Testing

Testing

Sort by: Newest posts

Thử nghiệm dựa trên rủi ro - Mô hình thống kê và phương pháp thử nghiệm

12 0 0
1

Defect Density? How to Calculate The Defect Density in Software Products

19 0 0
1

Những điều cần lưu ý khi test website

216 2 0
1

Testing: Behavior-Driven Development - Part 2

29 0 0
0

Project Risk Analysis & Solutions trong Test Management

91 1 0
1

[ReactJS] Testing reducers

42 0 0
2

Các cách cải thiện kiểm thử phần mềm thông qua lên Plan test

112 0 0
0

Top website để trao dồi kiến thức testing năm 2019

144 0 0
0

Quick guide to Exploratory Testing

24 0 0
2

Salesforce Testing Tutorial: Process, Tools, Best Practices

39 0 0
0

Hướng dẫn test thâm nhập (Penetration Testing) hoàn chỉnh với ví dụ cơ bản

305 1 0
0

5 lý do hàng đầu khiến CIO của bạn nên quan tâm đến công việc Testing.

22 0 0
0

Chỉ tiêu chất lượng của một Tester: 22 sức mạnh cốt lõi để trở thành một Good Tester - P2

55 0 0
0

Log bug gồm những thông tin gì

251 2 0
2

Sự quan trọng của kiểm thử trong phát triển phần mềm

203 0 0
0

Flow quy trình QA testing phần mềm thực tế (Từ Yêu cầu cho đến Phát hành)

260 3 2
1

8 lý do mà Tester có thể trở thành những nhà lãnh đạo tuyệt vời.

52 1 0
0

Kiểm thử chịu tải _ Load Testing là gì?

224 2 0
3

Hướng dẫn 8 bước để kiểm thử trang web (Web Application Testing)

318 0 0
0

[Slide Only] Laravel testing

27 0 0
0