Translated

Translated

Sort by: Newest posts
Avatar

Xử lý file JSON và file XML trong Python

1.2K 1 0
1
Avatar

Cách để nhận diện và quản lý rủi ro trong kiểm thử phần mềm (P1)

356 1 0
0
Avatar

Xây dựng văn hóa chất lượng cho nhóm kiểm thử

122 0 0
1
Avatar

Từ khóa Global trong Python

1.3K 0 0
-1
Avatar

5 mẹo đơn giản để việc kiểm thử của bạn trở lên đơn giản

157 0 0
0
Avatar

Tìm hiểu về Integration Testing

1.7K 0 0
0
Avatar

PHÂN TÍCH REQUIREMENT

1.7K 1 1
  • Avatar
1
Avatar

Cấp độ kiểm thử trong kiểm thử phần mềm

1.0K 1 0
0
Avatar

Kiểm thử ứng dụng Mobile

635 0 0
0
Avatar

Game testing : Làm như thể nào để testing game trên Moblie/ Desktop apps

133 1 0
0
Avatar

Quan điểm test khi kiểm thử ứng dụng mobile

644 1 0
0
Avatar

All pairs Testing là gì ?

886 1 0
0
Avatar

Giới thiệu về Selenium

1.6K 1 0
1
Avatar

Tìm hiểu về Regression Testing

1.0K 0 0
0
Avatar

Interrupt testing trên ứng dụng mobile

215 0 0
0
Avatar

Kiểm thử chịu tải _ Load Testing là gì?

2.9K 2 0
4
Avatar

Bài tập viết test case cho form login

65.2K 13 3
  • Avatar
  • Avatar
5
Avatar

Kiểm tra API là gì và cách tốt nhất để kiểm tra API?

6.8K 3 0
5
Avatar

Top xu hướng kiểm thử phần mềm 2019 (phần 2)

128 0 0
0
Avatar

Continuous Testing là gì?

1.0K 1 0
1
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.