TestLink Test Management Tool ( Part2)

t_toolselection.png

Ở phần trước tôi đã giới thiệu với các bạn về testlink, các lợi ích, cách dùng testlink để tạo test suite, tạo requirement, assign test case to test plan, assign test case to requirement, thực hiện test case.
Phần này tôi sẽ tiếp tục giới thiệu một số chức năng hữu ích của test link cho việc quản lý test case như: Creating Users and Assigning Roles in TestLink, Generating Test Reports, Export Test case/Test suite.

1. Creating Users and Assigning Roles in TestLink###

 • Test link hạn chế một số quyền truy cập phụ thuộc vào vai trò người sử dụng. Danh sách quyền người dùng được sử dụng như sau:
  Guest:Người chỉ có quyền view test case và các dữ liệu data test, họ không thể chỉnh sửa hoặc xem bất kỳ các thông tin khác
  Tester: Có thể thực hiện test case và view test metrics
  Senior tester: Người có thể xem, sửa chữa, tạo và xóa test case, họ có thể thực hiện test case. Nhưng họ không có quyền để tạo ra test plan.
  Leader & Admin: Cả hai test lead và admin có cùng quyền như là: Xem, sửa chữa, tạo, xóa test plan và build, thực hiện test cases, xóa project, assigning quyền cho người dùng. Bên cạnh đó người dùng admin có quyền sửa product i.e. tạo, xóa, và update project.
  Thậm chí bạn có thể tạo mới roles tùy chỉnh với permissions khác nhau như dưới hình:
  TestLink-user-rights.jpg Dưới đây là những giải thích làm thế nào để tạo user và assign quyền cho user:
  Step-1: Click vào Users/Roles link trên thanh công cụ TestLink, nó sẽ di chuyển tới trang Users/Roles.
  TL1.jpg Step-2: Click vào 'Create' button trên trang đó.
  Step-3: Nhập Username, chi tiết user và quyền trong form hiển thị sau đó click vào 'Save' button . TL2.jpg Step-4: Để assign quyền Test project cho user ta chọn tab 'Assign Test Project Roles”
  Step-5: Chọn tên Project và Role cho user trong dropdown như hình dưới: TL3.jpg Tương tự chúng ta chọn “Assign Test Plan Roles” tab và có thể assign roles cho users khác\

2. Generating Test Reports###

 • Test report là bằng chứng của việc thực hiện testing. Testlink cung cấp built-in feature để xuất ra test reports trong đa phần các format như: HTML, MS Word, MS Excel, OpenOffice Writer and OpenOffice Calc.
 • Các bước để generate ra test reports như sau:
  Step-1: Click vào “Test Reports” link trên thanh công cụ, nó sẽ di chuyển tới trang Test reports.
  Step-2: Click vào “Test Report” link bên trái panel như hình dưới: TL12.jpg Step-3 : Chọn nội dung để added vào test reports bằng cách click chọn checkbox TL13.jpg Step-4: Bạn có thể thay format report bằng cách thay đổi highlighted giá trị trong dropdown như trong hình trên.
  Step-5: Click vào thư mục Test Project hiển thị bên phải panel, Test reports sẽ được generated thành công.
  TL14.jpg

3. Export Test case/Test suite###

 • Hãy giả định rằng bạn đang sử dụng TestLink và bạn đã tạo ra một số dự án theo nó.
 • Điều gì nếu bạn muốn cài đặt TestLink trong một số máy chủ khác và bạn muốn có tất cả các Test project trong TestLink của bạn trên các máy chủ đó?
 • Tính năng Export test cases or test suites feature trở nên thuận tiện trong trường hợp đó. Bạn có thể dễ dàng export Test projects/ Test suites trong Testlink của bạn và sau đó bạn có thể import nó trong Testlink project khác trên hệ thống hoặc một phiên bản khác.
 • Tính năng Export/Import giúp để tránh việc viết tất cả các Test project hoặc tất cả các Test case một lần nữa.
 • Các bước để import/ export test case như sau:
  Step-1: Chọn test case mà bạn muốn export trên trang Test specification. TL15.jpg Step-2: Click vào icon setting bên phải panel, nó sẽ hiển thị một số hoạt động của test case
  Step-3: Click vào 'Export' button TL17.jpg Step-4: Check tất cả 4 checkbox and click vào 'Export' button, nó sẽ export ra test case đã lựa chọn trong XML format sau đó save nó vào local của bạn. Làm tương tự các bước chúng ta có thể export ra Test suite.

4. Importing Test case/Test suite###

 • Các bược để Import Test case/ Test suite như sau:
  Step-1: Chọn thư mục Test suite bạn muốn import Test case.
  Step-2: Click vào Setting icon bên phải panel, nó sẽ hiển thị tất cả hoạt động mà bạn thực hiện Test case.
  Step-3: Click vào 'Import' button trong danh sách test case operations như hình dưới: TL19.jpg Step-4: Chọn và đính kèm XML test case file mà bạn muốn exported từ Testlink sau đó click vào “Upload file” button. TL20.jpg Step-5: Test case sẽ được uploaded và hiển thị bên trái cửa sổ.
  Tương tự các bước cho việc import test suite

5. Test Metrics###

 • Cung cấp đầy đủ cái nhìn khái quát về trạng thái thực hiện các test case Để view trạng thái thực hiện của các test case ta click vào “Metrics Dashboard”. metric_dashboard.jpg Metric dashboard page mô tả như hình dưới: Test-Metric-2.jpg

6. Keyword Management###

Chúng ta có thể assign keywords tới một test case và sử dụng keywords đó để filter test case.
Step-1: Click vào “Keyword Management” link trên màn hình để di chuyển tới màn hình keyword page. Test-Metric-3.jpg Step-2: Click vào 'create keyword' button
Step-3: Input Keyword name và mô tả như hình vẽ và click vào 'save' button Test-Metric-4.jpg Keyword sẽ được tạo và hiển thị như hình dưới Test-Metric-5.jpg Step-4: Click vào “Assign to Test cases” button sẽ di chuyển tới test specification panel.

 • Chọn test case phía bên trái panel
 • Chọn keywords từ bên phải panel và assign nó tới test case bằng cách clicking [=>] button. Test-Metric-6.jpg Click và 'Save' button, keywords sẽ được assign cho test case. Chúng ta có thể verify nó bằng cách vào từng test case cụ thể trong test specification.

7. Filtering test cases based on Keyword###

User có thể filter test cases dựa trên keyword đã được assign cho test case đó.
Step-1: Vào Test specification panel và lựa chọn keyword từ Filters section và sau đó click vào 'apply' button. Test case sẽ được filter và hiển thị bên trái panel Test-Metrics-6.jpg Test-Metric-7.jpg

8. Kết luận###

 • Testlink là tool quản lý test case rất hữu ích, chúng ta có thể sử dụng test link để tạo requirement, assign test case to test plan, assign test case to requirement, thực hiện test case, tạo user, assign quyền quản lý test case, export test report, export/import test case, quản lý test case nhanh gọn bằng keyword phục vụ mục đích filter nhanh chóng.

All Rights Reserved