Translated

Translated

Sort by: Newest posts

Tìm hiểu về PGM (Probabilistic Graphical Model) framework

8 0 0
0

Game testing : Làm như thể nào để testing game trên Moblie/ Desktop apps

10 0 0
0

Cấp độ kiểm thử trong kiểm thử phần mềm

3 0 0
0

Quan điểm test khi kiểm thử ứng dụng mobile

11 0 0
0

Quy tắc đánh số phiên bản cho phần mềm

55 0 0
0

Database Testing Guide (Why, What, And How To Test Data) (Part 3)

14 0 0
0

Database Testing Guide (Why, What, And How To Test Data) (Part 2)

43 1 0
0

All pairs Testing là gì ?

26 1 0
0

Giới thiệu về Selenium

41 0 0
0

Tìm hiểu về Regression Testing

35 0 0
1

Interrupt testing trên ứng dụng mobile

25 0 0
0

Kiểm thử chịu tải _ Load Testing là gì?

131 2 0
3

Developers Are Not Good Testers. What You Say?

34 0 0
0

Bài tập viết test case cho form login

1.9K 1 0
0

7 típ cơ bản để kiểm thử website đa ngôn ngữ

53 0 0
0

Kiểm tra API là gì và cách tốt nhất để kiểm tra API?

326 2 0
3

Kiểm thử tích cực

13 0 0
0

10 lời khuyên dành cho Tester mới

37 0 0
0

Kiểm thử Auto-Renewable Subscriptions trên iOS

118 0 0
0

Top xu hướng kiểm thử phần mềm 2019 (phần 2)

58 0 0
0