QA

QA

Sort by: Newest posts
Avatar

Cách tạo một trường hợp kiểm thử tự động cơ bản bằng Katalon Studio

444 0 0
0
Avatar

File QA Management có tầm quan trọng như thế nào đối với QA/Tester?

429 4 2
  • Avatar
  • Avatar
1
Avatar

Cost of Quality - Chi phí cho chất lượng sản phẩm là gì?

912 0 0
1
Avatar

Tổng quan về Agile - Phần 2

243 1 0
0
Avatar

Hướng dẫn đầy đủ cho Quy trình quản lý kiểm thử

400 0 0
1
Avatar

Thực hiện kiểm thử ứng dụng trên nền tảng SmartTV, nên làm thế nào cho đúng?

62 0 0
0
Avatar

UX, UI, and Usability Testing (Phần một)

783 1 2
  • Avatar
  • Avatar
2
Avatar

Tất tần tật về QA - All about QA job Description, Roles, Duties and Career path.

479 0 0
1
Avatar

Web Application Testing: Hướng dẫn 8 bước để thực hiện kiểm trử trang web

267 1 0
-1
Avatar

Performance Testing, Load Testing và Stress Testing

1.2K 2 0
2
Avatar

DATES FUNCTIONS IN SQL

1.2K 0 0
1
Avatar

Kiểm thử Jmeter với bộ data có sẵn - JMeter with CSV data set config

1.5K 1 0
1
Avatar

Các quan điểm test khi thực hiện kiểm thử biểu đồ và đồ thị

685 1 1
  • Avatar
1
Avatar

Change request là gì? cách quản lý Change request

2.0K 0 0
2
Avatar

Cổng thanh toán điện tử là gì? Một số case kiểm thử cho thanh toán điện tử

338 0 0
0
Avatar

What Should Be Your Expectations From The QA Team Lead?

67 0 0
0
Avatar

API Testing (phần 1)

238 1 0
2
Avatar

5 vấn đề trong kiểm thử và phương pháp giải quyết

177 0 0
0
Avatar

Các câu hỏi chung - thường gặp khi thực hiện kiểm thử.

400 0 0
0
Avatar

Phân loại website và những điều cần nhớ khi kiểm thử - (Phần 2)

75 0 0
0
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.