Unity

Unity

Sort by: Newest posts

Xây dựng ứng dụng phi tập trung (Dapp) với Unity

146 0 0
6

Hướng dẫn làm pháo hoa với Particle trong Unity.

147 0 0
1

Hướng dẫn tạo ra ứng dụng tương tự FaceRig với Unity

222 0 0
3

Cơ bản các bước tiếp cận để dịch ngược một game Unity

1.9K 5 2
18

Getting Started with Oculus Go and Unity

156 0 0
10

Hướng dẫn sử dụng Tilemap tạo một map trong Unity.

640 0 0
-1

Giới thiệu Unity Scripting (P4)

104 0 0
0

Tự làm Động vật 4D, ứng dụng AR đang được các bà Mẹ bỉm sữa ưa thích!

188 0 0
3

Giới thiệu Unity Scripting (P3)

184 0 0
1

Giới thiệu Unity Scripting (P2)

231 0 0
0

Cài đặt Iphone X thành remote để test ARKit.

80 0 0
0

Giới thiệu Unity Scripting (P1)

751 0 0
0

Sử dụng Swift code trong project Unity

170 1 0
2

Hướng dẫn tạo app quét mã QR bằng Unity.

442 1 1
1

Upload game lên Facebook dễ như ăn kẹo!

1.3K 8 4
7

Tích hợp Admob vào Unity

952 1 0
2

Thuật toán NegaMax - Biến thể tối giản của MiniMax

1.0K 2 6
2

Tối ưu code giúp game chạy nhanh hơn.

564 0 0
3

Hướng dẫn tạo server, client và gửi tin nhắn qua lại bằng Unity.

789 0 0
3

Tạo hiệu ứng di chuyển, thay đổi kích thước cho đối tượng trong game.

691 1 0
0