QA

QA

Sort by: Newest posts
Avatar

API Testing (phần 1)

386 1 0
1
Avatar

5 vấn đề trong kiểm thử và phương pháp giải quyết

274 0 0
0
Avatar

Các câu hỏi chung - thường gặp khi thực hiện kiểm thử.

498 0 0
0
Avatar

Phân loại website và những điều cần nhớ khi kiểm thử - (Phần 2)

86 0 0
0
Avatar

Interrupt Testing - Kiểm thử gián đoạn trên ứng dụng di động

357 1 0
-1
Avatar

MỘT SỐ THAO TÁC CƠ BẢN TRÊN MYSQL MÀ TESTER/QA NÊN BIẾT (Phần 4)

428 0 0
0
Avatar

Some reasons Why Your App Could Be Rejected by Apple

646 1 0
1
Avatar

Tổng quan về Agile - Scrum

723 1 0
1
Avatar

Meme rule the testing world - Góc nhìn khác của việc testing qua meme

386 1 0
2
Avatar

Giới thiệu về Security Testing và một số điều cần lưu ý khi thực hiện kiểm thử phần mềm

786 0 0
1
Avatar

Integration testing - Kiểm thử tích hợp

966 0 0
3
Avatar

Hướng dẫn kiểm thử một ứng dụng đặt xe

279 2 0
2
Avatar

Function testing (Phân loại và ví dụ)

3.0K 4 0
2
Avatar

Test script là gì? Các bước chuyển test case thành test script

6.5K 1 0
1
Avatar

Static testing

368 1 0
0
Avatar

Reliability Testing: Định nghĩa, phương pháp, công cụ hỗ trợ, ví dụ

4.3K 0 0
1
Avatar

HOW TO FIND DUPLICATE VALUES IN SQL

4.6K 5 2
  • Avatar
  • Avatar
7
Avatar

Ưu điểm và nhược điểm của Test Matrix

4.8K 0 0
1
Avatar

Tìm hiểu về Kiểm thử chức năng đăng xuất - Logout Functionality

2.4K 7 0
11
Avatar

Kanban là gì? Thẻ, Bảng, Nguyên tắc cốt lõi và Thực hành

2.3K 0 0
1
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.