good tester

good tester

Sort by: Newest posts

Những yếu tố làm nên một người kiểm thử phần mềm giỏi

63 0 0
0

Audio Testing - from ZERO to HERO

201 1 1
9

Điều gì sẽ xảy ra nếu khách hàng không thể tái tạo lỗi của bạn?

100 1 0
1

Những quan điểm sai lầm khiến bạn không trở thành một Tester chuyên nghiệp

41 0 0
0

Kiểm thử website là gì? – Tầm quan trong của quy trình kiểm thử website bạn không thể bỏ qua

54 0 0
0

Sự khác nhau giữa Sanity Testing và Smoke Testing

581 0 0
0

10 lời khuyên về nghề kiểm thử dành cho những Testers mới

110 0 0
0

Những vấn đề Tester cần lưu ý khi tham gia vào quá trình test trong dự án

89 0 0
0

Đặc điểm của "A Bad Software Tester" mà Tester nên cải thiện

39 0 0
0