Testing

Testing

Sort by: Newest posts

Tìm hiểu về Geb trên Jenkins

579 4 1
4

Tìm hiểu về Casperjs

1.1K 0 1
0

Tìm hiểu về rspec trong rails

2.8K 4 1
8

How to install selenium test in Centos OS

461 1 1
1

Part 3: Giới thiệu về mã nguồn mở TestNG dành cho kiểm thử phần mềm

296 0 0
0

Part 2: Giới thiệu về mã nguồn mở TestNG dành cho kiểm thử phần mềm

757 0 0
0

Part 1: Giới thiệu về mã nguồn mở TestNG dành cho kiểm thử phần mềm

1.8K 0 0
0

Sử dụng Jasmine và Karma với AngularJS

2.5K 5 0
2

KIỂM THỬ ỨNG DỤNG WEB (WEB APPLICATION TESTING)

10.4K 4 0
8

BrowserStack: Công cụ kiểm thử website trên nhiều trình duyệt

2.1K 2 0
1

TESTING RAILS APPLICATIONS

258 0 0
1

TEST TOOL: SELENIUM IDE

840 0 0
1

Capybara RSpec turnipを使ってエンドツーエンドテストをする

787 0 0
0

MỘT SỐ BUG THƯỜNG GẶP TRONG QUÁ TRÌNH TEST WEB APPLICATION

4.1K 3 0
2

Luận về UI trên smartphone : làm theo tất cả những gì user và khách hàng yêu cầu, 99% sẽ dẫn đến việc phá tan tành một ứng dụng

1.4K 13 0
7

Tổng quan về đảm bảo chất lượng phần mềm

6.0K 2 0
1

BDD với Cucumber trong Ruby on Rails

669 2 0
2

Sơ lược về biểu đồ xương cá và sử dụng biểu đồ xương cá trong quản lý chất lượng dự án test.

22.8K 16 1
7

KIỂM THỬ THỦ CÔNG (Manual Testing) VÀ KIỂM THỬ TỰ ĐỘNG (Automated Testing)

9.9K 1 0
1

Những lưu ý khi kiểm thử một website

6.4K 10 1
5