HuyenCham

@NguyenThiHuyenCham

Các cuộc họp thường kỳ một-lần: Bạn cần chúng?

57 0 0
2

Tìm hiểu về Recovery Testing

29 0 0
2

Các tính năng quan trọng của TestLink (Phần 2)

28 0 0
0

Các tính năng quan trọng của TestLink (Phần 1)

39 0 0
0

Tại sao Automated Testing sẽ không bao giờ thay thế được Manual Testing

95 1 0
0

Top 10 Mobile Testing Tools trong năm 2017 cho hệ điều hành Android & iOS (Phần 2)

43 0 0
0

Top 10 Mobile Testing Tools trong năm 2017 cho hệ điều hành Android & iOS (Phần 1)

140 1 0
0

Top 20 SQL Management Tools (Phần 2)

687 1 0
-1

Top 20 SQL Management Tools (Phần 1)

842 3 0
2

Volume Testing là gì

194 0 0
1

Accessibility Testing là gì ? (Phần 3)

99 1 0
1

Accessibility Testing là gì ? (Phần 2)

85 1 0
2

Accessibility Testing là gì ? (Phần 1)

319 2 0
1

Làm thế nào để tổ chức một cuộc họp hiệu quả.

608 1 0
0

Sự khác nhau giữa QA và QC ( Tester)

1385 4 0
0

Giá trị của TESTING METRICS Trong Phát Triển Phần Mềm

644 0 0
0

Làm gì khi dev cãi không phải là bug??

1118 5 2
6

Những điều cần thiết để tạo nên một Teamwork tốt.

1050 1 0
0

Định hướng nghề nghiệp - Trở thành Tester hay Developer?

721 0 0
0

Giới thiệu một số hàm cơ bản của Excel có thể áp dụng trong Testcase.

512 0 0
1