QA

Tích hợp cucumber với selenium

237 2 0
0

Quản lý rủi ro khi thực thi kiểm thử (Test Execution)

145 0 0
0

8 Ngộ nhận phổ biến về nghề kiểm thử phần mềm

366 1 0
2

Khi nào Cần tự động hóa và Tại sao?

90 0 0
1

Tìm hiểu về testNG framework (Phần 2)

335 1 0
0

Giới thiệu các công cụ so sánh files (Diff) dành cho Linux/Ubuntu tốt nhất

10 Thực tiễn đối với nhóm QA để bàn giao sản phẩm chất lượng, nhanh

41 0 0
0

Tìm hiểu về kiểm thử chức năng (Functionality Testing)

1126 2 0
0

Sử dụng Cause Effect Graph - Đồ thị nguyên nhân kết quả trong thiết kế Testcase

437 0 0
0

ScrumBut Là gì

147 3 0
2

Làm thế nào để quản lý rủi ro trong suốt quá trình lập kế hoạch kiểm thử (test planning phase)

424 0 0
0

Cung cấp các bằng chứng kiểm thử của bạn

Usability Testing - Kiểm thử tính hữu dụng của phần mềm ( Phần 1 )

103 0 0
0

12 nhiệm vụ của một kỹ sư kiểm thử Agile chuyên nghiệp - P2

87 0 0
0

Tìm hiểu Appium

353 0 0
1

Introduction Selenium

253 0 0
1

Test cases cho upload file

1417 10 0
9

Các trường hợp test cơ bản

1711 4 0
1

Khảo sát đặc tả và mã nguồn (Phần 1)

[MOJITO] - Hướng dẫn sử dụng Jmeter để Test Performance cho hệ thống website

5175 0 0
3