4.2K 4 6
14