Hoàng Minh Tuấn

@Hoang.Minh.TuanTuan

Rủi ro trong phát triển phần mềm

Kiểm định(Verification) và thẩm định(Validation) phần mềm

986 0 0
0

Khởi đầu với kiểm thử thâm nhập ứng dụng Web (Phần 2)

145 0 0
0

Khởi đầu với kiểm thử thâm nhập ứng dụng Web (Phần 1)

260 1 0
0

Tại sao Performance Testing ngày càng trở nên quan trọng? (Phần 3)

128 1 0
1

Tại sao Performance Testing ngày càng trở nên quan trọng? (Phần 2)

104 1 0
0

Tại sao Performance Testing ngày càng trở nên quan trọng?

177 0 0
0

Fake GPS – đơn giản mà hữu dụng

Sử dụng file PDF trên Google Drive dễ dàng hơn

300 2 0
1

Tìm hiểu về một số cách tấn công mạng

505 4 0
1

Kiểm tra ứng dụng website với các quy trình chuẩn

246 3 0
0

Giới thiệu tổng quan về LoadUI testing tool

155 2 0
0

Online Broken Link Checker

144 1 0
0

Performance Testing and Load testing using vPerformer

Kiểm thử Agile và vai trò của kiểm thử viên Agile

Tìm hiểu về Geb trên Jenkins