QA

QA

Sort by: Newest posts
Avatar

Giới thiệu về Test Scenario

6.6K 2 0
1
Avatar

Cách kiểm tra trang web thương mại điện tử

1.0K 2 0
5
Avatar

Cách quản lí ticket trên tool (Redmine/Backlog)

993 1 0
1
Avatar

Làm thế nào để kiểm tra một ứng dụng định vị

231 0 0
1
Avatar

Hou-ren-sou có tầm quan trọng như thế nào trong dự án phần mềm?

587 3 0
4
Avatar

Jenkins Basic trong Automation Testing

1.4K 2 1
  • Avatar
1
Avatar

MỘT SỐ THAO TÁC CƠ BẢN TRÊN MYSQL MÀ TESTER/QA NÊN BIẾT (Phần 3)

263 1 0
1
Avatar

Quản lý công việc hiệu quả

949 0 0
1
Avatar

4 giải pháp năng suất cho các nhóm vào năm 2021

52 0 0
0
Avatar

4 yếu tố chiến lược của kiểm thử liên tục (continuous testing) mang lại hiệu quả cao

208 1 0
0
Avatar

Sự khác nhau giữa Automation Testing với Manual Testing

646 1 1
  • Avatar
2
Avatar

Những quan điểm sai lầm khiến bạn không trở thành một Tester chuyên nghiệp

130 0 0
0
Avatar

Chat bot testing - Part 2

599 0 0
0
Avatar

7 kỹ năng kiểm thử phần mềm hiệu quả bạn cần biết

181 1 0
0
Avatar

Top 25 Selenium WebDriver Command nên biết

3.2K 2 0
1
Avatar

Phân loại website và những điều cần nhớ khi kiểm thử - (Phần 1)

587 0 0
0
Avatar

5 câu hỏi cơ bản có thể đặt ra khi kiểm thử khả năng sử dụng

59 1 0
0
Avatar

Các bước cơ bản để lập Test Plan một cách dễ dàng

461 0 0
-1
Avatar

Sanity Testing và Smoke Testing: Giới thiệu và sự khác biệt

299 0 0
0
Avatar

Chat bot testing - Part 1

800 0 0
0
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.