#AppMobile

#AppMobile

Sort by: Newest posts

8 luật vàng trong thiết kế giao diện người dùng

74 2 0
1

Tìm hiểu về ước tính thời gian kiểm thử phần mềm

6 0 0
0

Mobile testing: Một số lưu ý khi test app (Phần I)

40 1 0
1

HybridPageKit - thư viện dành cho các ứng dụng đọc báo

128 0 0
1

Sử dụng nhận diện vân tay và khuôn mặt trong react native

143 1 0
1

Tìm hiểu về Native App và Hybrid App

68 1 0
0

10 lỗi kiểm tra ứng dụng di động hàng đầu cần tránh

23 0 0
0

Mẫu điện thoại và phiên bản hệ điều hành: Cái nào nên kiểm thử trước?

22 0 0
0

Sự khác nhau giữa Test Plan và Test Strategy, Test Case và Test Script, Test Scenario và Test Condition

19 0 0
1

Một số Tips hữu ích khi xây dựng giao diện Android

81 3 0
2

How to Upgrade Normal Wall Socket to WiFi Wall Socket ?

56 0 0
0

Mastering Kotlin Coroutines In Android

18 0 2
0

Game testing : Làm như thể nào để testing game trên Moblie/ Desktop apps

11 0 0
0

16 công cụ kiểm thử ứng dụng di động tốt nhất dành cho Android và iOS (2019) (P2)

51 1 0
1

Dịch vụ kiểm thử ở giai đoạn Beta cho các ứng dụng điện thoại (Công cụ kiểm thử Beta cho iOS và Android)

48 0 0
0

Xu hướng thiết kế giao diện Mobile hiện nay

355 2 0
7

How to test mobile application

40 1 0
0

Làm sao để viết một test case tốt?

48 1 0
0

How to test your website on mobile

149 2 0
1

Những khó khăn gặp phải khi kiểm thử di động

11 0 0
0