@translate

@translate

Sort by: Newest posts
Avatar

Learn Scrum

75 0 0
0
Avatar

7 Lợi ích của Kiến trúc Microservices

559 1 0
0
Avatar

Learn Kanban

121 0 0
3
Avatar

Tản mạn về logical thinking

479 0 0
0
Avatar

Các loại tài liệu khi thiết kế hệ thống

4.0K 3 0
1
Avatar

Introductory knowledge of E-Commerce

201 1 0
1
Avatar

Đối số trong Python

2.7K 0 0
2
Avatar

S/W Development Life Cycle (SDLC)

1.1K 2 0
2
Avatar

Đệ Quy trong Python

7.4K 2 0
6
Avatar

Các cách để cải thiện chất lượng phần mềm

2.0K 0 0
0
Avatar

Cloud Computing Basics

274 3 0
0
Avatar

Lập Trình Hướng Đối Tượng trong Python

3.8K 2 0
4
Avatar

So sánh các đặc điểm của Dev khi làm việc tại Nhật và tại nước ngoài

681 0 1
  • Avatar
8
Avatar

Introductory knowledge of Internet of Things (IoT)

178 0 0
1
Avatar

Kiểm thử khả năng tiếp cận

261 0 0
0
Avatar

Tùy chỉnh Exceptions trong Python

323 0 0
2
Avatar

Introductory knowledge of Artificial Intelligence

262 0 0
1
Avatar

Kỹ năng quản lý dự án để thành công trong công việc

870 1 0
0
Avatar

Tìm hiểu về Test Harness

1.6K 0 0
0
Avatar

Lỗi và các ngoại lệ tích hợp trong Python

1.8K 0 0
2
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.