QA

QA

Sort by: Newest posts
Avatar

5 vấn đề trong kiểm thử và phương pháp giải quyết

210 0 0
0
Avatar

Các câu hỏi chung - thường gặp khi thực hiện kiểm thử.

440 0 0
0
Avatar

Phân loại website và những điều cần nhớ khi kiểm thử - (Phần 2)

80 0 0
0
Avatar

Interrupt Testing - Kiểm thử gián đoạn trên ứng dụng di động

294 1 0
-1
Avatar

MỘT SỐ THAO TÁC CƠ BẢN TRÊN MYSQL MÀ TESTER/QA NÊN BIẾT (Phần 4)

305 0 0
0
Avatar

Some reasons Why Your App Could Be Rejected by Apple

497 1 0
1
Avatar

Tổng quan về Agile - Scrum

588 1 0
1
Avatar

Meme rule the testing world - Góc nhìn khác của việc testing qua meme

321 1 0
2
Avatar

Giới thiệu về Security Testing và một số điều cần lưu ý khi thực hiện kiểm thử phần mềm

657 0 0
1
Avatar

Integration testing - Kiểm thử tích hợp

836 0 0
2
Avatar

Hướng dẫn kiểm thử một ứng dụng đặt xe

195 2 0
2
Avatar

Function testing (Phân loại và ví dụ)

2.1K 3 0
2
Avatar

Test script là gì? Các bước chuyển test case thành test script

4.2K 1 0
1
Avatar

Static testing

271 1 0
0
Avatar

Reliability Testing: Định nghĩa, phương pháp, công cụ hỗ trợ, ví dụ

3.2K 0 0
1
Avatar

HOW TO FIND DUPLICATE VALUES IN SQL

2.7K 5 2
  • Avatar
  • Avatar
7
Avatar

Ưu điểm và nhược điểm của Test Matrix

3.7K 0 0
1
Avatar

Tìm hiểu về Kiểm thử chức năng đăng xuất - Logout Functionality

1.9K 7 0
11
Avatar

Kanban là gì? Thẻ, Bảng, Nguyên tắc cốt lõi và Thực hành

1.7K 0 0
1
Avatar

Phân tích kết quả test JMeter với các Listener.

2.1K 3 0
1
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.