Unity

Giới thiệu Unity Scripting (P3)

9 0 0
1

Giới thiệu Unity Scripting (P2)

24 0 0
0

Cài đặt Iphone X thành remote để test ARKit.

35 0 0
0

Giới thiệu Unity Scripting (P1)

35 0 0
0

Sử dụng Swift code trong project Unity

69 0 0
1

Hướng dẫn tạo app quét mã QR bằng Unity.

198 1 0
1

Upload game lên Facebook dễ như ăn kẹo!

685 8 4
7

Tích hợp Admob vào Unity

384 1 0
2

Thuật toán NegaMax - Biến thể tối giản của MiniMax

687 0 2
1

Tối ưu code giúp game chạy nhanh hơn.

447 0 0
3

Hướng dẫn tạo server, client và gửi tin nhắn qua lại bằng Unity.

475 0 0
3

Tạo hiệu ứng di chuyển, thay đổi kích thước cho đối tượng trong game.

369 1 0
0

Mẹo sử dụng google docs để làm hòm thư góp ý trong game.

121 0 0
1

Giới thiệu về Unity Engine - Game Engine phổ biến nhất hiện nay.

2.4K 1 1
6

Hướng dẫn kết nối thiết bị Mixed Reality với Unity.

95 0 0
1

Giới thiệu về EasyAR.

123 0 0
1

Áp dụng Command pattern trong Unity.

302 0 2
1

Hướng dẫn tích hợp ARcore vào Unity.

416 0 0
0

Gửi thông báo tới user của game thông qua firebase.

340 1 1
3

ARKit 1.5 Update

133 0 0
0