0

5 câu hỏi cơ bản có thể đặt ra khi kiểm thử khả năng sử dụng

Kiểm tra khả năng sử dụng là một kỹ thuật kiểm tra được sử dụng để đánh giá phần mềm bằng cách liên quan đến người dùng thực. Mục đích của bài kiểm tra này là để xem xét ứng dụng / phần mềm trong điều kiện thế giới thực.

5 câu hỏi cơ bản có thể đặt ra khi kiểm thử khả năng sử dụng

 • Sản phẩm được thử nghiệm có đáp ứng nhu cầu của khách hàng không?
 • Điều hướng của sản phẩm được thử nghiệm có thuận tiện cho người dùng không?
 • Chức năng của sản phẩm được thử nghiệm có rõ ràng cho người dùng không?
 • Các lỗi có thể xảy ra là gì?
 • Làm thế nào để sửa chữa chúng?

1. Sản phẩm được thử nghiệm có đáp ứng nhu cầu của khách hàng không?

Nhưng việc tuân theo những nhu cầu đó không hề đơn giản đối với những người làm công tác kiểm tra.

Vì vậy, mục tiêu chính của người thử nghiệm và nhà phát triển phải tập trung vào là đáp ứng nhu cầu của khách hàng. Kiểm tra khả năng sử dụng không phải là tìm ra khiếm khuyết, mục đích của việc kiểm thử để đánh giá người dùng thích ứng dụng? Các tính năng họ chưa thích? Họ cảm thấy thế nào về ứng dụng? Những khái niệm và gợi ý thu thập được từ người dùng có thể được áp dụng trong ứng dụng để làm cho ứng dụng trở nên tốt hơn và thân thiện với người dùng.

2. Điều hướng của sản phẩm được thử nghiệm có thuận tiện cho người dùng không?

Điều hướng phải ở đầu danh sách ưu tiên của một nhà phát triển ứng dụng. Người dùng luôn có xu hướng di chuyển từ liên kết này sang liên kết khác và sau đó quay lại trang trước đó ngay lập tức. Vì vậy, điều hướng phải thuận tiện cho người dùng.

Sẽ rất khó chịu nếu điều hướng khó hiểu hoặc không phù hợp. Liên kết điều hướng không được để người dùng khó thao tác. Vì vậy, mục tiêu tiếp theo và quan trọng của nhà phát triển là kiểm tra xem điều hướng có rõ ràng, đơn giản và phù hợp hay không. Người dùng có thể không có thời gian để xem tất cả các chi tiết trong trang. Điều đó không quan trọng. Tất cả những gì quan trọng là người dùng có được phần thông tin chính xác mà họ tìm kiếm. Menu tìm kiếm, trang chủ là những công cụ điều hướng cần được xây dựng một cách hợp lý nhất giúp người dùng dễ hiểu, dễ thao tác.

3. Chức năng của sản phẩm được thử nghiệm có rõ ràng cho người dùng không?

Một sản phẩm hoạt động như thế nào là một câu hỏi phổ biến có thể nảy sinh từ người dùng. Đó là lý do tại sao chức năng phải rõ ràng cho họ. Chức năng của một sản phẩm đã thử nghiệm được liên kết với mức độ thực hiện chức năng của ứng dụng. Vì vậy, người dùng phải nhận thức đầy đủ về các chức năng của một ứng dụng.

Một ứng dụng phải được kiểm tra chức năng và kiểm tra khả năng sử dụng để đạt hiệu quả. Về cơ bản, chúng là 'tôi có thể làm gì' và 'tôi có thể làm như thế nào?'

Thông thường, kiểm tra chức năng đến sau khi kiểm tra khả năng sử dụng được thực hiện. Tuy nhiên, ở đây, chức năng là để khai sáng người dùng về cách ứng dụng hoạt động, tức là các chức năng của ứng dụng.

4. Các lỗi có thể xảy ra là gì?

Có một câu nói rằng "sai là do con người"

Mục đích của kiểm tra khả năng sử dụng là để đảm bảo chất lượng của phần mềm. Như chúng tôi đã nói trước đó, thử nghiệm này được thực hiện với sự tham gia của người dùng cuối và cách họ phản ứng với phần mềm.

Hãy xem xét các lỗi có thể xảy ra

 1. Vấn đề giao diện người dùng
 2. Lỗi kịch bản

Sự cố giao diện người dùng

Về cơ bản chúng được gây ra bởi sự can thiệp sai. Nếu đa phần người dùng nhấp chuột vào một vị trí sai và tìm kiếm kết quả, điều đó có thể được xem xét để thay đổi thiết kế phần mềm.

Lỗi kịch bản

Cho dù thử nghiệm khả năng sử dụng có thực tế đến đâu, khả năng xảy ra lỗi vẫn tồn tại. Nếu những người kiểm tra muốn người dùng thử ứng dụng chuyển tiền trực tuyến, dữ liệu giả là bắt buộc. Lỗi không thể tránh khỏi có thể xảy ra trong những trường hợp như vậy.

5. Làm thế nào để sửa chữa chúng?

 • Kiểm tra nhiều
 • Lập kế hoạch hợp lý
 • Thử nghiệm trong nhiều phiên bản thiết bị
 • Luôn tiến hành thử nghiệm thí điểm
 • Dành đủ thời gian để phân tích kết quả

Nguồn tài liệu : https://www.testbytes.net/blog/5-questions-usability-testing/


All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.