Translated

Translated

Sort by: Newest posts

Kiểm thử ứng dụng Mobile

18 0 0
0

Tìm hiểu về PGM (Probabilistic Graphical Model) framework

21 0 0
0

Game testing : Làm như thể nào để testing game trên Moblie/ Desktop apps

14 0 0
0

Cấp độ kiểm thử trong kiểm thử phần mềm

9 0 0
0

Quan điểm test khi kiểm thử ứng dụng mobile

24 0 0
0

Quy tắc đánh số phiên bản cho phần mềm

130 0 0
0

Database Testing Guide (Why, What, And How To Test Data) (Part 3)

14 0 0
0

Database Testing Guide (Why, What, And How To Test Data) (Part 2)

49 1 0
0

All pairs Testing là gì ?

40 1 0
0

Giới thiệu về Selenium

59 0 0
0

Tìm hiểu về Regression Testing

52 0 0
1

Interrupt testing trên ứng dụng mobile

28 0 0
0

Kiểm thử chịu tải _ Load Testing là gì?

246 2 0
3

Developers Are Not Good Testers. What You Say?

34 0 0
0

Bài tập viết test case cho form login

3.1K 1 0
0

7 típ cơ bản để kiểm thử website đa ngôn ngữ

56 0 0
0

Kiểm tra API là gì và cách tốt nhất để kiểm tra API?

382 2 0
3

Kiểm thử tích cực

17 0 0
0

10 lời khuyên dành cho Tester mới

43 0 0
0

Kiểm thử Auto-Renewable Subscriptions trên iOS

152 0 0
0