Nguyễn Thị Hồng Nhung

@nguyen.thi.hong.nhung

Report

Jmeter Tool

127 1 0
0

Sử dụng Test Techniques để khám phá bài toán : Một QA đi vào một quán bar

158 0 0
0

Một số phương pháp đơn giản để giữ thái độ tích cực trong công việc của 1 QA

266 0 3
0

Quy trình phát triển phần mềm ( SDLC )

1K 1 0
0

Selenium Basic: Textbox, dropbox,checkbox and radio button

168 0 0
0

Software Testing Metrics and KPIs

444 2 0
0

Ad-hoc Testing: làm thế nào để phát hiện ra bug mà không có quy trình kiểm thử chính thức

454 3 0
0

E-commerce là gì?

2.2K 2 0
2

Sự khác biệt giữa iOS và Android

2.2K 5 0
5

Tích hợp cucumber với selenium

295 2 0
0

Hướng dẫn sử dụng tool automation Cucumber

719 5 2
3

API Testing

843 3 0
3

Tạo tài liệu Test Strategy

464 3 0
0

Một số chú ý để kiểm thử phần mềm hiệu quả hơn

294 1 0
3

Hướng dẫn kiểm thử và tự động hóa trên Android (Phần 2).

637 1 3
2

Hướng dẫn kiểm thử và tự động hóa trên Adroid (Phần 1).

204 1 2
0

Tại sao test trên mobile lại khó?

198 0 0
0

Tìm hiểu sơ lược về Scrum testing

545 0 0
0

Hướng dẫn tạo test plan

2.5K 3 0
0

Hướng dẫn tạo Test Case (cơ bản)

14.9K 12 0
14