@translate

@translate

Sort by: Newest posts

So sánh các đặc điểm của Dev khi làm việc tại Nhật và tại nước ngoài

295 0 1
7

Introductory knowledge of Internet of Things (IoT)

29 0 0
1

Kiểm thử khả năng tiếp cận

29 0 0
0

Tùy chỉnh Exceptions trong Python

58 0 0
1

Introductory knowledge of Artificial Intelligence

130 0 0
1

Kỹ năng quản lý dự án để thành công trong công việc

249 1 0
0

Tìm hiểu về Test Harness

36 0 0
0

Lỗi và các ngoại lệ tích hợp trong Python

66 0 0
3

Phân biệt QA và QC

75 0 0
2

Chiến lược kiểm thử ứng dụng di động

36 0 0
0

Tìm hiểu về Positive Testing and Negative Testing

39 0 0
0

Lập trình viên không phải là một tester giỏi

83 0 0
-1

Hướng dẫn cho người mới bắt đầu về thử nghiệm giao diện người dùng (UI)

110 1 0
1

Tìm hiểu về Regression Testing (Kiểm thử hồi quy)

44 0 0
0

Tìm hiểu về Sanity Testing

61 0 0
0

Test hiệu năng - Công cụ, các bước và cách thực hành

60 0 0
0

7 kỹ năng kiểm thử phần mềm hiệu quả bạn cần biết

87 1 0
0

Làm thế nào để quản lý cơn tức giận?

145 0 0
3

Hướng dẫn kiểm tra ứng dụng iOS: Thủ công & Tự động hóa

101 0 2
0

Các trường hợp kiểm thử thường gặp cho web control

102 0 0
0