QA

QA

Sort by: Newest posts
Avatar

Các bước cơ bản để lập Test Plan một cách dễ dàng

590 0 0
-1
Avatar

Sanity Testing và Smoke Testing: Giới thiệu và sự khác biệt

389 0 0
0
Avatar

Chat bot testing - Part 1

1.1K 0 0
0
Avatar

MỘT SỐ THAO TÁC CƠ BẢN TRÊN MYSQL MÀ TESTER/QA NÊN BIẾT (Phần 2)

701 1 0
2
Avatar

Robotic Process Automation (RPA)

3.9K 1 0
0
Avatar

Xử lý Alert/Popup trong Selenium WebDriver – Selenium Tutorial #16

6.0K 1 0
0
Avatar

Kiểm thử website là gì? – Tầm quan trong của quy trình kiểm thử website bạn không thể bỏ qua

793 0 0
0
Avatar

Component Testing - Kiểm thử thành phần

4.8K 1 0
2
Avatar

Software Testing as a Career Path (Skills, Salary, Growth)

1.2K 0 0
0
Avatar

Tìm hiểu về Kiểm thử tích hợp hệ thống (SIT)

803 1 0
1
Avatar

5 mẹo đơn giản để việc kiểm thử của bạn trở lên đơn giản

159 0 0
0
Avatar

Smoke Testing Vs Sanity Testing: Sự khác biệt và các ví dụ minh họa (Phần 2)

602 2 1
  • Avatar
0
Avatar

Thử nghiệm thăm dò - Exploratory trong Agile

105 0 0
0
Avatar

Những kiến thức cần nắm được để được promote lên vị trí Test Leader / Test Manager (P1)

487 2 0
2
Avatar

Một số các câu hỏi và câu trả lời phỏng vấn về Agile ? (Phần III)

1.9K 2 0
1
Avatar

Giới thiệu về Katalon Studio - Công cụ kiểm thử tự động đến từ Việt Nam

3.6K 0 0
0
Avatar

Data migration testing tutorial

609 1 0
0
Avatar

Tìm hiểu về White box Testing

1.9K 0 0
0
Avatar

Tìm hiểu về Game Testing

1.3K 0 0
0
Avatar

Integration Testing -Kiểm thử tích hợp

347 1 0
1
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.