QA

QA

Sort by: Newest posts
Avatar

Kiểm tra mức độ hiển thị của các thành phần web bằng các lệnh WebDriver

943 2 0
0
Avatar

Xử lý Dropdown list với Selenium Webdriver

2.8K 3 0
1
Avatar

Smoke Testing Vs Sanity Testing: Sự khác biệt và các ví dụ minh họa (Phần 1)

160 1 0
0
Avatar

Các điều cần chú ý khi thực hiện việc kiểm thử trang Web

503 1 0
0
Avatar

Các giai đoạn kiểm thử phần mềm Testing Levels

5.4K 1 0
1
Avatar

13 Software Testing Trends trong năm 2020

658 0 0
0
Avatar

Email Validation Testing

320 1 0
1
Avatar

Khác nhau giữa kiểm thử chức năng và kiểm thử phi chức năng

3.3K 1 0
1
Avatar

10 lời khuyên về nghề kiểm thử dành cho những Testers mới

298 1 0
0
Avatar

Làm quen với kiểm thử ứng dụng trên AppleWatch

124 0 0
4
Avatar

QA trong mô hình Agile

833 2 0
0
Avatar

Tìm hiểu về front-end testing và back-end testing

310 0 0
0
Avatar

QA hết thời?

291 1 0
0
Avatar

Test tự động - khi nào và vì sao sử dụng?

326 1 0
0
Avatar

Cải tiến quy trình Kiểm thử (TPI) bằng Mô hình PDCA

274 1 0
1
Avatar

API Testing - Phần 4 - Các loại API và dịch vụ Web phổ biến

1.3K 2 0
1
Avatar

Sử dụng TestNG Framework trong tạo kịch bản Selenium

2.1K 2 0
0
Avatar

5 vấn đề nghiêm trọng với các nhóm QA lớn

305 1 0
1
Avatar

Trau dồi Kỹ năng giao tiếp của QA

583 0 2
  • Avatar
  • Avatar
1
Avatar

Sự khác biệt giữa Performance Testing, Load Testing và Stress Testing

591 1 0
0
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.