Unity

Unity

Sort by: Newest posts

Hướng dẫn làm 1 ứng dụng VR 360 chỉ trong 10 phút bằng Unity

52 0 0
1

Hướng dẫn sử dụng Addressable Asset System kết hợp github

91 1 0
2

Xây dựng ứng dụng phi tập trung (Dapp) với Unity

181 0 0
7

Hướng dẫn làm pháo hoa với Particle trong Unity.

217 0 0
1

Hướng dẫn tạo ra ứng dụng tương tự FaceRig với Unity

350 0 0
3

Cơ bản các bước tiếp cận để dịch ngược một game Unity

2.5K 5 2
18

Getting Started with Oculus Go and Unity

190 0 0
10

Hướng dẫn sử dụng Tilemap tạo một map trong Unity.

873 0 0
-1

Giới thiệu Unity Scripting (P4)

127 0 0
0

Tự làm Động vật 4D, ứng dụng AR đang được các bà Mẹ bỉm sữa ưa thích!

212 0 0
3

Giới thiệu Unity Scripting (P3)

223 0 0
1

Giới thiệu Unity Scripting (P2)

292 0 0
0

Cài đặt Iphone X thành remote để test ARKit.

92 0 0
0

Giới thiệu Unity Scripting (P1)

938 1 0
0

Sử dụng Swift code trong project Unity

219 1 0
2

Hướng dẫn tạo app quét mã QR bằng Unity.

502 1 1
1

Upload game lên Facebook dễ như ăn kẹo!

1.6K 8 4
8

Tích hợp Admob vào Unity

1.0K 1 0
2

Thuật toán NegaMax - Biến thể tối giản của MiniMax

1.1K 2 6
2

Tối ưu code giúp game chạy nhanh hơn.

604 0 0
3