Translated

Translated

Sort by: Newest posts

PHÂN TÍCH REQUIREMENT

38 0 1
1

Cấp độ kiểm thử trong kiểm thử phần mềm

39 1 0
0

Kiểm thử ứng dụng Mobile

27 0 0
0

Tìm hiểu về PGM (Probabilistic Graphical Model) framework

61 0 0
0

Game testing : Làm như thể nào để testing game trên Moblie/ Desktop apps

21 0 0
0

Quan điểm test khi kiểm thử ứng dụng mobile

32 0 0
0

Quy tắc đánh số phiên bản cho phần mềm

306 0 0
0

Database Testing Guide (Why, What, And How To Test Data) (Part 3)

15 0 0
0

Database Testing Guide (Why, What, And How To Test Data) (Part 2)

61 1 0
0

All pairs Testing là gì ?

64 1 0
0

Giới thiệu về Selenium

95 0 0
0

Tìm hiểu về Regression Testing

92 0 0
1

Interrupt testing trên ứng dụng mobile

33 0 0
0

Kiểm thử chịu tải _ Load Testing là gì?

405 2 0
3

Developers Are Not Good Testers. What You Say?

37 0 0
0

Bài tập viết test case cho form login

5.0K 1 0
0

7 típ cơ bản để kiểm thử website đa ngôn ngữ

66 0 0
0

Kiểm tra API là gì và cách tốt nhất để kiểm tra API?

476 2 0
3

Kiểm thử tích cực

30 0 0
0

10 lời khuyên dành cho Tester mới

49 0 0
0