Unity

Unity

Sort by: Newest posts
Avatar

[Unity+Machine Learning] Tập 2: Training model cho sample của Unity.

1.0K 0 0
3
Avatar

ARKit Unity - Nhận diện khuôn mặt

705 0 0
0
Avatar

[Unity+Machine Learning] Tập 1: Tạo môi trường training.

2.1K 0 0
1
Avatar

Shader Unity - Outline shader

1.0K 0 0
0
Avatar

Shader Unity - Gradient Pattern: Tạo hiệu ứng đốm sáng lấp lánh

1.4K 0 2
  • Avatar
  • Avatar
3
Avatar

Shader Unity - Vertex Animation: Tạo hiệu ứng lá cờ bay trong gió

1.5K 1 2
  • Avatar
  • Avatar
2
Avatar

Tích hợp Google Play Games API vào Unity

1.2K 1 0
-1
Avatar

Strategy Pattern trong Unity

1.9K 1 0
3
Avatar

Những điều cần biết về WaitUntil và WaitWhile trong Unity

1.1K 0 0
1
Avatar

Viết plugin đơn giản cho WebGL Unity

917 0 0
0
Avatar

Hướng dẫn làm VR với Unity (phần 3)

769 0 1
  • Avatar
0
Avatar

Anima2D giải pháp giảm dung lượng game cho Unity

1.8K 0 5
  • Avatar
  • Avatar
7
Avatar

Bài toán tìm đường đi trong Unity

2.5K 0 0
0
Avatar

Hướng dẫn làm game VR với Unity (Phần 2)

1.0K 0 0
0
Avatar

Virtual driving simulator

59 0 0
0
Avatar

Hướng dẫn làm VR với Unity

4.7K 0 0
0
Avatar

Probuilder - Maya thu nhỏ - phần 2

304 0 0
0
Avatar

Probuilder - Maya thu nhỏ - phần 1

456 0 0
1
Avatar

[Tutorial] Tạo minimap trong Unity

1.7K 1 0
2
Avatar

Hướng dẫn đưa game Unity lên facebook canvas

3.8K 0 4
  • Avatar
  • Avatar
1
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.