Nguyễn Thị Hoa

@nguyenhoa

Hãy cẩn thận khi sử dụng Wifi Công Cộng và các mạng Wifi miễn phí

153 0 0
0

Shift Left Testing - Bí quyết cho Phần mềm thành công

32 0 0
0

Viết Test Case từ 1 Scenario đã có

221 1 0
0

Tester và Developer, ai kiếm được nhiều tiền hơn?

580 0 0
2

Làm thế nào để lựa chọn chính xác được những TCs cho Kiểm thử tự động (để đạt được một Positive Automation ROI )

56 2 0
0

Lập kế hoạch cho những thách thức khi kiểm thử Mobile

87 0 0
0

Kiểm thử hiệu năng và kiểm thử bảo mật

Một số phương pháp bảo mật bảo vệ website của bạn tránh khỏi Hacker

10 mẹo hữu ích cho các lập trình viên Ruby on Rails (RoR)

227 2 0
1

Wearables Device : Một ngành công nghiệp mới đầy tiềm năng

530 0 0
0

Why AJAX Isn’t Enough - Tại sao nói chỉ mình AJAX là chưa đủ???

246 1 0
0

Tìm hiểu về JQuery Mobile (P.2)

172 0 0
0

Tìm hiểu về JQuery Mobile (P.1)

Tổng quan về XML DOM

586 2 0
0

Tạo game HTML đơn giản (P.2)

Làm Game đơn giản với HTML và Javascript (P.1)

2739 2 0
1

Metaprogramming trong Ruby

Block, Proc và Lambda trong Ruby

2664 12 0
13

Desktop IDE trong phát triển ứng dụng web

Uploading Files to Amazon S3 with Paperclip

354 0 0
0