QA

Những kiến thức cơ bản về API rest testing

856 2 0
2

Vai trò của QA - Thực sự là gì?

154 0 0
1

Giới thiệu về Domain analysis testing

45 0 0
0

Hướng dẫn cho người mới bắt đầu về Kiểm thử ứng dụng trên điện thoại di động

280 0 0
2

Các câu lệnh cần thiết khi QA sử dụng Cassandra

139 1 0
1

Làm thế nào để không bị trả lại lỗi đã log

57 0 0
1

6 Nguyên tắc vàng để tạo nên một hình ảnh QA tuyệt vời

100 0 0
0

Sự khác biệt giữa iOS và Android

1919 5 0
5

Software Test Estimation - Bắt buộc tester cần biết

1636 5 0
0

Plan khối lượng công việc của QA/tester khi thực hiện dự án/task (Số testcase)

375 8 4
7

Cách kiểm tra tính năng Email của một ứng dụng

103 0 0
0

4 Sai lầm phổ biến của tôi khi là một Tester

257 0 0
0

Vòng đời kiểm thử trong một vài mô hình phát triển phần mềm phổ biến hiện nay

1520 2 0
0

Phân biệt các khái niệm dễ nhầm lẫn trong kiểm thử phần mềm

483 0 0
1

Tìm hiểu về Selendroid (Phần 2)

117 1 0
1

Tìm hiểu về Database(Data) Testing

382 0 0
0

Các câu lệnh trong Advanced SQL + SQL Functions.

178 1 0
3

Tìm hiểu về Software Testing Life Cycle (STLC)

325 0 0
2

Các lý do nên học SQL và các câu hỏi thường gặp về SQL dành cho tester

2225 4 0
2

Tầm quan trọng của việc trao đổi thông tin giữa Dev và Test

75 0 0
0