Testing

Testing

Sort by: Newest posts

TESTING RAILS APPLICATIONS

249 0 0
1

TEST TOOL: SELENIUM IDE

803 0 0
1

Capybara RSpec turnipを使ってエンドツーエンドテストをする

775 0 0
0

MỘT SỐ BUG THƯỜNG GẶP TRONG QUÁ TRÌNH TEST WEB APPLICATION

4.0K 3 0
2

Luận về UI trên smartphone : làm theo tất cả những gì user và khách hàng yêu cầu, 99% sẽ dẫn đến việc phá tan tành một ứng dụng

1.4K 13 0
7

Tổng quan về đảm bảo chất lượng phần mềm

5.8K 2 0
1

BDD với Cucumber trong Ruby on Rails

654 2 0
2

Sơ lược về biểu đồ xương cá và sử dụng biểu đồ xương cá trong quản lý chất lượng dự án test.

22.6K 16 1
7

KIỂM THỬ THỦ CÔNG (Manual Testing) VÀ KIỂM THỬ TỰ ĐỘNG (Automated Testing)

9.4K 1 0
1

Những lưu ý khi kiểm thử một website

6.1K 9 1
6

Instruments & Automation Test in iOS - Mac OS

563 0 0
0

Tìm hiểu chương hai và chương ba của giáo trình ISTQB_CTFL_Syll 2011

3.6K 6 1
6

Mô hình Agile trong phát triển và kiểm thử phầm mềm

23.1K 11 1
15

Tìm hiểu sơ lược về Phantomjs

3.2K 0 0
1

Tìm Hiểu Quy trình kiểm tra phần mềm

1.6K 4 0
0

[ThaoVTP] Tìm hiểu về test software

2.4K 3 0
1

Tìm hiểu về ISTQB Certification – Foundation Level syllabus - Phần 2

2.2K 3 0
1

Tìm hiểu chương một và chương hai của giáo trình ISTQB_CTFL_Syll 2011

4.7K 5 0
6

Learn about BDD and behat

166 0 1
0

Tìm hiểu về ISTQB Certification – Foundation Level syllabus

3.0K 2 0
-1