#AppMobile

#AppMobile

Sort by: Newest posts

Quản lý cấu hình Build trên XCode

6 0 0
0

UI Testing with Kakao for Android

17 0 0
1

Hơn 30 điều cần chú ý khi xây dựng ứng dụng Android

46 0 0
0

1 số trick trong Swift

25 0 0
0

[Swift] Design Patterns - Structural

21 0 0
0

Code React Native Chất Lượng Hơn Với ESLint

55 0 0
1

Đánh giá 100 công cụ kiểm thử phần mềm tốt nhất (Phần I)

18 0 0
1

Câu chuyện về việc Làm app tự động in hóa đơn - giúp nhân viên phục vụ đỡ vất vả, với chi phí vận hành tốn 0 đồng

94 1 2
4

Mô hình MVI trong lập trình Android

49 1 0
1

Kích thước UI thông minh tối ưu cho tất cả các cỡ màn hình

6.5K 5 0
0

Mockups, Wireframes ,Prototype khi nào và tại sao nên sử dụng?

7.3K 5 0
2

9 mẹo nhỏ để sử dụng sketch chuyên nghiệp

1.5K 0 0
1

Tìm hiểu về OpenGL (1/3)

3.0K 3 1
6

Tìm hiểu về gridview trong android

2.6K 3 0
4

[Android TV] Phần 6: Tạo một Card View

199 0 0
1

Thêm Facebook Comments Widget vào trong ứng dụng Android

667 0 1
1

Top 10 Most Common Mobile App Design Mistakes

91 0 0
0

[Android TV] Phần 5: Tạo một danh sách(mục lục) các trình duyệt.

266 0 0
0

Sử dụng Firebase trong việc đăng nhập và xác thực đăng ký thành viên

4.7K 4 0
5

Sử dụng Bitmasks trong Objective-C

727 0 4
1