QA

Ước tính thời gian cho kiểm thử phần mềm

68 0 0
0

Thay đổi mindset về kiểm thử dựa trên Nguyên lí Agile

74 1 0
0

Tại sao không có thứ gọi là Testcase kiểm thử phi chức năng?

55 0 0
0

Giảng dạy và hướng dẫn

Comparison Testing

32 1 0
1

Mẫu Test Case tốt nhất kèm ví dụ

2201 4 0
3

Kiểm tra thay đổi UI trong các ứng dụng web lớn

90 0 0
1

Kiểm tra tính năng Email của một ứng dụng

54 0 0
1

Một số điểm cần lưu ý khi test website thương mại điện tử

738 2 0
2

Các câu lệnh cơ bản khi QA sử dụng với Dynamodb

41 0 0
7

Excel VBA: Giới thiệu về Macros trong Excel

211 0 0
0

Ad-hoc Testing: làm thế nào để phát hiện ra bug mà không có quy trình kiểm thử chính thức

424 2 0
0

Quá trình xây dựng kế hoạch cho việc kiểm thử hiệu năng (What to include in a performance test plan) Phần 2

35 0 0
0

Tại sao cần phải phân tích tác động trong kiểm thử phần mềm? Một số ví dụ thực tế.

25 1 0
0

Reading excel file, excute test and export results to excel with Selenium

141 0 0
0

Làm sao để lựa chọn kỹ thuật test hiệu quả nhất?

693 0 0
1

Quản lý test data bằng tính năng Thu thập dữ liệu trong IBM Rational Quality Manager

23 0 0
0

Vì sao Kiểm thử viên và Lập trình viên không phải kẻ thù của nhau

Kiểm thử Game và cách tạo Testcases/Checklist

166 0 0
2

Làm thế nào để kiểm tra lưu lượng của website

397 1 0
1