Translated

Translated

Sort by: Newest posts
Avatar

Xử lý file JSON và file XML trong Python

583 1 0
1
Avatar

Cách để nhận diện và quản lý rủi ro trong kiểm thử phần mềm (P1)

224 1 0
0
Avatar

Xây dựng văn hóa chất lượng cho nhóm kiểm thử

99 0 0
1
Avatar

Từ khóa Global trong Python

986 0 0
-1
Avatar

5 mẹo đơn giản để việc kiểm thử của bạn trở lên đơn giản

139 0 0
0
Avatar

Tìm hiểu về Integration Testing

413 0 0
0
Avatar

PHÂN TÍCH REQUIREMENT

1.3K 0 1
  • Avatar
1
Avatar

Cấp độ kiểm thử trong kiểm thử phần mềm

789 1 0
0
Avatar

Kiểm thử ứng dụng Mobile

412 0 0
0
Avatar

Game testing : Làm như thể nào để testing game trên Moblie/ Desktop apps

79 1 0
0
Avatar

Quan điểm test khi kiểm thử ứng dụng mobile

448 1 0
0
Avatar

All pairs Testing là gì ?

608 1 0
0
Avatar

Giới thiệu về Selenium

1.1K 1 0
1
Avatar

Tìm hiểu về Regression Testing

738 0 0
0
Avatar

Interrupt testing trên ứng dụng mobile

168 0 0
0
Avatar

Kiểm thử chịu tải _ Load Testing là gì?

2.1K 2 0
4
Avatar

Bài tập viết test case cho form login

46.8K 11 1
  • Avatar
4
Avatar

Kiểm tra API là gì và cách tốt nhất để kiểm tra API?

4.3K 2 0
5
Avatar

Top xu hướng kiểm thử phần mềm 2019 (phần 2)

113 0 0
0
Avatar

Continuous Testing là gì?

822 1 0
1
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.