good tester

good tester

Sort by: Newest posts
Avatar

Những yếu tố làm nên một người kiểm thử phần mềm giỏi

148 0 0
0
Avatar

Audio Testing - from ZERO to HERO

360 1 1
  • Avatar
9
Avatar

Điều gì sẽ xảy ra nếu khách hàng không thể tái tạo lỗi của bạn?

126 1 0
1
Avatar

Những quan điểm sai lầm khiến bạn không trở thành một Tester chuyên nghiệp

57 0 0
0
Avatar

Kiểm thử website là gì? – Tầm quan trong của quy trình kiểm thử website bạn không thể bỏ qua

172 0 0
0
Avatar

Sự khác nhau giữa Sanity Testing và Smoke Testing

1.9K 3 0
0
Avatar

10 lời khuyên về nghề kiểm thử dành cho những Testers mới

231 1 0
0
Avatar

Những vấn đề Tester cần lưu ý khi tham gia vào quá trình test trong dự án

423 0 0
0
Avatar

Đặc điểm của "A Bad Software Tester" mà Tester nên cải thiện

60 0 0
0
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.