Testing

Testing

Sort by: Newest posts

Tìm hiểu về Geb trên Jenkins

612 4 1
4

Tìm hiểu về Casperjs

1.2K 0 1
0

Tìm hiểu về rspec trong rails

3.0K 4 1
9

How to install selenium test in Centos OS

505 1 1
1

Part 3: Giới thiệu về mã nguồn mở TestNG dành cho kiểm thử phần mềm

316 0 0
0

Part 2: Giới thiệu về mã nguồn mở TestNG dành cho kiểm thử phần mềm

782 0 0
0

Part 1: Giới thiệu về mã nguồn mở TestNG dành cho kiểm thử phần mềm

1.9K 0 0
0

Sử dụng Jasmine và Karma với AngularJS

2.7K 5 0
2

KIỂM THỬ ỨNG DỤNG WEB (WEB APPLICATION TESTING)

11.3K 4 0
8

BrowserStack: Công cụ kiểm thử website trên nhiều trình duyệt

2.4K 2 0
1

TESTING RAILS APPLICATIONS

275 0 0
1

TEST TOOL: SELENIUM IDE

932 0 0
1

Capybara RSpec turnipを使ってエンドツーエンドテストをする

802 0 0
0

MỘT SỐ BUG THƯỜNG GẶP TRONG QUÁ TRÌNH TEST WEB APPLICATION

4.6K 3 0
2

Luận về UI trên smartphone : làm theo tất cả những gì user và khách hàng yêu cầu, 99% sẽ dẫn đến việc phá tan tành một ứng dụng

1.4K 13 0
7

Tổng quan về đảm bảo chất lượng phần mềm

6.6K 2 0
1

BDD với Cucumber trong Ruby on Rails

726 2 0
2

Sơ lược về biểu đồ xương cá và sử dụng biểu đồ xương cá trong quản lý chất lượng dự án test.

23.2K 16 1
7

KIỂM THỬ THỦ CÔNG (Manual Testing) VÀ KIỂM THỬ TỰ ĐỘNG (Automated Testing)

11.2K 2 0
1

Những lưu ý khi kiểm thử một website

7.1K 11 1
5