Unity

Unity

Sort by: Newest posts

[Translate sách The Art of Game Design] Chương 2: Game Designer tạo ra trải nghiệm

17 0 0
1

[Translate sách The Art of Game Design] Chương 3: Trải nghiệm tăng lên từ một trò chơi

10 0 0
1

[Translate sách The Art of Game Design] Chương 1: Ở trên đời có một người gọi là Game Designer

26 0 0
1

So sánh giữa CHARATER CONTROLLER và RIGID BODY trong Unity3D (Phần 2)

50 0 0
1

Hướng dẫn đổi dữ liệu từ XML sang Json trong Unity

77 0 0
1

Unity vs libGDX — 2020 rồi, chọn cái nào bây giờ?

130 0 0
1

Hoàn thành App Game Mobile đầu tay

1.6K 1 4
6

Hướng dẫn làm 1 ứng dụng VR 360 chỉ trong 10 phút bằng Unity

98 0 0
1

Hướng dẫn sử dụng Addressable Asset System kết hợp github

279 1 1
3

Xây dựng ứng dụng phi tập trung (Dapp) với Unity

235 0 0
7

Hướng dẫn làm pháo hoa với Particle trong Unity.

283 0 0
1

Hướng dẫn tạo ra ứng dụng tương tự FaceRig với Unity

520 0 0
3

Cơ bản các bước tiếp cận để dịch ngược một game Unity

3.1K 5 7
18

Getting Started with Oculus Go and Unity

222 0 0
10

Hướng dẫn sử dụng Tilemap tạo một map trong Unity.

1.1K 0 0
-1

Giới thiệu Unity Scripting (P4)

162 0 0
0

Tự làm Động vật 4D, ứng dụng AR đang được các bà Mẹ bỉm sữa ưa thích!

234 0 0
3

Giới thiệu Unity Scripting (P3)

257 0 0
1

Giới thiệu Unity Scripting (P2)

381 0 0
0

Cài đặt Iphone X thành remote để test ARKit.

104 0 0
0