Testing

Testing

Sort by: Newest posts

[ThaoVTP] Dịch bài viết liên quan đến Tool test tự động Selenium WebDriver_Phần 1

1.0K 0 0
0

[ThaoVTP][Dịch bài viết]  Bí mật kỹ thuật tự động get test evidence (Part 2):

236 0 0
0

[ThaoVTP] [Dịch bài viết] Bí mật tự động lấy test evidence (Part 1): Sử dụng Selenium VBA, tự động thao tác trên Browser rồi paste screen shoot vào Excel

688 1 0
1

[ThaoVTP] [Dịch bài viết] Cải thiện Project bằng KPT

261 1 1
2

Tìm hiểu về một số câu lệnh trong selenium Webdrive

8.4K 1 1
-2

Learn how to use Selenium Web Driver

773 0 1
0

Sơ lược về ngôn ngữ lập trình Scala

2.7K 1 0
1

Tạo vertical testcase bằng tool PictMaster

1.0K 7 1
0

Tìm hiểu về cách sử dụng javascript trong selenium IDE

1.2K 0 0
0

Tìm hiểu về Selenium IDE trên Firefox

6.3K 1 0
5

Sử dụng Selenium IDE trong những trường hợp nào ?!

1.9K 3 1
3

Khái lược về Selenium và Selenium IDE.

5.3K 1 1
1

Tìm hiểu về các loại kiểm thử phần mềm

15.5K 9 1
7