Game

Game

Sort by: Newest posts

Code game Chess AI bằng C++?

484 0 5
3

[Translate sách The Art of Game Design] Chương 2: Game Designer tạo ra trải nghiệm

125 2 0
3

[Translate sách The Art of Game Design] Chương 3: Trải nghiệm tăng lên từ một trò chơi

69 1 0
2

[Translate sách The Art of Game Design] Chương 1: Ở trên đời có một người gọi là Game Designer

229 3 1
5

Học code qua game

155 1 0
1

[Cocos2dx-JS] Khởi tạo project Cocos2dx để chạy trên Windows và Android - Dev 3D game the hard way

398 0 0
3

Phát triển game với Pygame – Part 4: Sử dụng map nâng cao

288 0 1
8

Unity vs libGDX — 2020 rồi, chọn cái nào bây giờ?

235 0 0
3

Tích hợp admob vào Cocos Creator

192 0 0
1

Chatbot Liên Quân Mobile

431 2 4
8

N-Puzzle game with React

212 0 0
4

Cùng thử viết một game xếp hình (Tetris) hoàn chỉnh từ con số 0 (Phần 2: Phát hiện va chạm)

659 4 0
13

Làm game Sudoku đơn giản bằng Vue.js

866 6 6
14

Cùng thử viết một game xếp hình (Tetris) hoàn chỉnh từ con số 0 (Phần 1: Giao diện và game loop)

3.3K 19 16
36

Game testing : Làm như thể nào để testing game trên Moblie/ Desktop apps

34 0 0
0

Cocos Creator Sự Lựa Chọn Tuyệt Vời Cho Người Mới Làm Game

2.0K 3 0
11

Sử dụng Sprite Kit để làm game giống như Cut the Rope (Part 2)

143 0 0
1

Sử dụng Sprite Kit để làm game giống như Cut the Rope (Part 1)

159 0 0
0

Bắt đầu học Python bằng một game đơn giản.

1.4K 0 0
3

Build game Plane Of War by Ruby and Gosu - Part 1

52 0 0
1