Unity

Hướng dẫn tích hợp ARcore vào Unity.

37 0 0
0

Gửi thông báo tới user của game thông qua firebase.

ARKit 1.5 Update

45 0 0
0

[Unity+Machine Learning] Tập 2: Training model cho sample của Unity.

191 0 0
2

ARKit Unity - Nhận diện khuôn mặt

188 0 0
0

[Unity+Machine Learning] Tập 1: Tạo môi trường training.

345 0 0
1

Shader Unity - Outline shader

121 0 0
0

Shader Unity - Gradient Pattern: Tạo hiệu ứng đốm sáng lấp lánh

Shader Unity - Vertex Animation: Tạo hiệu ứng lá cờ bay trong gió

Tích hợp Google Play Games API vào Unity

177 0 0
0

Strategy Pattern trong Unity

338 1 0
1

Những điều cần biết về WaitUntil và WaitWhile trong Unity

193 0 0
0

Viết plugin đơn giản cho WebGL Unity

103 0 0
0

Hướng dẫn làm VR với Unity (phần 3)

239 0 0
0

Anima2D giải pháp giảm dung lượng game cho Unity

441 0 0
2

Bài toán tìm đường đi trong Unity

551 0 0
0

Unity - Talk Function

280 0 0
0

Hướng dẫn làm game VR với Unity (Phần 2)

239 0 0
0

Virtual driving simulator

30 0 0
0

Day 26 - Adventure Game Tutorial 5

57 0 0
1