QA

QA

Sort by: Newest posts
Avatar

Component Testing là gì? Khi nào thì thực hiện Component Testing?

2.2K 1 0
0
Avatar

State Transition Testing - Kiểm thử chuyển đổi trạng thái là gì? Sơ đồ, Kỹ thuật, Ví dụ

10.4K 0 0
0
Avatar

Sử dụng trực tiếp cơ sở dữ liệu khi kiểm thử với JMeter

1.7K 1 1
  • Avatar
1
Avatar

MỘT SỐ THAO TÁC CƠ BẢN TRÊN MYSQL MÀ TESTER/QA NÊN BIẾT (Phần 5)

197 0 0
0
Avatar

Cách tạo một trường hợp kiểm thử tự động cơ bản bằng Katalon Studio

957 0 0
0
Avatar

File QA Management có tầm quan trọng như thế nào đối với QA/Tester?

575 3 2
  • Avatar
  • Avatar
2
Avatar

Cost of Quality - Chi phí cho chất lượng sản phẩm là gì?

1.3K 0 0
1
Avatar

Tổng quan về Agile - Phần 2

429 1 0
0
Avatar

Hướng dẫn đầy đủ cho Quy trình quản lý kiểm thử

559 0 0
1
Avatar

Thực hiện kiểm thử ứng dụng trên nền tảng SmartTV, nên làm thế nào cho đúng?

83 0 0
0
Avatar

UX, UI, and Usability Testing (Phần một)

1.3K 1 2
  • Avatar
  • Avatar
2
Avatar

Tất tần tật về QA - All about QA job Description, Roles, Duties and Career path.

1.0K 0 0
2
Avatar

Web Application Testing: Hướng dẫn 8 bước để thực hiện kiểm trử trang web

355 1 0
-1
Avatar

Performance Testing, Load Testing và Stress Testing

2.1K 3 0
3
Avatar

DATES FUNCTIONS IN SQL

4.3K 0 0
1
Avatar

Kiểm thử Jmeter với bộ data có sẵn - JMeter with CSV data set config

3.5K 1 0
1
Avatar

Các quan điểm test khi thực hiện kiểm thử biểu đồ và đồ thị

1.2K 1 1
  • Avatar
1
Avatar

Change request là gì? cách quản lý Change request

3.4K 0 0
3
Avatar

Cổng thanh toán điện tử là gì? Một số case kiểm thử cho thanh toán điện tử

444 0 0
0
Avatar

What Should Be Your Expectations From The QA Team Lead?

92 0 0
0
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.