QA

Software Test Estimation - Bắt buộc tester cần biết

1389 4 0
1

Plan khối lượng công việc của QA/tester khi thực hiện dự án/task (Số testcase)

Cách kiểm tra tính năng Email của một ứng dụng

73 0 0
0

4 Sai lầm phổ biến của tôi khi là một Tester

230 0 0
0

Vòng đời kiểm thử trong một vài mô hình phát triển phần mềm phổ biến hiện nay

1002 2 0
0

Phân biệt các khái niệm dễ nhầm lẫn trong kiểm thử phần mềm

389 0 0
1

Tìm hiểu về Selendroid (Phần 2)

103 0 0
1

Tìm hiểu về Database(Data) Testing

310 0 0
0

Các câu lệnh trong Advanced SQL + SQL Functions.

133 1 0
3

Tìm hiểu về Software Testing Life Cycle (STLC)

243 0 0
2

Các lý do nên học SQL và các câu hỏi thường gặp về SQL dành cho tester

1732 4 0
1

Tầm quan trọng của việc trao đổi thông tin giữa Dev và Test

63 0 0
0

Database Testing

Quy trình phân tích nghiệp vụ: 8 bước để trở thành 1 BA tốt

349 0 0
0

Làm thế nào để Review Tài liệu SRS và Tạo kịch bản thử nghiệm

346 0 0
1

Checklist test trang web thương mại điện tử

1746 7 0
1

In-app billing trên mobile và các quan điểm test

1363 1 0
1

Bạn chọn QA là nghề nghiệp hay công việc ?

240 2 0
5

Khi nào thì sử dụng Automation Testing?

1022 0 0
0

Top 10 đầu sách Agile Tester nên đọc

421 0 0
0