#AppMobile

#AppMobile

Sort by: Newest posts

Android 11 Privacy Changes

13 0 0
0

Xử lý StatusBar và NavigationBar trong Activity đúng cách với Windows Insets

18 0 0
0

Kinh nghiệm Test App (Mobile) dành cho những người mới bắt đầu!

116 2 0
0

Hướng dẫn tạo link tracking nguồn cài đặt cho mobile app (xác định nguồn cài đặt cho mobile app)

451 4 2
1

SwiftUi: Bắt đầu từ những điều căn bản nhất. Phần 1

70 0 0
1

Những điều khác nhau cần biết giữa thiết kế ứng dụng Android và ứng dung iOS

41 0 0
1

Những khó khăn khi làm dự án maintain ( dưới góc nhìn của một React Native Developer)

133 0 0
1

Một số thư viện hỗ trợ Animation cho ReactJS

501 4 0
4

Tích hợp Emojis Keyboard trong ứng dụng Android

81 0 0
2

Sự khác nhau giữa native, hybrid và web app

108 1 0
0

7 tips cơ bản để kiểm thử website đa ngôn ngữ

76 0 0
0

Làm Quen Coroutine Trong Android - Hướng Dẫn Cụ Thể

337 3 0
5

Tìm hiểu về Test Tool trong kiểm thử phần mềm

119 0 0
0

Trang bị kiến thức để test app/web Chứng Khoán

925 1 2
2

Giới thiệu tổng quan về công nghệ di động

50 0 0
1

Tổng quan về nguyên tắc Agile và cách áp dụng Agile trong quản lý dự án

84 0 0
0

Tìm hiểu Regression Test

83 0 0
1

Tìm hiểu và sử dụng một cách hợp lý scoped function trong kotlin

86 0 0
3

Cảm nhận sau 1 tháng chuyển từ native iOS sang Flutter

3.7K 1 0
19

Làm thế nào để tester quản lý các vấn đề kiểm thử trong dự án

54 0 0
0