Game

Game

Sort by: Newest posts

Làm game cờ caro với reactjs

31 0 0
1

Game testing: Kiểm thử trò chơi di động có khó hay không?

23 0 0
0

Protecting Our Children From Online Dangers

5 0 0
0

[React Native] Tic-Tac-Toe Tutorial (Part 3/3)

52 0 0
0

Create a Roll Dice Game on Android with Shake Effect

30 0 0
0

[React Native] Tic-Tac-Toe Tutorial (Part 2/3)

78 0 0
0

[React Native] Tic-Tac-Toe Tutorial (Part 1/3)

146 0 0
1

Những điều nên biết về ERC721

76 1 3
4

Thuật toán NegaMax - Biến thể tối giản của MiniMax

754 0 2
1

Sử dụng MessagePack cho websocket trong Phoenix

222 2 6
13

UX design: Những bài học từ video games

297 6 2
7

Viết Game Rắn Ăn Mồi với 100 dòng HTML

621 4 5
1

Viết game flappy bird bằng HTML và JavaScript (P.1)

472 0 0
1

[Unity+Machine Learning] Tập 2: Training model cho sample của Unity.

530 0 0
2

[Training] Lập trình viên phát triển sự nghiệp như thế nào?

3.3K 20 1
35

[Unity+Machine Learning] Tập 1: Tạo môi trường training.

1.1K 0 0
1

Shader Unity - Outline shader

382 0 0
0

Kiểm thử Game và cách tạo Testcases/Checklist

1.2K 0 0
2

Hướng dẫn làm game craze math với HTML5.

344 0 0
2

Shader Unity - Gradient Pattern: Tạo hiệu ứng đốm sáng lấp lánh

542 0 2
2