QA

QA

Sort by: Newest posts
Avatar

Agile Scrum là gì? Và nó mang lại lợi ích như thế nào với dự án phần mềm? (P1)

21.7K 15 0
11
Avatar

Audio Testing - from ZERO to HERO

815 1 1
  • Avatar
9
Avatar

Điều gì sẽ xảy ra nếu khách hàng không thể tái tạo lỗi của bạn?

204 2 0
1
Avatar

Giới thiệu về Test Scenario

10.1K 2 0
1
Avatar

Cách kiểm tra trang web thương mại điện tử

1.2K 2 0
5
Avatar

Cách quản lí ticket trên tool (Redmine/Backlog)

1.4K 0 0
1
Avatar

Làm thế nào để kiểm tra một ứng dụng định vị

312 0 0
1
Avatar

Hou-ren-sou có tầm quan trọng như thế nào trong dự án phần mềm?

776 2 0
4
Avatar

Jenkins Basic trong Automation Testing

2.0K 2 1
  • Avatar
1
Avatar

MỘT SỐ THAO TÁC CƠ BẢN TRÊN MYSQL MÀ TESTER/QA NÊN BIẾT (Phần 3)

320 1 0
1
Avatar

Quản lý công việc hiệu quả

1.0K 0 0
1
Avatar

4 giải pháp năng suất cho các nhóm vào năm 2021

57 0 0
0
Avatar

4 yếu tố chiến lược của kiểm thử liên tục (continuous testing) mang lại hiệu quả cao

303 1 0
0
Avatar

Sự khác nhau giữa Automation Testing với Manual Testing

754 1 1
  • Avatar
2
Avatar

Những quan điểm sai lầm khiến bạn không trở thành một Tester chuyên nghiệp

174 0 0
0
Avatar

Chat bot testing - Part 2

911 0 0
0
Avatar

7 kỹ năng kiểm thử phần mềm hiệu quả bạn cần biết

246 1 0
0
Avatar

Top 25 Selenium WebDriver Command nên biết

4.6K 2 0
1
Avatar

Phân loại website và những điều cần nhớ khi kiểm thử - (Phần 1)

765 0 0
0
Avatar

5 câu hỏi cơ bản có thể đặt ra khi kiểm thử khả năng sử dụng

75 1 0
0
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.