tranthithuyduong

@tran.thi.thuy.duong

8 nội dung quan trọng cần test một website bán hàng online

API Testing & SoapUI

234 0 0
0

Hãy tập trung nhiều vào Hỗ Trợ Chất Lượng (Quality Assistance) chứ không chỉ Đảm Bảo Chất Lượng (Quality Assurance)

Làm cách nào để tìm được bug ?

296 1 0
0

Chinh phục khách hàng khó tính như thế nào?

101 2 0
0

Vì sao một developer thường khó có thể là một good tester ?

162 4 0
2

Các lỗi thường gặp trong kiểm thử database

265 1 0
2

Sơ lược về ứng dụng trí tuệ nhân tạo (artificial intelligence - AI) trong software testing (kiểm thử phần mềm)

328 0 0
0

Giao tiếp với người Nhật và kinh nghiệm khi giao tiếp với khách hàng Nhật trong dự án (Phần 2)

406 0 0
1

Giao tiếp với người Nhật và kinh nghiệm khi giao tiếp với khách hàng Nhật trong dự án

1456 2 0
0

Database Testing

180+ mẫu testcase cho test web và Desktop application

6178 9 0
14

Quan điểm test

Sơ lược về biểu đồ xương cá và sử dụng biểu đồ xương cá trong quản lý chất lượng dự án test.

Sơ lược về ngôn ngữ lập trình Scala

2191 1 0
1

Tạo vertical testcase bằng tool PictMaster

Sử dụng Selenium IDE trong những trường hợp nào ?!

Khái lược về Selenium và Selenium IDE.