Game

Create a Roll Dice Game on Android with Shake Effect

10 0 0
0

[React Native] Tic-Tac-Toe Tutorial (Part 2/3)

34 0 0
0

[React Native] Tic-Tac-Toe Tutorial (Part 1/3)

59 0 0
1

Những điều nên biết về ERC721

41 1 3
4

Thuật toán NegaMax - Biến thể tối giản của MiniMax

661 0 2
1

Sử dụng MessagePack cho websocket trong Phoenix

196 2 6
13

UX design: Những bài học từ video games

250 6 1
6

Viết Game Rắn Ăn Mồi với 100 dòng HTML

472 4 5
1

Viết game flappy bird bằng HTML và JavaScript (P.1)

365 0 0
1

[Unity+Machine Learning] Tập 2: Training model cho sample của Unity.

466 0 0
2

[Training] Lập trình viên phát triển sự nghiệp như thế nào?

2.9K 20 1
32

[Unity+Machine Learning] Tập 1: Tạo môi trường training.

1.0K 0 0
1

Shader Unity - Outline shader

332 0 0
0

Kiểm thử Game và cách tạo Testcases/Checklist

981 0 0
2

Hướng dẫn làm game craze math với HTML5.

294 0 0
2

Shader Unity - Gradient Pattern: Tạo hiệu ứng đốm sáng lấp lánh

482 0 2
2

Shader Unity - Vertex Animation: Tạo hiệu ứng lá cờ bay trong gió

484 0 2
2

Hướng dẫn chơi Everwing chế độ debug.

352 0 0
4

Những điều cần biết về WaitUntil và WaitWhile trong Unity

314 0 0
0

Continue with Game development with Ruby

41 0 0
0