Game

Thuật toán NegaMax - Biến thể tối giản của MiniMax

488 0 0
1

Sử dụng MessagePack cho websocket trong Phoenix

165 2 6
13

UX design: Những bài học từ video games

229 6 1
6

Viết Game Rắn Ăn Mồi với 100 dòng HTML

398 4 5
1

Viết game flappy bird bằng HTML và JavaScript (P.1)

257 0 0
1

[Unity+Machine Learning] Tập 2: Training model cho sample của Unity.

389 0 0
2

[Training] Lập trình viên phát triển sự nghiệp như thế nào?

2.5K 20 1
33

[Unity+Machine Learning] Tập 1: Tạo môi trường training.

865 0 0
1

Shader Unity - Outline shader

273 0 0
0

Kiểm thử Game và cách tạo Testcases/Checklist

733 0 0
2

Hướng dẫn làm game craze math với HTML5.

256 0 0
2

Shader Unity - Gradient Pattern: Tạo hiệu ứng đốm sáng lấp lánh

398 0 2
2

Shader Unity - Vertex Animation: Tạo hiệu ứng lá cờ bay trong gió

434 0 2
2

Hướng dẫn chơi Everwing chế độ debug.

331 0 0
4

Những điều cần biết về WaitUntil và WaitWhile trong Unity

290 0 0
0

Continue with Game development with Ruby

37 0 0
0

Hướng dẫn làm VR với Unity (phần 3)

398 0 0
0

Unity - Talk Function

509 0 0
0

Gosu - Thư viện game 2D cho Ruby - Cùng bắt đầu với game đơn giản - Phần 3

41 1 0
0

Hướng dẫn làm game VR với Unity (Phần 2)

422 0 0
0