Game

Sort by: Newest posts

[React Native] Tic-Tac-Toe Tutorial (Part 3/3)

38 0 0
0

Create a Roll Dice Game on Android with Shake Effect

22 0 0
0

[React Native] Tic-Tac-Toe Tutorial (Part 2/3)

59 0 0
0

[React Native] Tic-Tac-Toe Tutorial (Part 1/3)

106 0 0
1

Những điều nên biết về ERC721

60 1 3
4

Thuật toán NegaMax - Biến thể tối giản của MiniMax

704 0 2
1

Sử dụng MessagePack cho websocket trong Phoenix

208 2 6
13

UX design: Những bài học từ video games

268 6 1
6

Viết Game Rắn Ăn Mồi với 100 dòng HTML

533 4 5
1

Viết game flappy bird bằng HTML và JavaScript (P.1)

417 0 0
1

[Unity+Machine Learning] Tập 2: Training model cho sample của Unity.

502 0 0
2

[Training] Lập trình viên phát triển sự nghiệp như thế nào?

3.1K 20 1
32

[Unity+Machine Learning] Tập 1: Tạo môi trường training.

1.0K 0 0
1

Shader Unity - Outline shader

355 0 0
0

Kiểm thử Game và cách tạo Testcases/Checklist

1.0K 0 0
2

Hướng dẫn làm game craze math với HTML5.

320 0 0
2

Shader Unity - Gradient Pattern: Tạo hiệu ứng đốm sáng lấp lánh

514 0 2
2

Shader Unity - Vertex Animation: Tạo hiệu ứng lá cờ bay trong gió

513 0 2
2

Hướng dẫn chơi Everwing chế độ debug.

363 0 0
4

Những điều cần biết về WaitUntil và WaitWhile trong Unity

337 0 0
0