QA

QA

Sort by: Newest posts
Avatar

Kiểm thử hiệu suất của ứng dụng trên thiết bị di động: CheckList, Tools (Andriod & iOS)

211 0 0
0
Avatar

Một số các câu hỏi và câu trả lời phỏng vấn về Agile ? (Phần II)

3.9K 2 0
0
Avatar

[QA] 4 Extension không thể bỏ qua cho QA

670 2 1
  • Avatar
3
Avatar

Kiểm tra mức độ hiển thị của các thành phần web bằng các lệnh WebDriver

1.2K 2 0
0
Avatar

Xử lý Dropdown list với Selenium Webdriver

3.8K 3 0
1
Avatar

Smoke Testing Vs Sanity Testing: Sự khác biệt và các ví dụ minh họa (Phần 1)

194 1 0
0
Avatar

Các điều cần chú ý khi thực hiện việc kiểm thử trang Web

631 1 0
0
Avatar

Các giai đoạn kiểm thử phần mềm Testing Levels

6.3K 2 0
1
Avatar

13 Software Testing Trends trong năm 2020

692 0 0
0
Avatar

Email Validation Testing

440 1 0
1
Avatar

Khác nhau giữa kiểm thử chức năng và kiểm thử phi chức năng

4.4K 1 0
1
Avatar

10 lời khuyên về nghề kiểm thử dành cho những Testers mới

337 1 0
0
Avatar

Làm quen với kiểm thử ứng dụng trên AppleWatch

144 0 0
4
Avatar

QA trong mô hình Agile

1.0K 2 0
0
Avatar

Tìm hiểu về front-end testing và back-end testing

422 0 0
0
Avatar

QA hết thời?

344 1 0
0
Avatar

Test tự động - khi nào và vì sao sử dụng?

403 1 0
0
Avatar

Cải tiến quy trình Kiểm thử (TPI) bằng Mô hình PDCA

336 1 0
1
Avatar

API Testing - Phần 4 - Các loại API và dịch vụ Web phổ biến

1.6K 2 0
1
Avatar

Sử dụng TestNG Framework trong tạo kịch bản Selenium

2.7K 2 0
0
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.