tranthithuyduong

@tran.thi.thuy.duong

8 nội dung quan trọng cần test một website bán hàng online

223 1 1
1

API Testing & SoapUI

248 0 0
0

Hãy tập trung nhiều vào Hỗ Trợ Chất Lượng (Quality Assistance) chứ không chỉ Đảm Bảo Chất Lượng (Quality Assurance)

158 1 2
2

Làm cách nào để tìm được bug ?

322 1 0
0

Chinh phục khách hàng khó tính như thế nào?

105 2 0
0

Vì sao một developer thường khó có thể là một good tester ?

173 4 0
2

Các lỗi thường gặp trong kiểm thử database

296 1 0
2

Sơ lược về ứng dụng trí tuệ nhân tạo (artificial intelligence - AI) trong software testing (kiểm thử phần mềm)

355 0 0
0

Giao tiếp với người Nhật và kinh nghiệm khi giao tiếp với khách hàng Nhật trong dự án (Phần 2)

447 0 0
1

Giao tiếp với người Nhật và kinh nghiệm khi giao tiếp với khách hàng Nhật trong dự án

1694 2 0
0

Database Testing

3680 9 1
12

180+ mẫu testcase cho test web và Desktop application

6482 11 1
14

Quan điểm test

758 1 1
2

Sơ lược về biểu đồ xương cá và sử dụng biểu đồ xương cá trong quản lý chất lượng dự án test.

17987 15 1
6

Sơ lược về ngôn ngữ lập trình Scala

2250 1 0
1

Tạo vertical testcase bằng tool PictMaster

682 7 1
0

Sử dụng Selenium IDE trong những trường hợp nào ?!

1548 3 1
2

Khái lược về Selenium và Selenium IDE.

3137 1 1
1