QA

QA

Sort by: Newest posts
Avatar

Làm thế nào để tạo một file ảnh có dung lượng mong muốn trên Ubuntu

12.4K 3 3
 • Avatar
 • Avatar
3
Avatar

File ViewPoint chung dùng cho test app Android Mobile

2.9K 2 1
 • Avatar
2
Avatar

Một số kỹ thuật tấn công web

28.1K 10 3
 • Avatar
 • Avatar
5
Avatar

Agile Software Development

2.7K 6 3
 • Avatar
 • Avatar
3
Avatar

TestLink Test Management Tool

5.9K 5 3
 • Avatar
 • Avatar
3
Avatar

Sử dụng Page Object Model trong selenium như thế nào

6.6K 5 2
 • Avatar
 • Avatar
2
Avatar

Làm thế nào để viết được TestCase tốt?

18.3K 9 3
 • Avatar
 • Avatar
5
Avatar

Quan điểm test

6.0K 4 1
 • Avatar
4
Avatar

BrowserStack: Công cụ kiểm thử website trên nhiều trình duyệt

6.3K 4 0
1
Avatar

TESTING RAILS APPLICATIONS

741 0 0
1
Avatar

TEST TOOL: SELENIUM IDE

2.1K 1 0
1
Avatar

MỘT SỐ BUG THƯỜNG GẶP TRONG QUÁ TRÌNH TEST WEB APPLICATION

10.4K 5 0
3
Avatar

TESTING SQL INJECTION

3.5K 1 2
 • Avatar
 • Avatar
1
Avatar

Sơ lược về biểu đồ xương cá và sử dụng biểu đồ xương cá trong quản lý chất lượng dự án test.

43.5K 19 1
 • Avatar
10
Avatar

Những lưu ý khi kiểm thử một website

9.9K 16 1
 • Avatar
5
Avatar

Mô hình Agile trong phát triển và kiểm thử phầm mềm

45.7K 17 1
 • Avatar
23
Avatar

Tìm hiểu sơ lược về Phantomjs

4.0K 0 0
1
Avatar

MySQL Query (phần 3)

2.8K 6 4
 • Avatar
 • Avatar
2
Avatar

Tìm Hiểu Quy trình kiểm tra phần mềm

2.8K 6 0
0
Avatar

Kỹ năng HORENSO

5.2K 3 1
 • Avatar
4
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.