Unity

Unity

Sort by: Newest posts

Hướng dẫn tạo ra ứng dụng tương tự FaceRig với Unity

45 0 0
3

Cơ bản các bước tiếp cận để dịch ngược một game Unity

714 3 2
16

Getting Started with Oculus Go and Unity

78 0 0
9

Hướng dẫn sử dụng Tilemap tạo một map trong Unity.

142 0 0
0

Giới thiệu Unity Scripting (P4)

40 0 0
0

Tự làm Động vật 4D, ứng dụng AR đang được các bà Mẹ bỉm sữa ưa thích!

134 0 0
3

Giới thiệu Unity Scripting (P3)

55 0 0
1

Giới thiệu Unity Scripting (P2)

91 0 0
0

Cài đặt Iphone X thành remote để test ARKit.

63 0 0
0

Giới thiệu Unity Scripting (P1)

237 0 0
0

Sử dụng Swift code trong project Unity

106 1 0
2

Hướng dẫn tạo app quét mã QR bằng Unity.

265 1 0
1

Upload game lên Facebook dễ như ăn kẹo!

916 8 4
7

Tích hợp Admob vào Unity

601 1 0
2

Thuật toán NegaMax - Biến thể tối giản của MiniMax

775 0 3
1

Tối ưu code giúp game chạy nhanh hơn.

490 0 0
3

Hướng dẫn tạo server, client và gửi tin nhắn qua lại bằng Unity.

577 0 0
3

Tạo hiệu ứng di chuyển, thay đổi kích thước cho đối tượng trong game.

462 1 0
0

Mẹo sử dụng google docs để làm hòm thư góp ý trong game.

132 0 0
1

Giới thiệu về Unity Engine - Game Engine phổ biến nhất hiện nay.

3.6K 1 1
6