QA

QA

Sort by: Newest posts
Avatar

MỘT SỐ THAO TÁC CƠ BẢN TRÊN MYSQL MÀ TESTER/QA NÊN BIẾT (Phần 2)

550 1 0
2
Avatar

Robotic Process Automation (RPA)

2.6K 0 0
0
Avatar

Xử lý Alert/Popup trong Selenium WebDriver – Selenium Tutorial #16

4.5K 1 0
0
Avatar

Kiểm thử website là gì? – Tầm quan trong của quy trình kiểm thử website bạn không thể bỏ qua

445 0 0
0
Avatar

Component Testing - Kiểm thử thành phần

3.4K 1 0
1
Avatar

Software Testing as a Career Path (Skills, Salary, Growth)

967 0 0
0
Avatar

Tìm hiểu về Kiểm thử tích hợp hệ thống (SIT)

669 1 0
1
Avatar

5 mẹo đơn giản để việc kiểm thử của bạn trở lên đơn giản

144 0 0
0
Avatar

Smoke Testing Vs Sanity Testing: Sự khác biệt và các ví dụ minh họa (Phần 2)

378 2 0
0
Avatar

Thử nghiệm thăm dò - Exploratory trong Agile

79 0 0
0
Avatar

Những kiến thức cần nắm được để được promote lên vị trí Test Leader / Test Manager (P1)

356 2 0
1
Avatar

Một số các câu hỏi và câu trả lời phỏng vấn về Agile ? (Phần III)

1.6K 2 0
1
Avatar

Giới thiệu về Katalon Studio - Công cụ kiểm thử tự động đến từ Việt Nam

2.5K 0 0
0
Avatar

Data migration testing tutorial

462 1 0
0
Avatar

Tìm hiểu về White box Testing

913 0 0
0
Avatar

Tìm hiểu về Game Testing

822 0 0
0
Avatar

Integration Testing -Kiểm thử tích hợp

222 1 0
1
Avatar

Kiểm thử hiệu suất của ứng dụng trên thiết bị di động: CheckList, Tools (Andriod & iOS)

193 0 0
0
Avatar

Một số các câu hỏi và câu trả lời phỏng vấn về Agile ? (Phần II)

3.2K 2 0
-1
Avatar

[QA] 4 Extension không thể bỏ qua cho QA

587 2 1
  • Avatar
3
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.