QA

QA

Sort by: Newest posts
Avatar

Agile Software Development

2.3K 6 3
 • Avatar
 • Avatar
3
Avatar

TestLink Test Management Tool

5.6K 5 3
Avatar

Sử dụng Page Object Model trong selenium như thế nào

6.2K 4 1
 • Avatar
1
Avatar

Làm thế nào để viết được TestCase tốt?

17.2K 8 3
Avatar

Quan điểm test

4.4K 2 1
 • Avatar
3
Avatar

BrowserStack: Công cụ kiểm thử website trên nhiều trình duyệt

4.9K 4 0
1
Avatar

TESTING RAILS APPLICATIONS

605 0 0
1
Avatar

TEST TOOL: SELENIUM IDE

1.8K 0 0
1
Avatar

MỘT SỐ BUG THƯỜNG GẶP TRONG QUÁ TRÌNH TEST WEB APPLICATION

9.3K 5 0
3
Avatar

TESTING SQL INJECTION

3.3K 1 2
 • Avatar
 • Avatar
0
Avatar

Sơ lược về biểu đồ xương cá và sử dụng biểu đồ xương cá trong quản lý chất lượng dự án test.

36.0K 19 1
 • Avatar
10
Avatar

Những lưu ý khi kiểm thử một website

9.6K 15 1
 • Avatar
5
Avatar

Mô hình Agile trong phát triển và kiểm thử phầm mềm

43.3K 16 1
 • Avatar
22
Avatar

Tìm hiểu sơ lược về Phantomjs

3.9K 0 0
1
Avatar

MySQL Query (phần 3)

2.6K 6 4
 • Avatar
 • Avatar
1
Avatar

Tìm Hiểu Quy trình kiểm tra phần mềm

2.6K 6 0
0
Avatar

Kỹ năng HORENSO

4.7K 4 1
 • Avatar
4
Avatar

QUY TRÌNH PHÁT TRIỂN PHẦN MỀM TINH GỌN (LEAN SOFTWARE DEVELOPMENT)

1.8K 2 0
0
Avatar

BEHAT VÀ SELENIUM

456 0 0
0
Avatar

TÌM HIỂU VỀ BEHAT

1.1K 0 0
0
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.