Nguyễn Thị Hồng Nhung

@nguyen.thi.hong.nhung

Sử dụng Test Techniques để khám phá bài toán : Một QA đi vào một quán bar

64 0 0
0

Một số phương pháp đơn giản để giữ thái độ tích cực trong công việc của 1 QA

125 0 3
0

Quy trình phát triển phần mềm ( SDLC )

476 1 0
0

Selenium Basic: Textbox, dropbox,checkbox and radio button

124 0 0
0

Software Testing Metrics and KPIs

263 2 0
0

Ad-hoc Testing: làm thế nào để phát hiện ra bug mà không có quy trình kiểm thử chính thức

444 3 0
0

E-commerce là gì?

1406 2 0
2

Sự khác biệt giữa iOS và Android

1924 5 0
5

Tích hợp cucumber với selenium

262 2 0
0

Hướng dẫn sử dụng tool automation Cucumber

621 5 2
3

API Testing

743 3 0
3

Tạo tài liệu Test Strategy

399 3 0
0

Một số chú ý để kiểm thử phần mềm hiệu quả hơn

253 1 0
3

Hướng dẫn kiểm thử và tự động hóa trên Android (Phần 2).

577 1 3
2

Hướng dẫn kiểm thử và tự động hóa trên Adroid (Phần 1).

179 1 1
0

Tại sao test trên mobile lại khó?

189 0 0
0

Tìm hiểu sơ lược về Scrum testing

445 0 0
0

Hướng dẫn tạo test plan

2080 3 0
0

Hướng dẫn tạo Test Case (cơ bản)

12313 10 0
14

Sử dụng Decision Table technique để viết Test Case cho các ứng dụng kinh doanh phức tạp (part 2)

702 1 0
1