Nguyen Thanh Tien

@ttienqb

ARKit 1.5 Update

45 0 0
0

ARKit Unity - Nhận diện khuôn mặt

188 0 0
0

Shader Unity - Outline shader

121 0 0
0

Shader Unity - Gradient Pattern: Tạo hiệu ứng đốm sáng lấp lánh

Shader Unity - Vertex Animation: Tạo hiệu ứng lá cờ bay trong gió

Học sử dụng Accelerometer trong Unity

83 0 0
0

Strategy Pattern trong Unity

338 1 0
1

Những điều cần biết về WaitUntil và WaitWhile trong Unity

193 0 0
0

Viết plugin đơn giản cho WebGL Unity

103 0 0
0

Bài toán tìm đường đi trong Unity

551 0 0
0

[Tutorial] Tạo minimap trong Unity

291 1 0
1

BuildBox - Công cụ mới để làm game

500 1 0
0

Thuật toán Minimax (AI trong Game)