Testing

Testing

Sort by: Newest posts

Con đường sự nghiệp với Kiểm thử phần mềm (Kỹ năng, Mức lương, Tăng trưởng) - Phần 1

106 0 0
0

25 câu hỏi và câu trả lời nổi bật trong phóng vấn Database Testing

100 0 0
0

TOP 50 tools kiểm thử phần mềm năm 2019(Phần 4)

120 0 0
1

Các loại kiểm thử phần mềm (phần 1)

87 0 0
0

Những nhận định sai lầm trong kiểm thử phần mềm

53 0 0
2

Quản lý một cách hiệu quả sự phát triển của QA

29 0 0
0

Khi chất lượng phần mềm trở thành ưu tiên quan trọng: Làm thế nào người kiểm thử có thể trở thành tác nhân thay đổi

22 0 0
1

Mutation Testing (Thử nghiệm đột biến): Cách kiểm tra bài test của bạn

56 0 0
0

Cypress Tutorials

412 0 1
1

Tại sao phần mềm lại có nhiều bug?

114 0 0
0

Tổng quan về unit test cho dự án react redux saga với Jest Part 1

115 0 0
1

6 Điều thú vị khi record jmeter bằng Test Script Record bạn nên biết.

118 0 0
2

User Testing of Virtual Reality Applications

15 0 0
0

Các thao tác, gesture hữu ích trên iPhone

364 0 0
1

TOP 50 tools kiểm thử phần mềm năm 2019(Phần 3)

131 1 0
1

Làm thế nào để viết một bug report tốt? Một số "tip" nhỏ khi viết bug report

207 1 2
2

Testing with Sequelize

20 0 0
0

Kiểm thử tích hợp hệ thống (System Integration Testing-SIT) là gì và ví dụ.

136 0 0
0

5 lí do khiến bạn tốn thời gian trong quá trình testing.

53 0 0
0

9 nguyên tắc kiểm thử ứng dụng di động

50 0 0
0