Translated

Sort by: Newest posts

Kiểm thử tích cực

7 0 0
0

10 lời khuyên dành cho Tester mới

22 0 0
0

Kiểm thử Auto-Renewable Subscriptions trên iOS

62 0 0
0

Top xu hướng kiểm thử phần mềm 2019 (phần 2)

33 0 0
0

Continuous Testing là gì?

149 1 0
1

Tất cả những gì bạn cần biết về Performance Test Plan

301 2 0
3

SoapUI là gì? Giới thiệu về SoapUI Testing

1.2K 0 0
1

Hướng dẫn kiểm thử khả năng sử dụng: Điều kiện cần, Quy trình, Cách thức thực hiện hiệu quả nhất

175 1 0
0

Tìm hiểu về testNG framework (Phần 5)

317 0 0
0

Danh sách 10 yếu tố cần quan tâm khi test nội dung một trang web thương mại điện tử.

1.1K 4 0
5

6 Nguyên tắc vàng để tạo nên một hình ảnh QA tuyệt vời

143 0 0
0

5 Khó khăn và giải pháp trong kiểm thử di động

262 0 0
0

Mô hình phát triển phần mềm V là gì?

7.1K 1 0
1

Triển khai ứng dụng RAILS trên EC2 INSTANCE với CAPISTRANO sử dụng NGINX và PUMA

249 1 0
1

Áp dụng kỹ thuật BDD vào kiểm thử ứng dụng web Ruby on rails

248 1 1
4

Tìm hiểu về testNG framework (Phần 1)

3.6K 3 0
1

50 câu Q&A thường gặp về SQL dành cho Tester - Phần 2

4.2K 20 0
14

Cách tạo Marketing Backlog đầu tiên

84 0 0
0

180 + Mẫu Test Cases để kiểm tra Web và ứng dụng Desktop - Danh sách kiểm tra toàn diện

7.9K 21 1
17

7 loại lỗi phần mềm mà mỗi Tester nên biết (7 Types of Software Errors That Every Tester Should Know)

3.1K 2 0
1